Vyjádřeni ředitele ZUŠ Česká Lípa k nastalé situaci

Verze pro tisk |

Abychom předešli nechtěným spekulacím uvádíme níže celé vyjádření ředitele ZUŠ Česká Lípa Marka Kučery k záležitosti výpovědi nájmu TŠ Duha z prostor ZUŠ Česká Lípa k 30.9.2020. Tuto záležitost pan ředitel konzultoval s vedením města. Stejně jako p. ředitel ani vedení města nechce ohrozit další fungování TŠ Duha v České Lípě, proto již bylo ze strany města taneční škole nabídnuty náhradní prostory.  

Vyjádření Marka Kučery:

Chtěl bych tímto vyjádřením zamezit tlakům, které jsou vyvíjeny na ZUŠ Česká Lípa, ale i dezinformacím. Výpověď TŠ Duha je součástí dlouho plánované změny, v souvislosti s rozšířením možností činnosti pro naše žáky a učitele.

Taneční škola Duha je subjektem, který v prostorách ZUŠ Česká Lípa působí již dlouhá léta. Činnosti této taneční školy si vážím. V posledních letech se však rozrostly aktivity samotné ZUŠ, v této oblasti vyvíjíme opravdu nezměrné úsilí, které nese své ovoce. Zájem dětí a mladých lidí o studium hudby, výtvarného umění, tance nebo divadla roste, což nám činí radost. Jako ředitel školy musím především zajistit vhodné prostory pro hlavní činnost školy, tj. vzdělávání našich žáků, které bude mít vždy přednost před doplňkovou činností, tj. pronajímání prostor dalším subjektům. Budova školy je dostatečně prostorná a bylo by smutné, pokud bychom ji nemohli plně využívat ke zkvalitnění naší výuky a činnosti a motivovat tak naše žáky (kterých v loňském školním roce bylo 948) a učitele.

Ze zmíněných důvodů jsem tedy byl nucen vypovědět nájem TŠ Duha v ZUŠ k 30. 9. 2020. Pronajaté prostory potřebuji pro zajištění výuky žáků vzdělávajících se v ZUŠ. O tom, že pronajaté prostory budu muset časem využít pro vlastní výuku, byl p. Řídel z TŠ Duha informován již minimálně před dvěma lety a před podáním výpovědi ještě několikrát. Výpověď tedy není ze strany ZUŠ nijak nečekaným a překvapivým krokem. Věřím, že změna sídla také jistě nemůže ovlivnit činnost úspěšné taneční školy.

Vztahy mé a p. Řídela jsou korektní a naprosto odmítám jakékoliv bulvární dohady o osobních nesvárech a „příkopech“ mezi námi. Pro zachování dobrých vztahů jsem po vypovězení nájmu nabídl p. Řídelovi možnost krátkodobých pronájmů prostor v ZUŠ za účelem výuky tanečních kurzů pro mládež. Této nabídky p. Řídel využil a již předal ZUŠ termíny konání.

Proběhla jednání s vedením města, která považuji za velmi konstruktivní a p. Řídelovi byly nabídnuty jiné vhodné prostory pro jeho činnost. I já jako ředitel ZUŠ a občan města mám zájem na tom, aby dlouholetá činnost TŠ Duha zdárně pokračovala, bohužel však již nadále není možné tyto aktivity realizovat na úkor vlastní výuky a v prostorách ZUŠ jako doposud.

O výpovědi informoval Českolipský deník ve svém článku ZDE

 

Nahoru