Autor - Magdalena Pujmanová

Bombardování Českolipska na konci 2. světové války

14.2.2023 16:35 | Muzeum

Velké emoce vyvolal název přednášky Mgr. Michala Rádla Bombardování Českolipska sovětským letectvem v květnu 1945. Na facebookovém profilu reagovali lidé, kteří vzpomínali na vyprávění svých rodičů a prarodičů. Ti na obloze pozorovali letadla spojenců nebo sovětské armády. Jejich potomci jsou dodnes citliví na opačná tvrzení, navíc se do reakcí na upoutávku promítla i současná politická situace, negativně reagovali prorusky orientovaní zastánci současného válečného konfliktu na Ukrajině.

Historické hrdelní a útrpné právo a poslední kat v České Lípě

30.11.2022 10:31 | Muzeum

Na listopadové přednášce Vlastivědného spolku Českolipska jsme se trochu báli, neboť jsme se bavili o katech, tortuře a popravách. Jan Kohout a Jaroslav Panáček nás seznámili s hrdelním a útrpným právem a posledním katem v České Lípě.

Komentované prohlídky v českolipském muzeu

16.11.2022 18:39 | Muzeum

Vlastivědný polek a českolipské muzeum, to jsou spojité nádoby, které k sobě patří. V minulých letech byly návštěvy do muzea na výstavy pana Smejkala časté, v současnosti se ho budeme snažit navštívit jednou za rok na komentovaných prohlídkách krátkodobých výstav. V sobotu 12. listopadu nás jimi provedli jejich kurátoři a autoři.

V českolipském muzeu proběhla burza knih

11.10.2022 15:09 | Muzeum

Po dvouleté pauze se oddělení knihovního fondu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zapojilo do celostátní akce Týden knihoven, která probíhá každý rok v prvním říjnovém týdnu. V tomto termínu začala v galerii Chodba výstava Knihy v době panování Rudolfa II., kterou připravila Knihovna Akademie věd ČR. Zavádí nás do rudolfinské doby, ve které došlo k velkému rozmachu knižní produkce. Ta vznikala v knihařských dílnách Jiřího Melantricha z Aventinu, Daniela Adama z Veleslavína a dalších. Zajímavá výstava je doplněna knihami z unikátní sbírky starých tisků Bohumila Malotína.

Nová výstava v muzeu o Wilhelmu Hornovi

1.8.2022 08:47 | Muzeum

4. srpna bude v Maštálkově síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě slavnostně zahájena výstava Wilhelm Horn – průkopník fotografie a malíř moravských lidových krojů. Na ní si připomeneme jeho průkopnické počiny v oboru daguerrotypie a pozdější fotografie. Hlavní náplní výstavy budou jeho litografie moravských lidových krojů.

Kinští ve Sloupu v Čechách

12.4.2022 20:08 | Muzeum

Z osobností šlechtického původu, které zasáhly do dějin našeho regionu, byli i představitelé rodu Kinských. Kořeny tohoto staročeského rodu sahají až do 13. století. Zprvu nevýznamný, spíše vladycký rod, nabyl svého významu, peněz a moci po třicetileté válce. Rozdělil se do několika větví významných či méně významných, ke kterým patřila i ta působící na Českolipsku.

Naši krajané v Jižní Americe: Scheinerovi z Horní Libchavy

14.1.2022 14:12 | Muzeum

Přednáškovou činnost Vlastivědného spolku Českolipska zahájil v sobotu 8. ledna Ing. Petr Polakovič. Z cyklu Naši krajané v Jižní Americe nás seznámil se životy bratrů Franze a Josefa Scheinerových z Horní Libchavy.

S vlastivědným spolkem v poutním areálu v Horní Polici

8.11.2021 10:49 | Muzeum

Bohatá historie poutního areálu v Horní Polici začala vznikat v roce 1523. Tehdy sem do původního gotického kostela přinesli věřící sošku Panny Marie, kterou našli v Ploučnici. Tento „dar z nebes“, 75 cm vysoká socha znázorňující Pannu Marii v naději, byl vystaven na hlavním oltáři, a od té doby se zde scházeli poutníci, aby se jí poklonili. Mariánský kult v 15. století, při kterém se poutí zúčastňovalo stále více lidí (Horní Polici navštěvovalo spolu s Bohosudovem nejvíce lidí v Čechách), si vynutil přestavbu kostela.

Příběh z věnování v knize: legionář a odbojář Alois Fürbacher 4

13.7.2021 10:32 | Muzeum

 „Nepopírám, že se mne Bautz dotazoval na nějaké skutečnosti týkající se ČSR, ale to si také nepamatuji.“
„O těchto dvou případech, kdy jsem já byl prostředníkem pomoci k opuštění republiky, žádný z mých kolegů, kteří dojížděli služebně do Rakouska, neví.“ (Úryvky z výslechových protokolů z roku 1957)

Příběh z věnování v knize: legionář a odbojář Alois Fürbacher 3

30.6.2021 14:00 | Muzeum

Koncem roku 1940 přišel „Černý Turek“ za Morávkem. Byl s ním i s Mašínem v trvalém spojení a patřil k nejspolehlivějším oporám Tří králů. „Tak máme konec, Leone!“ Morávek – v této chvíli Leon – vzal od Zemana dopis, který znamenal další pohromu pro Tři krále. Jako „nespolehlivý legionář“ byl Zeman z Wagon Lits propuštěn. „A Fürbacher má totéž …“ „Co budeme dělat kamaráde? Tohle spojení nám bude chybět.“ (Citace z knihy Tajemství tří králů autorů Petra Kettnera a I. M. Jedličky)