Českolipští zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2021

Verze pro tisk |

Rozpočet na rok 2021 schválili zastupitelé na svém letošním posledním prosincovém jednání ve středu 16. prosince, spolu s rozpočtem schválili také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024. V příštím roce by Česká Lípa měla hospodařit na straně příjmů se 777 miliony korun, výdaje město předpokládá ve výši 952,8 milionů korun. Rozpočet je tak schválen jako schodkový, schodek činí 175,8 milionů korun a je o necelých 8,4 mil Kč vyšší než v roce 2020.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji město plánuje financovat z přebytků hospodaření minulých let (85,8 mil. Kč), zbývajících 90 milionů korun, které město investuje do probíhající rekonstrukce Jiráskova divadla, půjde z investičního fondu. Příjmy jsou oproti letošnímu roku o 26,3 mil. Kč vyšší díky očekávaným vyšším kapitálovým příjmům, výdaje jsou pak o 34,8 mil. Kč nižší než v roce 2020. Rozpočet byl navržen s ohledem na přetrvávající koronavirovou situaci, město např. očekává propad sdílených daní o 5% oproti letošnímu roku. 

„Návrh rozpočtu naopak nepracuje se zrušením superhrubé mzdy, protože přesně nevíme, jak se situace vyvine. Úpravy rozpočtu proto plánujeme provést v průběhu roku na základě skutečného vývoje,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová a doplnila, že rozpočet na rok 2021 je stejně jako ten letošní navržen velmi střízlivě. 

„Snažíme se omezit především provozní výdaje s tím, že zachováváme investice, a také dotační programy. V rozpočtu jsou zařazeny všechny důležité investice a je tam navíc dostatek finančních prostředků na přípravu projektových dokumentací k významným, dlouhodobým projektům města, jako je Škroupovo náměstí, Kounicův dům nebo koupaliště. Finanční prostředky jsme nesnižovali ani v dotačních programech, naopak byl jeden dotační program přidán. Více než jeden milion korun máme připravený pro spolky, jako jsou včelaři, rybáři, Klub českých turistů a další, kteří se většinou do žádného jiného dotačního programu nevešli,“ dodala starostka. 

Kapitálové výdaje, tedy objem peněz, které plánuje město v roce 2021 použít na investice, jsou stanoveny ve výši téměř 300 milionů korun. Jedná se o částku o zhruba 50 mil vyšší než v roce 2020. Největší investicí v roce 2021 bude bezpochyby pokračující rekonstrukce Jiráskova divadla, kam město investuje 90 milionů korun. Nákladná bude také revitalizace foyer v KD Crystal, pro kterou je v rozpočtu vyčleněno 20 mil. Kč, stejná částka je pak připravena pro rekonstrukci budovy mateřské školy ve Východní ulici. Patnáct milionů je v rozpočtu připraveno na modernizaci budovy bývalé České pojišťovny, ze které bude nová budova městského úřadu. Dokončená by v příštím roce měla být rekonstrukce ZŠ Lada a také chodník z podchodu na vlakovém nádraží směrem do areálu ŽOSKY. Počítáno je také se zpracováním projektů na rekonstrukci Škroupova náměstí, Kounicova domu a na výstavbu venkovního bazénu v přírodním areálu v Dubici. 

Rozpočet také pamatuje i na menší školské opravy, jako je oprava terasy v MŠ Sovička, opravy střech na ZŠ Dr. M. Tyrše a Pátova, pokračovat se bude s výměnou oken na ZŠ Jižní a Partyzánská, nová okna do tělocvičny dostane také ZŠ Sever.

„V rozpočtu odboru rozvoje města a investic je připraveno šest milionů korun pro zpracování projektové dokumentace na další plánované investice. Mezi nimi je například výstavba chodníku v Dobranově, oprava lávky v Pivovarské ulici, úprava křižovatky v Purkyňově ulici, výstavba cyklostezky mezi Českou Lípou a Novým Borem, výstavba nových inženýrských sítí ve Staré Lípě nebo výstavba kanalizace na Ladech,“ vyjmenoval místostarosta České Lípy Martin Brož. 

Oproti letošnímu roku je výrazně nižší suma vyčleněná na běžné výdaje v rozpočtu odboru správy majetku, který se stará o údržbu budov, komunikací, zeleně nebo o svoz odpadu, a to o necelých 17 milionů korun.
„Občané se však nemusejí obávat toho, že bychom začali údržbu zanedbávat. Největší škrty jsme provedli v položkách, které se týkají přímo provozu městského úřadu. Například na opravy komunikací máme vyčleněno sedmnáct milionů korun, což je zhruba stejná částka jako v roce letošním,“ uvedl místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer, do jehož gesce spadají právě opravy komunikací nebo fungování českolipské MHD. Na provoz českolipské městské dopravy je v letošním roce vyčleněno 56 mil. Kč, což je o jeden milion více, než v roce 2020. K nárůstu částky došlo především kvůli růstu inflace. 

Výrazně chce město v roce 2021 podporovat oblast kultury a sportu. „Máme připravené finanční prostředky na nákup nového projektoru do Kina Crystal, který se porouchal a je třeba pořídit nový. Pro kino jsme také navýšili pravidelnou individuální dotaci, protože jeho provozovateli chceme vykompenzovat výpadek příjmů z letošního roku. Finanční prostředky pro dotační programy v oblasti kultury a sportu zůstávají ve stejné výši, pro oblast cestovního ruchu jsme oproti loňskému roku ještě padesát tisíc přidali. Mám velkou radost, že jsme společně s kolegy zastupiteli našli shodu a nově je v rozpočtu zařazena také přímá podpora Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Lípa Musica ve výši osm set tisíc korun. Jsem přesvědčen, že si tento výjimečný hudební festival mimořádnou podporu ze strany města zaslouží,“ řekl radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop.
 

Nahoru