Českolipská nemocnice získala akreditaci

Verze pro tisk |

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa získala akreditaci. Akreditační šetření, zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, zde auditoři Spojené akreditační komise, o. p. s. prováděli ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2013.

Udělená akreditace je platná do 1. 10. 2016.
"Po dlouhé a poctivé přípravě jsme se s nároky dobře vyrovnali a prokázali jsme, že jsme fungující, bezpečná a zcela svébytná nemocnice," prohlásil ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Tým zkušených auditorů, který prošel nemocnici od sklepa až po půdu, neposuzoval jen technický stav budov, vybavení a zařízení, ale sledoval a hodnotil především procesy. Jak se co děje v nemocnici, jak je o pacienty postaráno. Vše vychází z takzvaných Národních akreditačních standardů, které schválilo ministerstvo zdravotnictví. Stanovují bezpečnost provozu pro personál a hlavně pro pacienty. Je to v podstatě o bezpečnosti nemocnice jako celku. Nemocnice musela aktuálně splnit 74 akreditačních standardů.

Spojená akreditační komise, o. p. s. ocenila snahu managementu i všech pracovníků nemocnice o zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů účastí v akreditačním procesu. "Obstáli jsme a za to děkuji všem zaměstnancům naší nemocnice, která by bez jejich práce tohoto úspěchu nedosáhla," zdůraznil Kratochvíl.

V nedávné době již NsP Česká Lípa získala certifikaci ISO 15189 : 2007 pro oddělení patologie, spojených klinických laboratoří a hematologie, čím prokázala zvýšení kvality a bezpečnosti svých služeb, poskytovaných jak lůžkovým oddělením, tak privátním lékařům. Druhým je vyhovění požadavkům zdravotních pojišťoven, které si za podmínku pokračování spolupráce se zdravotnickým zařízením stanovily získání certifikátu kvality – například zmíněné ISO.

alt
alt
Nahoru