Již 100 let připraveni 2 - čemu museli skauti čelit během války?

16.2.2021 16:07 | Kateřina Rosáková | Česká Lípa
V minulém článku jste se dočetli o založení Junáka – svazu skautů a skautek, střediska Řetěz a vzniku 1. oddílu junáků zde v České Lípě roku 1921. Ale jak to vše bylo dál? Čemu všemu ještě museli naši stateční předchůdci čelit?

Nejčtenější články ledna 2021

15.2.2021 18:29 | redakce | Z redakce
Štěpán chtěl být nejčtenější a nejposlouchanější a taky se mu to v měsíci lednu splnilo. Na paty mu šlapali házenkáři, rapeři i karatisté. Pět podcastů v první desítce. Událostí ledna jsou házenkáři na ČT nebo volba Sportovce Českolipska. 

Testovací místo v Hrádku nad Nisou je připraveno

13.2.2021 15:22 | Andrea Fulková | Region
Aktuální epidemickou situaci v České republice vyhodnotilo sousední Německo jako velmi rizikovou s mutujícím virem. Spolková republika Německo proto ještě více zpřísňuje způsob přechodu německo-českých státních hranic.

Prohlášení hejtmanů a primátora

11.2.2021 16:32 | redakce | Region
Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021.

Českolipské gymnázium pro uchazeče online

7.2.2021 18:51 | hp | Školy
Gymnázium v České Lípě jako každoročně v tomto období připravuje pro uchazeče o čtyřletý i osmiletý studijní obor informace a aktivity k přijímacímu řízení.

Kultura Česká Lípa přinese divákům kulturní akce domů

4.2.2021 16:31 | Milan Kořen | Kultura
Živá kultura je už několikátý měsíc zcela zastavena. Muzea a galerie zejí prázdnotou a po podiích koncertních sálů či jevištích divadel se místo zpěváků a herců procházejí řemeslníci a údržbáři. Řada kulturních institucí totiž využila zcela logicky toto období k větším opravám a údržbářským pracím.

Výsledky Tříkrálové sbírky Farní charity Česká Lípa

2.2.2021 15:29 | Jiří Gottlieber | Česká Lípa

Lípa chce pokračovat v integraci cizinců ve městě

2.2.2021 08:00 | Kristýna Kňákal Brožová | Česká Lípa
Zlepšit soužití mezi cizinci a majoritní společností a odstranit komunikační bariéry mezi oběma skupinami obyvatel si klade za cíl projekt na integraci cizinců v České Lípě. Poprvé byl projekt realizován v loňském roce, letos v něm chce radnice pokračovat. Stejně jako v roce 2020 město žádá na projekt dotaci z Ministerstva vnitra ČR. Náklady na projekt činí 5,3 mil. Kč, od státu může město...

Lípa již chystá šestý ročník závodu City Cross Run&Walk

1.2.2021 10:00 | Kristýna Kňákal Brožová | Česká Lípa
Pokud se epidemiologická situace bude vyvíjet příznivě, běžci o šestý ročník oblíbeného závodu City Cross Run&Walk Česká Lípa nepřijdou. Město Česká Lípa, které je pořadatelem závodu, již zahájilo přípravy na tuto velkou sportovní akci. Závodníci by si tak tlustým fixem měli do svého sportovního diáře pro letošní rok zapsat datum 25. září 2021.

Již 100 let připraveni! - českolipští skauti slaví velké výročí

31.1.2021 20:21 | Kateřina Rosáková | Česká Lípa
Píše se rok 1921 a bratr Eman Seidl dává první popud k založení Junáka v České Lípě. Tento rok se také jeho myšlenka uskuteční. Zakladateli jsou tedy Eman Seidl, bratři Alois Fridrich starší a mladší, Horák starší a mladší a později další řada bratrů a sester.

Uměleckým garantem 20. Lípy Musicy špičkový Pavel Haas Quartet

27.1.2021 13:22 | Lucie Johanovská | Lípa Musica
V roce 2021 oslaví Mezinárodní hudební festival Lípa Musica své dvacáté narozeniny. Uměleckou garanci při této příležitosti po dvouletém úspěšném působení houslového virtuóze a koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka převezme špičkový Pavel Haas Quartet. Těleso, které patří mezi nejvýraznější světové komorní soubory současnosti, se v rámci jubilejního ročníku Lípy Musicy představí...

Na Českolipsku by měly být sociální služby dostupné pro všechny

27.1.2021 08:23 | Kristýna Kňákal Brožová | Česká Lípa
Dostupná a pestrá nabídka sociálních služeb pro všechny obyvatele regionu, kteří je potřebují. To je snahou města Česká Lípa, které chce pro dosažení tohoto cíle spolupracovat se všemi ostatními městy a obcemi na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Spolupráci by měly ostatní samosprávy stvrdit podpisem Memoranda, jehož znění odsouhlasili českolipští radní na posledním ze svých...

Lípa připravuje rekonstrukci lávky na Špičáku

26.1.2021 09:21 | Kristýna Kňákal Brožová | Česká Lípa
Stovky lidí denně projde po lávce v ulici 28. října, která je důležitou spojnicí sídliště Špičák s centrem České Lípy. Tato důležitá dopravní tepna však není dlouhodobě v dobrém stavu, město proto chystá její celkovou rekonstrukci. V prosinci loňského roku tak českolipští radní schválili zadávací podmínky veřejné soutěže na projektanta.

Sportovec Českolipska on-line

25.1.2021 12:59 | redakce | Sport
Už je známý link na vysílání přímého přenosu z vyhlášení Sportovce Českolipska. 

Kdo se stane Sportovcem Českolipska za rok 2020?

23.1.2021 09:51 | Alex Neugebauer | Sport
V pondělí 25. ledna proběhne v nové sportovní hale vyhlášení ankety Sportovec Českolipska 2020. Z důvodu současné situace kolem koronaviru proběhne tato tradiční a oblíbená sportovně-společenská událost v komornějším duchu a to bez diváků a kulturního doprovodu.