Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - srpen 2014 2014

Verze pro tisk |

Tentokrát bylo publikum početné a nebyly to jen samé notoricky známé tváře. Občané bydlící v řadových domcích U Vodárny , postavených víceméně svépomocí , někdy na konci 70.let za vydatné pomoci Crystalexu , přišli hájit své předzahrádky.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Je jenom dobře , že přišli. Naučí se hájit své záležitosti a pokud to správně pochopí, nemusí se cítit v ne právu. Bohužel to vypadalo, že ani jejich mluvčí p. Veselá nepochopila podstatu toho, co jí starosta říkal o tom, že podle nového občanského zákoníku musí město každý svůj pozemek, který má někdo v užívání mít
ošetřený nájemní smlouvou anebo si jej může zájemce koupit. To záleží jen na něm. Nájmy jsou v současné době 9 Kč/m2 za rok. To by podle mě nikoho nepoložilo, jde jen o malé plochy.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

viz téma Komunální volby 10. a 11.10.2014 v N. Boru = orientace v záznamu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Dovolím si ještě k mnou výše popsanému bodu kritickou poznámku k jednání správy (úředníků a zaměstnanců ) a samosprávy ( voleného starosty a místostarostky ) města s občany v předmětné záležitosti.
Je tristní, že tak velké skupině občanů nebyl nikdo schopen nebo ochoten záležitost s pozemky vysvětlit tak, aby své možnosti výběru z variant : koupě nebo pronájem nebo uvedení do původního stavu akceptovali.
Zřejmě komunikace s nimi probíhala úřední korespondencí v úřední řeči. To, že starosta na zasedání zastupitelstva nabízel p.Veselé, aby za ním přišla , že jí to vysvětlí ,považuji za velmi nevhodný způsob, neboť silně připomíná učitele, který žákovi přikazuje, aby za ním přišel do sborovny. Starosta si bohužel ani po 4 letech v čele města neuvědomuje , že má především pomáhat a sloužit občanům města. Koneckonců určitě by bylo daleko efektivnější, kdyby jako kompetentní osoba sám navštívil početnou skupinu občanů z ulice U Vodárny. Taková diskuze v jejich prostředí by se odehrávala daleko kultivovaněji a občané by bez ostychu mohli klást otázky a porozumět postupu města. Tolik tedy kritika k jednání úřednictva a starosty.
Samozřejmě , že to nic nemění na faktu, že občané by dávno již pouhým nahlédnutím do Katastru nemovitostí sami zjistili, že předzahrádky nejsou a nikdy nebyly jejich majetkem, ale patří městu.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No nevím,pane Zahradníku.Paní Veselé se to snažilo vysvětlit několik zastupitelů,ale ona měla pořád svou.Tu směrnici MV kterou zmínil Viktor přeci probírali před několika měsíci.
A replika o tom,že bude mít každý zastupitel strach hlasovat něco protizákonného byla namístě.Přestože Danys povstal a hlásil se do kamery jako hlídací pes zastupitelstva.Neví která bije,snad už to paní Veselá pochopila.Přesto,že v CL deníku jeho nohsledi píší,aby volili Danyse,že jim to dá zadarmo.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

- a nejen do katastru - i v podkladových materiálech k bodu 13 je řada informací:
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/Mesto/ZM/2014/ZM44.pdf

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Máte pravdu,velice dobře popsáno a zdůvodněno.Pí Veselá to asi nečetla.Ale lepší než si hledat informace je kopnout si do starosty.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

No, já jsem ale psal, že to měl úřad a placení uvolnění zastupitelé vysvětlovat občanům až do úplného pochopení. Někdy to je delší a těžší, ale to je neomlouvá . Je zjevné, že to nikdo před veřejným zasedáním neudělal. Samozřejmě, že zastupitelé musí dodržovat při hlasování zákon , nicméně občanům měli srozumitelně vysvětlit, proč je to tak. To zanedbali, je vidět.
Danyse bych do toho nemontoval, ten se vyjadřuje ke všemu a dokonce se může stát, že právě proto, že
se vyjádřil tak, jak to chtěli slyšet ,dají mu své hlasy při vobách. Zákon nezákon :-)
Pane Tichý, v podkladových materiálech jsou podrobnosti - ovšem pro ty , kdo se na webu města orientují.
V případě těchto občanů tomu moc nedávám, jsou to většinou lidé důchodového věku.
Kde je ale v České Lipě katastrální úřad, to ví určitě každý z nich , přinejmenším od doby, kdy si byli vyzvednout zápis do katastru. Osobně tam mohou obdžet i současnou mapku své parcely s okolními a jejich vlastnictví. Je to cca za stovku.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Co kdo zanedbal?Ve veřejně přístupných podkladových materiálech máte vše i s historii na cca 100 řádcích.Je tam vše.Co chcete více?Díval jste se na to?To jsou negramotní?

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Nabyl jsem dojmu, že starosta bod stáhl právě proto, aby si to mohli úředníci s občany ještě jednou vyjasnit. Zásadní rozpor zdá se být v tom, že paní tvrdila, že pozemek je již její, patrně s odkazem na vydržení. V tom ji hlasitě podporoval i divák R. Uksa, skoro jako by to byl on, kdo ji o tom přesvědčil. Zastupitelé se patrně drží spíše názoru právníka města, že k vydržení nedošlo. Ještě k ilustraci problémů spojených s prodejem pod cenou, 2 odkazy se stíhanými či dokonce již odsouzenými (zda a jak kauzy pokračují jsem v rychlosti nedohledal) zastupiteli: http://zpravy.ihned.cz/c1-61629580-zastupitele-jen-zvedli-ruku-ted-vsichni-dostali-podminku-za-prodej-majetku-obce nebo http://hradec.idnes.cz/soud-se-zastupiteli-jaromere-v-nachode-dyl-/hradec-zpravy.aspx?c=A140428_154030_hradec-zpravy_kvi.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

Ještě poznamenám, že bod 13 se týká celkem 6 + 6 řadových domků, které mají (aspoň v naší - dolní - polovině) většinou dva spoluvlastníky. O případném prodeji částí předzahrádek vyjednává MěÚ s vlastníky domků už od letošního dubna.

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

V rámci protikorupčního tažení zpřísnil zákonodárce pravidla pro nakládání s obecním majetkem. V obecné rovině tomu sice občané tleskají, v konkrétních případech se však zlobí, že místní zastupitelstva nevyjdou vstříc žádosti o snížení ceny či o bezúplatný převod pozemku. V případě nešťastného bodu 13 bylo vše podstatné řečeno, proto nemá smysl to opakovat. Prostor pro nalezení oboustranně přijatelného stanoviska schválením výrazně nižší ceny za předpokladu splnění zákonem resp. prováděcí vyhláškou stanovených podmínek (zdůvodnění, jež bude akceptováno případnou kontrolou MV) omezuje fakt, že je z hlediska rovného přístupu k spoluobčanům třeba brát v potaz předchozí obdobné případy (např. bod 11 na tomtéž ZM).

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

zkouška připojení

Nahoru

Re: Komentovaný výběr postřehů z jednání zastupitelů NB - ...

http://www.lidovky.cz/ve-snemovne-se-debatovalo-o-trestni-odpovednosti-zastupitelu-a-radnich-1ae-/zpravy-domov.aspx?c=A140519_142759_ln_domov_spa

Nahoru