Českolipské infocentrum ničím nepřekvapilo

Archiv
Verze pro tisk |

Kdo očekává od této reportáže senzaci, bude zřejmě zklamán, služby „íčka“ jsou zcela standardní a přes některé „dětské“ nemoci se mu dá těžko něco zásadního vytknout.


Půvabná službu konající dívka s úsměvem zdraví zákazníka ihned při vstupu, ale nechává ho v klidu se aklimatizovat . Je logické, že každý turista nejprve zamíří ke stojanům nabízejícím různé letáky zdarma. Kromě atraktivních, na křídovém papíře tištěných propagačních materiálů (např. restaurace Moravanka, kalendář vzdělávacích akcí resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje, ZOO Děčín, Sklářství na Českolipsku, Surierpark - Urzoo Kleinwelka) lze ukořistit upotřebitelnější letáčky (tištěné Pozvání na Českolipsko pocházející z dílny exstarosty Zdeňka Pokorného, na kopírce rozmnožený stručný přehled historie a památek České Lípy s mapkou centra města či nabídka DDM Libertin na září 2002).

Hlouběji do kapsy musí sáhnout zájemce toužící po výpravnějších publikacích (Intimní Českolipsko, Nalézání Českolipska, Hrad Lipý, Lidová architektura v severních Čechách atd).

Jak mi bylo prozrazeno, už se našli i anglicky mluvící zákazníci, kteří si odnesli publikaci v hodnotě 89 korun bez toho, že by cenu uhradili. Jako Českolipana mě zajímalo, kam budu poslán v případě, že budu chtít kvalitně poobědvat či přenocovat. Ke stravování mi byly doporučeny klasicky tyto restaurace: Moravanka, Nebe, Střelnice a Crystal.

Podezřívavě jsem vyzvídal, zdali za to zaměstnanci infocentra mohou zmíněné restaurace aspoň jednou měsíčně navštívit zdarma. Odpovědí mi byl úsměv a zamítavé stanovisko. Výčet ubytovacích zařízení jsem dostal na papíře. Z osmnácti možností by si musel vybrat každý skutečný zájemce. Od toho movitějšího toužícího po apartmánu v Moravance s vlastní kuchyňkou a vířivou masážní vanou po batůžkáře, jehož uspokojí střecha nad hlavou a prostor pro ulehnutí v Libertinu či turistické ubytovně KČT Adéla.

Z památek v okolí bych určitě neměl opomenout Panskou skálu a Peklo. Pro případ nepřízně počasí je mi doporučeno Okresní vlastivědné muzeum. V novotou svítícím a vlhkou maltou vonícím středisku mi poněkud chyběla záplava map (byl jsem nasměrován do mapkupectví) a pohlednic. Jistě by stálo za to pořídit několik stojanů a nabízet pohlednice z celého okresu - vždyť Česká Lípa je především centrem turisticky ojedinělé oblasti.

Standardem se stává také skutečnost, že informační centra jsou místem, kde lze objevit veřejně přístupný internet. Naše íčko oplývá pouze jediným počítačem, který je však k dispozici pouze personálu. Do budoucna se údajně počítá i s touto službou (poznámka editora: o nedostatečném veřejně přístupném Internetu na Českolipsku se před několika dny psalo na  Lupě).

Naopak pomocí navíc je podávaní informací o fungování Městského úřadu. K dispozici jsou rovněž veškeré potřebné formuláře od žádosti o výpis z rejstříku trestů po žádost o vydání stavebního povolení. Pracovníci centra si vedou statistiku návštěvnosti zařízení. Např. v pondělí 26. 8. 02 se 25 občanů pídilo po informacích souvisejících právě s Městským úřadem, 6 po informacích turistických, 9 zákazníků bylo zařazeno do kategorie ostatní. Mezi ně v minulosti patřil kupříkladu muž, který chtěl na náměstí portrétovat spoluobčany za úplatu.

Je to samozřejmě málo, ale lze předpokládat, že se vzrůstající kvalitou služeb poroste i počet zájemců o jejich využití. Ale to nepíši jistě nic nového.

Nahoru