Komunální volby 2014 v Novém Boru

Verze pro tisk |

Volební programy stran a jejich plnění za uplynulé období 2010 - 2014. Pohyb kandidátů stranami pod drobnohledem lokálního voliče.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Letos kandiduje 10 stran, před 4 lety jich bylo 12. Úplně skončily v Novém Boru : Suverenita,
Věci veřejné, US-DEU , Unie pro sport a zdraví a Strana práv občanů Zemanovci. V současném zastupitelstvu
měly jen po jednom kandidátovi , vyjma Zemanovců. MUDr. Hladká (Vv ) dost chyběla a MUDr.Coufal ( Unie sz)se za celé období objevil možná tak 3x. Josef Doškář bojoval jako lev, ale byl sám ,takže toho nevybojoval tolik,co si předsevzal. L.Džavík " věčný zastupitel " byl navržen do Rady města, aby byl raději příznivcem koalice než opozice. Jeho US-DEU dávno nevyvíjí ve městě žádnou činnost. Připomeňme, že vítězství ve volbách 2010 patřilo ČSSD , ale přeskupením a seskupením se utvořila vládnoucí koalice. Zemanovci v čele s P.Danysem v r.2010 propadli.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Podívejme se nejprve na jasné outsidery letošních voleb: Strana zelených našla ve městě pouze 6 kandidátů ochotných nechat se zapsat na jejich kandidátku ,naposledy úplně propadli a teď to s nimi nevypadá lépe. Po celé 4 roky po nich není ani vidu ani slechu, včetně jejich lídra.
Strana rovných příležitostí - reprezentuje v čele s Dušanem Gorolem asi místní Romy ,ale mají vypsaná jen 3 jména na kandidátní listině, to je skoro zbytečné se registrovat k volbám.
ODS je nejen v Boru vyprázdněná strana bez přesvědčivých nebo výrazných osobností a tak jí žádnou naději nedávám. Je ale možné, že voliči dají prefernční hlasy J.Doškářovi , který je na jejich kandidátce
na postu 7 a je již známou osobností v místní politice.
Pokračování příště :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Vy byste to tam taky potřebovali trochu provětrat.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pan Doškář měl nezáviděníhodnou pozici , byl jediným zástupcem Suverenity v současném zastupitelstvu a tak těžko mohl prosazovat priority vyhlášené programem, když neměl podporu ostatních zastupitelů. Je třeba mu přiznat hlavní podíl na omezení hazardu ve městě, což by samo o sobě bylo dost. Nicméně stále není známo, zda proběhlo vyhodnocení stavu městských komunikací a vytvoření plánu oprav místními odborníky, což byla taky jedna z jeho priorit.
Strana hasičů ( z 21 kandidátů jich je 13 ) má oficiální název Fair play - HPND , což je dost krkolomná zkratka.V jejím čele stojí Radek Nastič , minule byl na 3.pozici, ale voliči ho vynesli preferenčními hlasy do zastupitelstva a tam celé 4 roky vcelku aktivně funguje. Není mu co vytknout , vyjadřuje se s rozvahou k
věcem, kterým rozumí a preferuje nekonfliktní dohodu .Hasiči mají stálé sympatie obyvatel. Stranu však
infiltroval zastupitel Džavík, který se sem přemístil na 5.místo jejich kandidátky. Podíváme-li se co sliboval před 4 roky ve své původní staně ,tak to bylo průběžné vyhodnocování a na konci funkčního období v r.2014 vyhodnocení plnění programu zveřejnit. No, a kde nic , tu nic a jeho mateřská strana potichu zhasla.
KSČM sice obměnili čelo kandidátky , koneckonců strana své voliče v Boru zatím má , ale bohužel dokud
nebudou mít někoho formátu F.Chota , vyjde to stejně na plano. Posledně zvolená zastupitelka za KSČM
p.Kuglerová měla v uplynulém období vedení Kontrolního výboru. Na funkci byla ale slabá a navíc časté absence a tak komunisté ze svého programu nejenže nic neprosadili ,ale ani nevyvinuli snahu prosadit. Nebylo je prostě ani vidět ani slyšet. Nikoho nemají a voliči jim brzo utečou jinam.Nejen komunistům v Boru zjevně chybí mladá krev , v politice zorientovaný aktivní mladý kandidát - aspoň jeden :-)
ANO 2011 na celostátní úrovni strana s raketovým nástupem ,ale na místním poli si nejsem jist, zda v osobě Luboše Řehoře osloví. Vím o koho jde, ale nějaké politické nebo jiné veřejné angažmá jsem dosud u něj nezaznamenal.Víc k tomu nelze říci než - uvidíme.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nově se v Boru objevila Strana soukromníků České republiky v čele s "enfant terrible " místní politiky Pavlem Danysem. Znají ho všichni ve městě a za poslední 4 roky pro to udělal neskutečně mnoho. Jsou lidé, kteří ho obdivují pro jeho odvahu nebo chcete-li drzost šťourat do všeho a jiní, kteří mu pro jeho kašpařiny nemohou přijít na jméno. Mezi nimi je řada takových, kteří vůbec ani nepoznají z jeho podání, kde končí šaškoviny a vystupuje realita nebo je nečekaně otočil v ironii. Nelze mu však upřít, že pro své zviditelnění, popularitu a zvolení udělal nejvíc ze všech kandidátů napříč kandidátkami. Pokud bude lidmi zvolen, myslím si, že by mu nejlépe pasovala v zastupitelstvu funkce šéfa Výboru pro rozvoj města. Umím si docela představit, jak lítá ze stavby na stavbu a všechno hlídá a dozoruje. Měl by na to čas, je v důchodu, baví ho to a rozumí tomu na rozdíl od starosty a jiných. Nebylo by s ním tak snadné pořízení . V tomto ohledu by k tomu nepotřeboval ani gramatiku.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ottův slovník naučný

Enfant terrible [anfan teribl], franc., dítě strašlivé, pův.žvatlavé dítě, jež naivně vyzvoní, co vidělo nebo slyšelo, netušíc, že uvádí súčastněné osoby do rozpaků; dále pak člověk, jenž kompromittuje svou stranu nebo svou věc.

To sedí

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Čtvrt roku jsem v Hydeparku shromažďoval užitečné informace a odkazy k volbám, ale pak MZ zavedl toto "duplicitní", diskuzní téma. Budiž:

V doplňkových volbách Prahy 10 do senátu se obtěžovalo 13.213 z celkem 84.211 oprávněných voličů. O postupu do druhého kola tak rozhodlo pouhých PĚT HLASŮ, první a druhou postupující dělí DVAATŘICET HLASŮ. Jen 6 voličů navíc mohlo např. rozhodnout o postupu kandidátky TOP 09!
Voliči by se měli (všude!) probudit. Pokud odjedou na chalupy nebo zůstanou sedět doma u TV, budou se pozdě a zbytečně divit (a nadávat), koho na radnici nebo do senátu prosadila hrstka ukázněných příznivců některého kandidáta...

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Za dvacet let politici lidem nevysvětlili, že senát není nic jiného než dobře placená trafika, tak se nemůžou divit, že volit nikdo nechodí. A když vidím tu nabídku u nás ... snad jen za jednoho, dva bych se nestyděl.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

On se ten názor široké veřejnosti na úlohu senátu nese už od jeho vzniku, kdy posloužil jako odložiště politiků po zrušení Sněmovny národů. On to kdysi trefně vyjádřil Ferdinad Peroutka, který o senátu za první republiky prohlásil, že senát pro politické strany má jen tu nepopíratelnou výhodu, že mohou v něm umístiti své politické veterány, o které by se, kdyby nebylo tohoto pensijního ústavu, musili mnohdy postarati jinak.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru / o Senátu ČR

To se sice traduje po hospodách, ale asi jste se o funkci Senátu ČR nikdy nezajímali:

"Senát České republiky, jakožto druhá komora Parlamentu, je součástí zákonodárné moci. Rozdílné podmínky volitelnosti poslance a senátora, spolu s využitím různých volebních systémů při obsazování jednotlivých komor Parlamentu mají zajistit Senátu postavení určité protiváhy Poslanecké sněmovny.
Kompetence svěřené Senátu naplňují ideje vzájemných brzd a garancí tak, jak je naznačuje teorie právního státu.
Konkrétně se jedná o pravomoc:
–přijímat zákonné opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona, v případě, že je rozpuštěna Poslanecká sněmovna,
–podávat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů,
–schválit nebo zamítnout návrh zákona,
–vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy k novému projednání,
–podat žalobu k Ústavnímu soudu proti Prezidentu republiky pro velezradu,
–vyjadřovat souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu.
Právní řád České republiky svěřuje určité pravomoci i skupinám senátorů. Jedná se zejména o právo navrhnout kandidáta na prezidenta republiky nebo podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení právního předpisu.
Senát je koncipován jako nedílná součást veřejné moci České republiky. Z kompetencí svěřených mu Ústavou a právním řádem vyplývá, že plní úlohu jedné nepostradatelné části mocenského soukolí naší republiky..."

Podrobněji třeba tady: http://ustavni2.juristic.cz/50654/clanek/ustava1.html
Pokud chce gramotný občan senát posuzovat, přečte si nejdřív Ústavu ČR.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dovoluji se ohradit proti označení duplicity tématu. Samotný název a úvod moje téma jasně vymezuje, jde jen o volby v Novém Boru. Vaše téma bylo obecnější, včetně tady uváděného příkladu Prahy 10.
Tak vy máte strach , že by voliči z Boru byli tak neukáznění, že by se mohlo stát , že by ve dnech voleb jeli
na víkend třeba do Prahy 10 anebo by celé 2 dny civěli na televizi ? Já to tak nevidím, zatím vždycky k volbám nějaký přišli......
Senátní volby bych do téhle diskuze taky neplet . K senátu mám jen lakonické - drahé a zbytečné.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pomalu se blížíme k možným favoritům voleb. Pohlédneme-li na kandidátku SNK Evropští demokraté - Nový Nový Bor i letmým pohledem zjistíme, že by se mohla snadno přejmenovat spíše na "Strana Ajeta a zaměstnanců příspěvkových organizací města ".Ti zaměstnanci dělají sice jen vatu , nicméně vyplňují střed kandidátky. S.Silná, která byla posledně na 3.postu , ale lidé jí dali vůbec nejvíc preferenčních hlasů je tentokrát lídrem. Samozřejmě proto, aby zas voliči určeným pořadím kandidátky raději nemíchali. Pan Žíla na kandidátce tentokrát ani není, nejspíše po neblahých zkušenostech z minula , kdy ho voliči vynesli z 8.místa na 3. a on se pak vzdal. To vyvolalo nevoli voličů a možná i nevraživost vůči tehdejší 1 - Viktoru Novotnému, který převzal místo pana Žíly v zastupitelstvu . Petr Novotný z Ajeta a Miroslav Šeps z knihkupectví , dva současní zastupitelé , jsou tentokrát na chvostě kandidátky (19. a 20. místo), což může signalizovat, že jsou prací v místní politice nebo pozorností ke své osobě už unaveni a hodlají vystoupit . Proč taky ne, mají své mladé nástupce.Minule měli pořadí 11 a 12 a hlasy lidu je přemístily na 2. a 3. místo .
Ústřední otázkou tohoto sdružení bylo ve volbách 2010 : Nemáte "rádi "politickou komunální politiku ?
A sami si odpověděli : Jsme nezávislí, můžeme směřovat přímo za naším cílem - dobrou správou města.
Bohužel v povolebním koaličním spojení s TOP 09 se údajná proklamovaná nezávislost rychle ztratila.
A o co chtěli usilovat ? 1.) Zavést důslednou kontrolu hospodaření organizačních složek a především společností města (NOBYS,TEPLO ) a zveřejňování výsledků kontrol, které předešlé vedení odmítá zveřejnit. Konec neprůhlednostem.
Kontrola městské společnosti KULTURA s.r.o. nebyla z taktických důvodů ani zmíněna.
Tak ještě je pár dní do voleb na to, aby jste zveřejnili, co jste slíbili. A konec neprůhlednostem !
4.)Je třeba zlepšit komunikaci s občany......Jsem pro všemi deseti. Uvítal bych, kdyby zvolení zastupitelé
vstupovali do kultivovaných diskuzí třeba zde v Hydeparku, jako to občas dělá Viktor N. nebo p. Válek.To by mělo samozřejmě širší záběr, než když si starosta pozve v určený den jednotlivě občany do kanceláře a vyzvídá mezi 4 očima, na co si stěžují. Nikdo jiný u toho není, takže nehrozí, že by se něco dostalo ven mezi lidi. Otevřené veřejné diskuze by mohly lidem i leccos konkrétního vysvětlit , co město koná a proč tak koná. Chce to odvahu a ne křeč ze strachu a obav, co nežádoucího by se mohlo mezi lid dostat.
7.)Chceme méně heren......no, nedávno to vypadalo jinak, že by třeba kasino ve městě nebylo špatný......
8.)Chtěli jste realizovat projekt Poznej svého městského policistu. Mě se za celý 4 roky žádnej neodtajnil ani nepředstavil a v autě když profrčej, tak je samozřejmě nemůžu poznat, navíc už blbě vidím.
Místostarostka Silná je sice paní vlídná k lidem, ale v podstatě sama o sobě tak nejistá, že je to až zjevné.
Viktor je mladý suverén a ve funkci předsedy finančního výboru se osvědčil. Nechci ani vzpomínat na sáhodlouhé litanie předešlého předsedy na jednáních zastupitelů...... Viktor je stručný a věcný. Nejsem si ale jist , jestli jeho "klopýtnutí " byla vědomá nebo nevědomá a tak se nakonec přikláním k tomu, že jednoduše jako mladej poslechl rozhodnutí starších.
Vystupování pana Fafaly si pamatuju taky z předešlých volebních období. Oceňoval jsem jeho přímost,
snadno vstupoval do diskuzí na jednáních, argumentoval zdravě selským rozumem. Někomu ale vadí, že bydlí v Lindavě a trvalé bydliště má hlášené v Boru , což je ale regulérní.
Tak , NOVÝ NOVÝ BOR - konec neprůhlednostem a šup šup veřejně dodej slíbené výsledky kontrol městských společností a seznam každého občana s jeho městským policistou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

No pane Zahradníku,
pokud tady čtu vše co píšete, tak máte pomalu ve všem pravdu, ale pořádek a změny jsou za čtyři roky provedené jen u hasičů, jinak nikde. Kultura žádná změna, MP taky žádná změna, Nobys taky žádná změna, Teplo taky žádná změna. Co tedy SNK Evropští demokraté - Nový Nový Bor vůbec dělalo? Jen řídilo radnici jakožto vedení a tok financí ke svému prospěchu. Rozdělování financí a zakázek kamarádům a přívržencům. Nic víc.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Trochu popletené pane Zahradníku.Strana Ajeta?Je tam 6 učitelů,4 doktoři a soc.služby,z Ajeta 3.
Dále si pletete obchodní společnosti.Ty mají kontrolu v auditu zveřejněném v Závěrečné zprávě o hospodaření města.A na kontroly je kontrolní výbor.Jakpak tedy pracoval?Jak to komunisté vedli?Neházejte to na SNK.
Chcete kultivovanou diskuzi?Tak se podívejte na Danyse,novoboráka /zde coby Bláha apod./jak je okamžitě ohavně napadají.Divím se,že diskutují.
A co chcete měnit?Buďte konkrétní.
Jinak můžete dobře zadiskutovat na Danysův nápad udělat z obchodních společností soc.relikt-příspěvkové organizace-co vy na to?Nezvencnul se Danys dočista?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Já čtu na kandidátce 3 z Ajeta + Viktor N.,potom 7 pedagogických prac.i když pravda 2 jsou ze stř.šk. ,2 ze soc. služeb, muzea -to jsou ty příspěvkové org. ,doktorku vidím jednu a jednoho zubaře. a pak jednotlivci . Asi koukáte jinam než já, růženíne. Nic ve zlém to, že jsem je nazval stranou Ajeta, bylo myšleno spíše jako žertovná nadsázka, nikoliv zle. A dál, o co chtěli v uplynulých 4 letech usilovat v bodě 1.) jsem opsal přesně z jejich tehdejší výpravné předvolební publikace a zveřejňování kontrol obchodních společností tam doslova mají. Mě je samozřejmě známo, že u městských obchodních společností probíhá každoročně audit, ale právě ke zveřejňování těch kontrol a vyhlášením konce neprůhlednostem se v prvním bodě svého programu odvážně hlásili. Tak připomínám, že to nedělali.
Já jsem snad nepsal, co chci měnit. Měl bych jen skromné přání, aby místní politici, které potkávám dodrželi to, co slíbili, jinak ztrácejí na důvěryhodnosti a s nimi celá politika, lidé jim přestávají věřit a šíří se mezi nimi lhostejnost a nihilismus. Možná to ale ještě voliči změní, já sám určitě ne.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ad Jan Tichý - v Hydeparku Vaše diskuzní téma k volbám v Novém Boru nevidím, hledám špatně?
Ad MZ a růženín - rád se vyjádřím, ačkoliv ještě raději bych věděl, kdo je Milan Zahradník, aby bylo jasné, zda náhodou též za někoho nekandiduje a jak objektivní tedy je (ne vše, co napsal, považuji za objektivní, ale na rozdíl od Bláhy nelže a prezentuje svůj pohled na věc). Nicméně nejprve čekám na dokončení hodnocení současného ZM, ať máme komplexní obrázek. Milane, leze to z Vás jak z chlupaté deky:-).

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Novotný a já lžu? Kde se dělala personální čístka? V dalších organizacích města se nedělo vůbec nic. Kdo řídil město? Vy a Vaši lidé a jsem zvědav, zda bude starosta Dvořák posazen na židli starosty opět pokud vyhrajete volby, když Váš otec všude hlásá, že budete starostou a udělá proto všechno (hlavně zase říkejte, že jsem Danys-omyl). A finance? Je zajímavé, že Vy jakožto předseda Finančního výboru jste nedoporučil zakoupení pozemku pro město v ulici K. Jaroše a najednou tento pozemek koupí Váš otec. Dnes zde probíhá kompletní rekonstrukce kanalizace. Lžu? K smíchu jste tady rozhodně Vy a Vaše strana, která hraje levou právníku z maturitou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Bláho, silně pochybuji o tom, že by otec všude hlásá, že mám být starostou a že pro to udělá všechno.
Rodiče skutečně koupili pozemek 1988/1, který před tím všechny orgány města nedoporučily od soukromníka koupit, protože městu k ničemu není. Ani rodičům k ničemu není, jde o mokrý les, stačí si vyhledat v katastru. Kanalizace v Kpt. Jaroše se ho skutečně netýká. Stejně jako změny územního plánu, které naznačoval Robert Uksa na posledním ZM. Uksa se snaží už 3 roky poukazovat na to, že jde o nějaký podvod. Nejde. Jde jen o jeho snahu ovlivňovat složení zastupitelstva v Novém Boru a očerňovat jemu nepohodlné zastupitele. Mimochodem stále platí příslib otce na tuto kritiku, že pozemek v případě potřeby městu převede či daruje. Další hrubou lží je, že NNB směřuje finance ve svůj prospěch a zakázky rozděluje přívržencům a kamarádům. Vše je dle zákona a předpisů, zveřejněno na webu města, ve výběrkách se ušetřily miliony. A Bláho, jaké je vaše vzdělání, že se stydíte podepsat vlastním jménem?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Bláha alias Holý.Novak, Beran atd.Stačí se podívat,že sem vlezl coby Holý a opravoval jako Bláha.Tak se dělá podvodně ten Hlas lidu.Podvodník kritizuje údajné podvody.
A k panu Zahradníkovi.Kritizujete,že něco nesplnili.Danyse doporučujete do zastupitelstva ,přitom jeho volební program je z poloviny nesplnitelný,protože je v rozporu nejen s platnými zákony,ale dokonce i Ústavou ČR.
Když jsme již u těch Obchodních společností,které chce převést na příspěvkové organizace.Co říkáte tomu?Třeba Teplo NB s.r.o.?Můžeme diskutovat věcně.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Novotný je Novotný a já jsem Bláha. Nemám důvod se schovávat pod někým jiným, že pane Doškáři. Jinak pane Novotný to co píšu jsem slyšel na vlastní uši od vašeho otce. Proto lhát nemusíte. Bylo jasně řečeno, že můj kluk Viktor bude starostou, nebo varianta Silná starostka a Viktor místostarosta.....peněz mám dost na to, aby Viktor byl starostou. Vím moc dobře, kdo toto může v hojném počtu doložit, že nelžu. Proto VY buďte opatrný na slova....Já na rozdíl od vás nelžu.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jinak pro pana Doškáře alias růženína. Zrovna vy napadáte pana Danyse, když se scházíte u pana Uksy? Teď to nějak nechápu.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Téma o komunálních volbách od p.Tichého jsem taky v Hydeparku nenašel, asi už trochu zapomíná.
Viktore , to natahuju záměrně ,aby gradovalo napětí a byl nějakej adrenalin mezi favority :-)
Růženíne, všimněte si, že Danyse nedoporučuju, jen říkám , že je možné, že dostane tolik hlasů, že bude zvolen zastupitelem. Pak bude dobré, když ho zastupitelstvo něčím smysluplným zaměstná, ne ? Na to,
co Danys navrhuje s obchodními společnostmi se zeptejte jeho. Já to nevím, takže k tomu nemůžu ani věcně diskutovat, protože skutečně nevím, jak si to Danys představuje. K jeho osobě vám mohu říci, že já ho nepovažuji za "škodnou ", kterou by bylo nejlépe utratit jako mnozí , včetně vás. Je to občan města, jako každý jiný a považuju za velký nedostatek profesionality současného starosty , když se od něj odvrací při
přednášení jeho věčných připomínek. Elementární úcta ke všem občanům , ze strany voleného funcionáře, by měla být udržena.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

S tou elementární úctou to samozřejmě musí fungovat především opačně.Když někdo dává neustále neoprávněná trestní oznámení,která slouží především k tomu,aby se Danys zviditelnil a zvěčňuje účelové lži ve " svých Damysovinách" /má je vůbec registrované?/,štve lidi proti radnici silně zavádějícími peticemi,potom mu těžko vyslovovat úctu byť elementární.Vy by jste takovým s radostí naslouchal?
Jinak jsem napsal,že Danys chce z obchodních společností,např.Teplo NB udělat příspěvkovou organizaci.Co vy tedy na to? Tenhle příklad ho jenom dokresluje.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Být já starostou, obrnil bych se nekonečnou trpělivostí a Danysovi bych vždycky pozorně naslouchal. Radostně ne, ale nesmělo by to být na mě vidět . K volené funkci totiž patří i tohle.

A na řadě je ČSSD, nejprve jeden kuriózní postřeh. Do voleb si minule i letos vylosovali poslední číslo (12 a teď 10). Na své kandidátce mají 11členů strany a 10 bezpartijních, což je mezi volebními stranami v Boru nejlepší skóre.. Bohužel mají stejný problém jako komunisté - nevychovali si dorost, který by připravili jako své nástupce. Vidím to u této strany tragičtější, neboť voličů ve městě by bylo dost, dokonce nejvíc. Nemají ale kandidáta mezi 30 a 40 lety, kterého by molli volit vrstevníci i kdyby poprvé jen proto, že ho znají ze školy. Je očividné, že dochází ke generační výměně. Současný mezigenerační starosta může být brzo plonkovej . Viktor N. s přehledem nahradí svého unaveného otce , Zorka Š. taky a navíc přivedla na kandidátku jejich kamaráda, který je ekonomicky zajištěn a má politické ambice. Sociání demokracie v čele s p. Valdmanem sice má potomstvo, ale zatím apolitické. No a s cizími dětmi je to ještě těžší. To by musela být "sakra "charismatická osobnost, aby někomu mladýmu natolik imponovala, že by přijal aktivně její politický postoj. Mladá generace sociální demokracii v Boru znatelně chybí a bude hůř. Voličů levicově orientovaných je zatím dost a většina z nich volí raději soc, demokracii než komunisty. Postoje p. Valdmana , ale třeba i Kurice, jak jsou známé z jednání jsou zásadně sociální. Jsou ochotní tlumočit na jednáních požadavky občanů, kteří se na ně nebojí obrátit. To se o některých jiných zastupitelích říci nedá.
Čemu nerozumím je, že za soc.dem. seděl v zastupitelstvu po několik volebních období p. B.Chlup a teď vidím,že nenápadně přelezl na 7. místo kandidátky Starostů pro LK. Jestli ho tihle zlanařili anebo tamti vykopli , netuším. Musím ale dodat, že je to jediný jeho aktivní počin, který jsem za ta léta zaznamenal. Jsem docela napnutej, co si s tím počnou jeho bývalí voliči. Dali mu 749 hlasů. Aby se snad nestalo, že by třeba vyšoupnul z 2. místa kandidátky pana Válka.
V roce 2010 ČSSD v Boru obdržela nejvíc hlasů a získala 4 mandáty, za nimi o 82 hlasů méně SNK - Nový Nový Bor také 4 mandáty a TOP 09 a SLK měli o 123 hlasů méně než ČSSD.,taky 4 mandáty. K povolební schůzce došlo den po volbách. . Vyjednávací tým tvořili za ČSSD p. Valdman a Chittussi a za TOP 09 + SKL p. Dvořák a Válek. Ano, ten, který nebyl občany zvolen a teprve po té , co se zvolený p.Bém vzdal mandátu postoupil na jeho místo. A to nebylo tu neděli . Za Sdružení SNK-Nový Nový Bor, které co do počtu hlasů voličů bylo druhé nevyjednával nikdo. Toto sdružení neprodleně absorbovala TOP 09 a
" vyšachovala "( vhodnější slovo nenajdu ) soc. demokraty do opozice. Snad by k tomu po 4 letech třeba Viktor mohl podat nějaké věrohodné vysvětlení.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jen v krátkosti k poslední otázce - neumím zcela odpovědět, protože výsledky mě zastihly na Evropském klubovém poháru v šachu v Bulharsku a do jednání jsem se zapojil až po návratu, když stále nebylo nic rozhodnuto. Nesluší se prozrazovat všechny detaily, nicméně trvali jsme my i TOPka na pouze 2 uvolněných (tedy starosta a místostarosta jako zaměstnání placené městem), což nevycházelo dohromady s dosavadní dvojicí uvolněných Mareš (ODS)+Valdman(ČSSD). Vznikly tedy bloky 8 a 7 hlasů, vedle kterých bylo 6 kandidátů za 6 různých stran. Nakonec vznikla stabilní nepolitická koalice na základě osobností a velmi mě těší, že bez jakýchkoliv problémů vydržela celé období a pamětníci i úředníci si pochvalovali, že něco takového už dlouho nepamatují, protože neprobíhalo žádné politikaření a jednalo se pouze věcně, ve prospěch města.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pan Chlup je jeden z nejčestnějších lidí a nejodpovědnějších zastupitelů, co znám. Aktivita zastupitele zdaleka nespočívá pouze ve vystupování na ZM. Pan Chlup patří k těm, kteří se nepotřebují zviditelňovat, o to více však pracují ve výborech a při přípravě zasedání zastupitelstva. V tomto volebním období jsem si s ním vyměnil nesčíslně mailů, v nichž jsme konzultovali náš pohled na projednávané body, přičemž se v drtivé většině případů jednalo o praktické záležitosti bez politického podtextu. Když jsem se dozvěděl, že o pana Chlupa již ČSSD nemá zájem, protože zasloužilí straníci patrně nemohou přenést přes srdce, že je přeskočil na preferenční hlasy, inicioval jsem nabídku, aby kandidoval za SLK. Vůbec mi nebude vadit, pokud mne přeskočí, protože jsem si jist, že to je jeden z nejlepších zastupitelů, jenž důsledně naplňuje slib zastupitele ve prospěch našeho krásného města. Kdybyste byl, pane Zahradníku, na pracovním zasedání zastupitelstva k rozpočtu, tak byste zjistil, že nejlépe připraveni byli zastupitelé Novotný Viktor, Chlup, Dvořák a Válek, přičemž účast zastupitelů byla sotva nadpoloviční.
K otázce mého zvolení uvedu namátkou drobnou statistiku. Zatímco zastupitel Válek byl zvolen 743 hlasy, dostala zastupitelka Kuglerová pouze 297 hlasů, Rýdl 695, Mareš 614, Doškář 404, Džavík 446, Coufal 587, Nastič 565, Chlup 728, Chittussi 706. Rozhodně nemám pocit, že by můj mandát nebyl plnohodnotný.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Blahopřeji Aktivitu a Ajetu ke krajskému ocenění .Nenechte se před volbami otrávit lidmi,jejichž základní vlastností je závist a komplex méněcennosti,ale zasloužený,jak říká Werich.Tím víc se u nich ovšem projevuje touha vládnout a všechno řídit.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Děkuji vám oběma, že jste moje úvahy doplnili a vyjasnili. Jistě jsou spokojení i ostatní čtěnáři. Rád bych jenom vysvětlil, že v případě pana Chlupa nešlo o nějaký zlý úmysl z mé strany , nýbrž o konstatování, co veřejnost dlouhodobě vidí . Zastupitelé sami to třeba ani nevnímají .Věřím vám, že pracuje, ale pracovní zasedání zastupitelstva jsou neveřejná a na veřejných se nikdy neprojevuje, takže dokud jste to tu nenapsal, jak to má veřejnost vědět ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Zahradníku: poděkování za úsilí všem čtenářům i-novin přiblížit předvolební situaci a Váš pohled na ni v druhém největším městě okresu (a pátém kraje).
Máte dokonce dost pravdy v tom, že naši mladí a mladší kandidáti na 2. a 4. až 8. místě kandidátky jsou tam na "rozkoukání se", a jak pevně věřím a znám je. tak také na "otrkání se". Ať jako zastupitelé - pokud uspějí oni - tedy naše kandidátka, tak třeba ve výborech či komisích.
V případě zvolení jsou ochotni a schopni pro Nový Bor - jeho občany - pracovat.
No, a věříme, že nejpozději za 4 roky ...

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

A ještě jedna dodatečná hypotéza, nebo chcete-li jiný úhel pohledu pane Válku. Napadlo vás proč o tak pracovitého zastupitele ČSSD možná přestala stát ? Pokud si s vámi, jejich politickým protivníkem vyměňoval tolik emailů a konzultací ( obsah konzultací pominu ), jak píšete , je logické, že se to straně , která ho nominovala přestalo zamlouvat .
Nevím samozřejmě kolik emailů a rad si vyměňujete s ostatními , zejména ostatními z opozice.
***
Pane Chote, nebylo by špatné na rozkoukání, kdyby se mladší kandidáti vaší strany občas přišli podívat na veřejné zasedání zastupitelstva. To jen,aby věděli , do čeho jdou .No a možná by to aspoň jednoho "chytlo".
Já bych to viděl v Boru rád.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Být komunistou,vyznavečem ideologie s 100mil povražděných lidí,to chce pořádnej pajšl.
Škoda pane Zahradníku,že vám rodinu neposlali do lágru,k pétépákům,do dolů nebo na nich nevyzkoušeli svoje další"metody vládnutí".Mluvil by jste jinak.Jako můj děda,který říkal -pamatuj,že komunismus a nacismus jedno jest.Měl totiž zkušenosti s obojím.Pracoval do 75 let.ještě prodával bombičky u autobusáku v NB.S titulem ing.
Bohužel ho získal za první republiky.To byl ten jeho problém.Prvorepubliková inteligence.I tím se člověk v očích komunistů může provinit.A trestat se dá i umístěnkou a následnou výší důchodu.
Naštěstí komunistická mládež spíš tíhne k drogám než k systematické politické práci
http://zdenektoman.blog.idnes.cz/c/403055/O-mem-pusobeni-v-SMKC.html
A komunista se stává mezi mládeží nadávkou
http://siander.blog.idnes.cz/c/408604/Oblikas-se-jako-komunista-rekl-spoluzak.html
Takže kolik-Rok maximálně dva?Kdo ví

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Rozesmál jste mne, pane Z. ČSSD byla konstruktivní opozice, s níž jsme úspěšně spolupracovali v mnoha otázkách. Nejmarkantněji to bylo vidět na řešení parkovacích ploch na náměstí, které jsem nehledal pouze s panem Chlupem, ale i s jinými napříč politickým spektrem. Spolupráce je užitečná zejména u rozpočtu, který je třeba pečlivě nastudovat, což jednotlivec při své náročné práci nemůže zvládnout. Pan Chlup byl po celé období loajálním členem zastupitelského klubu ČSSD. Stejně jako já a všichni ostatní, kteří se řídí slibem zastupitele, se rozhodoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je samozřejmé, že zastupitelé prosazují program subjektu, za nějž byli zvoleni. V programových otázkách jsou mezi námi a ČSSD odlišnosti, rozdíly však nejsou tak markantní jako na celostátní úrovni. Kromě toho se příslušnost ke klubu projevuje hlavně v personálních otázkách, což bylo v tomto období pouze při ustavujícím zastupitelstvu.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jo, to beru pane Válku, na místní úrovni se spolupracovat musí , jinak by se město nehnulo z místa.
Akorát je třeba pozorně vidět , kdo a co se víc (lépe nejvíc ) prosazuje.
***
Růženíne, promiňte , ale jste mimo. V tomto tématu se neřeší ani komunismus, už jsem to připomínal.
A navíc se opakujete, životopis vašeho dědečka už tady všichni známe. Zkuste ho vyprávět ve škole.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Zbývá nám strana, která město poslední 4 roky vede. Předvolební leták z roku 2010 má v záhlaví hesla
TOP 09 a hypnotizujícím pohledem hledí na voliče J.Dvořák . Vedle jeho hlavy je velkým písmem logo TOP 09 a pod tím malou latinkou Starostové pro Liberecký kraj. Na bilboardech byl vyfocený s Karlem Schwarzenbergem. Nenechte se ale mýlit, kandidoval za Starosty LK jako jediný člen a spolu s ním dalších 9 kandidátů navržených starosty. To pikantnější teprve přijde : na kandidátce bylo 5 pravokořených členů Topky a 6 Topkou navržených bez politické příslušnosti. Jejich jedničkou (resp. dvojkou za Dvořákem) byl Ing.M.Koudelka - člen strany TOP 09.
Podíváme-li se na letošní kandidátku ,překvapí nejprve název - jen Starostové pro LK s J.Dvořákem jako členem této strany. Ostatních 20 kandidátů je bez politické příslušnosti, zmizeli členové TOP 09 a zůstal jen Koudelka, který je druhým překvapením ,neboť stranu možná opustil, možná zapřel. Každopádně je tady bez politické příslušnosti a kandiduje jako nestraník. Jejich www.top09nb.cz se beze stopy vypařilo. Vysvětluju si to tak, že se v několika volbách, které ve čtyřletém období proběhly, jasně ukázalo, že TOP 09 v Boru dávno netáhne , naopak voliče spíš odpuzuje. Proto z veřejnosti zmizela a uchýlila se nejspíš do ilegality a vyvíjí dál činnost pod roušku Starostů LK. Na 1. místě máme letos opět J.Dvořáka za Starosty LK. Na 2. místě je současný zastupitel stratég p.Válek , který je faktickou hlavou současné borské radniční koalice. Můžeme klidně říci - celého zastupitelstva. Starosta Dvořák ,ať se nám to líbí nebo ne, to není a nebyl. Pan Válek úspěšně vyjednává i s kandidáty protistran a má jejich respekt. Podařilo se mu ulovit MUDr.Hodečkovou, která dosud v zastupitelstvu působí za ODS i když to je v Boru dávno mrtvá strana. Bude ve formaci Starostů LK krásnou ozdobou. Druhý úlovek je pracovitý p.Chlup. Na 10. místě je Ing. Koudelka , tentokrát jako nečlen TOP 09 , zda je to táž osoba nebo proč už nečlen ,by stálo za vysvětlení. Stránky www.top09nb.cz beze stopy zmizely.
Z nynější strany Starostů LK se ve městě utvořila vrcholová skupina těch, kteří "nejlépe " vědí, co občané města nejvíc potřebují. Proto budou mít lavičku Václava Havla , ať se jim to líbí nebo ne , aby měli kde vést dialogy. To je důležité. A vůbec dělají (platí z městské kasy ) pro vás lidi každoročně tolik kulurních akcí, od únorových Brazilských karnevalů až po říjnové opery v divadle a vy jste furt stejný neotesaný barbaři a remcáte. No nevadí, stačí když si kulturu na úrovni dopřejeme my a pro vás zaplatíme občas ohňostroj. Hasiči zadarmo pomůžou. Věřím tomu,že lidé z této strany jsou upřímně nakloněni odkazu VH, ale je smutné , že nerespektují většinu prostších, kteří takový obdiv nesdílí.
Papá Válek je vůdčí osobností města a jeho hlavní stratég. Přitom je to nenápadný,plachý a skromný člověk, který si tímto svým vystupováním umí získat lidi. Ale jen ty, o které stojí. Jinak je téměř nemožné se mu přiblížit, pokud je to vůle vaše a ne jeho.Neskrývaný obdiv mu dokone projevuje i odpůrce památníku zastřeleným Němcům p. zastupitel Doškář. Válek je taky ale tvrdý,není nikdy politikem kompomisu, pokud chce on něco prosadit , tak to tak bude. Jednou přidá před hlasováním svou podmínku, která se spornou záležitostí nesouvisí, ale musí být po jeho. To je příklad lavičky VH. Jindy vetuje návrh starosty na zvýšení poplatků za odpad, aby populisticky zabodoval, protože na konci vol. období nesmí voliče namíchnout. Je ale zrovna tak možný, že to bylo divadlo pro lidi. Faktem ale je, že starosta byl na ně " zlej " a papá hodnej. Tak kdo získal ?
V souvislosti se změnou projektu na úpravy náměstí po petici, kterou zpunktoval Danys jsem náhodou četl vyjádření a zdůvodnění RNDr. Tomáše Tichého , takto člena Výboru pro rozvoj města a syna p. Tichého, který je nyní opět na kandidátce a byl jsem obsahem nadmíru spokojený. S Janem Tichým se tu většinou navzájem špičkujeme. Zdá se mi , že ke svým politickým modlám vzhlíží s nekritickým obdivem.
Syna bych mu tady rád ale pochválil.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Můj vliv zdaleka není tak velký, jak se domníváte, pane Z. Kdybyste zalovil v záznamech ze ZM hodně hluboko, tak byste zjistil, že jsem neuspěl s návrhem přesunout TIC do muzea a prodat budovu, v níž sídlí.
Starosta pan Dvořák, jehož si velmi vážím, je nezpochybnitelným lídrem koalice nejen navenek, ale i v kuloárech.
K vašemu textu bych rád přidal ještě několik doplnění, či upřesnění.
Místní buňka TOP 09 zanikla, nebylo s kým udělat koalici.
Pro lavičku VH jsou, pokud vím, všichni či téměř všichni zastupitelé. Schvalovali jsme záměr, do ZM ještě přijdou smlouvy, kde se to, doufám, potvrdí. Firma, v níž pracuji, přispěla částkou 20 tis. Kč. Dali bychom i více, to jsem však nepovažoval za vhodné, protože si ji nechceme přivlastňovat, neboť to má být lavička města resp. všech jeho občanů.
Zvýšení poplatku za odpad nenavrhoval starosta, ale pan Valdman (v minulém roce). Já jsem v přípravném řízení navrhoval dokonce jeho snížení, či úplné zrušení, a to nikoliv z populismu, ale v souladu se svým pravicovým postojem. Pravicově smýšlející lidé usilují o nižší míru přerozdělování, neboť jsou přesvědčeni, že občané ve velké většině lépe vědí, jak efektivně utratit své peníze, než když to za ně dělají byrokraté, kteří jim je předtím seberou formou daní. Město má v tomto prostor omezený, může ovlivnit pouze daň z nemovitostí a poplatky. Mám za to, že Město by se mělo co nejlépe starat o veřejný pořádek, komunikace, osvětlení, školy, jejímž je zřizovatelem, a nechat na spoluobčanech, zda chtějí utrácet za sport, kulturu apod. Napsal jsem to zjednodušeně, proto mne, prosím, nechytejte za slovo. Dalo by se namítnout, že neméně důležitá je podpora volnočasových aktivit mládeže atd.
Jsem pro to, abychom mj. formou dotace odpadů vrátili občanům Nového Boru alespoň kapku z toho, co jim stát sebral na daních.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Opakování je matka moudrosti,pane Zahradníku.Pokud tu někdo,jako vy,budete doufat ve vzříšení komunismu a jeho posilování,tak je to o to důležitější.A nemějte strach,ve škole dětem samozřejmě vykládám o komunismu a tzv. socialismu.Popravdě a v souladu s osnovami.I tam je vzpomenut zákon stavící komunismus na úroveň nacismu.A také to,že popírání zločinů nacistů a komunistů je trestný čin.
Ať se Vám to líbí nebo ne.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru papá Válek

a ostatní pejorativní útoky jsou tedy finálem toho,co nám Zahradník postupně připravil.Takový obyčejný,tuctový člověk.A ty neobyčejné je potřeba odstranit.Vyhazují z našich /kolik tam ti obyčejní přispívají/ peníze na kulturu,která nám nic neříká-dokonce opery na nás!Prosazují lavičku darebáka Havla,který nám tu odstranil ten primakomunismus.Snad za 4 roky to bude naopak,
A za vše může strateg města papá Válek.
Byl bych rád,kdyby třeba ve Cvikově seděl v zastupitelstvu člověk,který toho v životě tolik dokázal.
No to těm tuctovým vadí.Rádi totiž závidí a jsou jim trnem v oku.
Připomínáte mi tak trochu toho pána,co přijede na Zastupitelstvo v duchu Praha radí venkovu.
Většinou se ztrapní sám a prokáže neznalost věcí.Taky by jste mohl vystoupit ze své ulity,ať víme,odkud berete ty zaručené zprávy jako on.
Příkladem... Topka v NB dávno netáhne,Stačí se podívat na poslední volby výsledky v NB TOP 09--13,21%,Bobostrana0-0,3%,Danysovi soukromníci-0.3%,ČSSD 18,5%.
Začal jste celkem dobře,To k čemu jste to nasměroval....no účel světí prostředky.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Politické preference voličů , růženíne , jsou proměnlivá veličina a stejně jako já vám to vysvětlil pan Válek ,
když napsal , že místní buňka TOP 09 zanikla . Pane Válku, ten návrh přesunu TIC do muzea si spojuju primárně nikoliv s vámi, ale s p.Doškářem, skutečně se pletu já ?
Já se o nacismu ani komunismu bavit nemíním, oboje je pasé. A aby jste to růženíne nemusel hledat, přidám rovnou výklad v češtině : to, co minulo, minulá událost, minulost , minulý, odbytý . Nechápu, proč to sem stále zatahujete. Pana Válka jsem nehaněl, leccos z mých úvah je možno brát jako poklonu , v žádném případě nezávidím , to není můj styl a všiměte si, že ani on není uražený. Vcelku otevřeně dál popisuje své preference, názory , postoje a podrobně vysvětluje. A tak to má, podle mého , být .

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dík za výklad pasé.Pokud by tomu tak bylo nasledovala by BIS neonacisty.Nesledovala by komunistické ultras v KČP a jejich místním členům by nebyl dán zákaz vstupu do škol za šíření totalitní propagandy.Soudy by se nemusely zabývat rozpuštěním té vaši naděje-komunistické mládeže.
Vidíte že to, co minulo, minulá událost, minulost , minulý, odbytý... jednoznačně není na místě.
Za chvíli si připomeneme 17 .listopad.Proč asi?Proč je státním svátkem?Připomínat si je důležité.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pro zvídavé čtenáře, kteří diskuzi sledují, považuju za nutné doplnit přesněji pana Válka - jak to bylo s tou lavičkou VH. Ano, pro lavičku hlasovali téměř všichni zastupitelé., to je pravda. Projednával se ale bod redukce zásahu do parčíku na náměstí ve třech variantách podle jeho velikosti. Nikoliv bod lavička ! Vy jste těsně před hlasováním k té minimální přilípl do formulace usnesení podmínku s lavičkou VH. A na tom jste tvrdě trval , buď min.varianta s lavičkou nebo by minimální varianta padla a hlasovalo by se jen o zbývajících dvou , které znamenaly větší okrojení parčíku pro parkoviště. Zastupitelům nezbylo než hlasovat pro, jinak by na to doplatil parčík. Dostal jste je do pasti a prosadil jste si svoje.
Zalovil jsem ještě v paměti a jinde a objevil jsem, že ten nápad s přestěhováním TIC do muzea byl z Danysovy hlavy už v létě 2011 a Doškář to pak tlumočil na jednání zastupitelstva. Možná jste to vy navrhoval dřív než oni, já si to ale nevybavuju. Tak, asi tak, pro pořádek. Jestli píšu nepravdy, klidně to dementujte.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Růženíne, vy mi nechcete rozumět, píšu přece jasně, že nacismus i komunismus je pro mě pasé a nehodlám se o tom bavit. Založte si téma a jestli najdete diskutéry, tak to s nima propírejte od rána do večera. Pro mě je to odbytý. Čím víc s tím budete mladý strašit nebo otravovat , tím větší averzi u nich vypěstujete. Divím se, že vám taková jednoduchá logika nedochází. Je úsměvné, jak mě zkoušíte a poučujete, co bych si měl připomínat a proč asi a proč je 17. listopad státním svátkem , jako bych byl nějaký naivní žáček :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ještě podrobnosti k poslední přijaté vyhlášce o poplatku za komunální odpad - pro rok 2014, kterou také pan Válek zmiňuje. Kdo chce může si zápis najít a přečíst na webu města z jednání 20.11.2013 , je to bod 20. Předkládala ji místostarostka p.Silná, zpracovatelem byl Ing.Anděl a ten v podstatě nechal výši poplatku pro jednání otevřenou až do částky dost přes 600 Kč na 1 obyvatele města. Rada města navrhla ponechat stávající částku 500 Kč , pan Válek taky a zdůvodnil proč, přidali se zastupitelé za ČSSD pan Chittussi a Valdman a takto to bylo většinově i schváleno. Není to tedy tak, jak tvrdí p. Válek, že Valdman navrhoval 600 Kč , to bylo rok před tím, pane Válku. Jste se o rok časově spletl.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak to máme konečně komplet, ale bohužel jsme se, Milane, nedozvěděli, kdo jste a za koho kandidujete, což by teprve dokreslilo, jak moc nestranná jsou Vaše hodnocení. Rozhodně lze vyčíst, že nestojíte na straně současné koalice:-).
Co se týče Nového Nového Boru - V. Žíla nás nadále podporuje, ale do zastupitelstva nechce a po minulé zkušenosti, kdy byl ke svému překvapení zvolen, tedy nechtěl letos na kandidátce vůbec být. Mimochodem nezmínil jste jeden zajímavý fakt letošních voleb - máme oproti roku 2010 cca o 70 kandidátů méně. Kam se poděli, co je od politiky odradilo?
Nechápu, proč myslíte, že jsme ztratili nezávislost, když jsme se dohodli s dalšími zastupiteli na obsazení vedení města. Mnohá hlasování dokazují, že každý náš zastupitel hlasuje dle svého uvážení. To má tu výhodu, že se nechováme jako skupina, která by pak prosazovala nějaké své zájmy, případně je obchodovala s ostatními; prostě u každého bodu si každý vyhodnotí sám, co mu připadá jako nejlepší pro město. A když se sejde taková rada města, tak to je pak skutečně nepolitická politika.
Ad plnění programu - 1) je potřeba si uvědomit, že program vznikal v době, kdy se objevily průšvihy v Kultuře a tehdejší vedení nechtělo kontrolní zprávu zveřejnit. Teď jsou účetní závěrky v obch. rejstříku, nějaké podrobnosti v závěrečném účtu města, hlavně ale kontroly auditora bez závad. Změny proběhly ve všech společnostech, nikoliv ale personální. Nic se netutlá, všechny dotazy zastupitelů i občanů byly zodpovězeny. Pravda, dalo by se udělat ještě více. Teď si nejsem jist, zda jsou i staré auditorské zprávy ke společnostem zveřejněny, např. v podkladech jednání ZM.
4) komunikace se zlepšila: díky pí Maněnové se spousta věcí dostává do novin, kde se lidé mohli leccos dozvědět, zveřejňování podkladů ZM, online video přenos, otevřené dveře starosty atd. Stále platí, že především je potřeba chtít se něco dozvědět, dobře funguje, když se člověk zeptá. Za úvahu do budoucna by stál městský Facebook.
7) To je plně v souladu:-). Mě jen z hazardu nechytá amok. Ani úplný zákaz nezničí všechny hráče. Třeba Německo teď řeší obrovské úniky, když se hazard přesouvá na internet, kde chybí regulace. Nám zbyla v Boru jen desetina automatů (22 na 6 místech podle posledních známých údajů), žádné kasino zatím reálně nevypadá. Všichni naši zastupitelé hlasovali pro současnou vyhlášku, která se osvědčuje. Do konce roku zmizí i poslední bedny, přechodné období považuji za férové vůči tomuto legálnímu podnikání. Jen to zatím vypadá, že bez automatů ty provozovny zaniknou a někde i zpustnou, jako kavárny či jen bary se patrně neuživí.
8) Městské strážníky naleznete zde: http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/bezpecnost-mesta-a-ochrana-obyvatel/, chodí i do škol.
Nevím, jaká má klopýtnutí máte na mysli, poslouchám názory a rady starých i mladých, ale rozhoduji se sám. Ale chyby určitě byly, jako každý šachista se z nich snažím hlavně poučit.
Libor Fafala v Boru stále podniká a je s celou rodinou s Borem spjat. Pokud by mu mělo být vytýkáno aktuální bydliště v Lindavě, měl byste prozradit, který z lídrů kandidátek též nebydlí v Boru, i když je to jeden z Vašich koňů.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Viktore, zůstaňte v klidu , nekandiduju a to ze stejného důvodu jako nekandiduje p. Žíla. Mám obavy , že by mě lidi zvolili a chtěli za starostu :-). Bych vám to všem naboural.
To, že v Boru máme o 70 kandidátů méně má jednoduché vysvětlení. Přihlásilo se jen 10 stran a navíc 2 z nich nemají ani plnou kandidátku ( Zelených je 6 a Strana rovných příležitostí jen 3 osoby .) Jistě sám víte, že plnohodnotně volitelných je jen několik prvních míst u zavedených stran - maximálně tak do 5. místa. Boj o místa tady asi není. Na prvních je ten, kdo naposledy přinesl nejvíc hlasů-nejjednodušší taktika.
Je možné, že zastupitelé někdy hlasují podle sebe ,jak píšete , jisté ale je, že pan starosta hlasuje často poslední, hlavně když je skóre těsné , sleduje na svém monitoru hlasování ostatních a pak lavíruje.
Jestli se nic netutlá a všechny dotazy zastupiteů a občanů byly zodpovězeny - tak na to se teda rád podívám - "dobrej nápad ", díky.
Paní Maněnová dělá hlavně PR starostovi a městu , dokonce už dávno ani nechodí na jednání zastupitelů,. co k tomu dodat ?
A s hernami to vidím takhle : Pokud ty provozovny , které žijí z hazardu zaniknou - žádná škoda. Nejde mi o žádné zničení hráčů ,ale vidím jen , že se tam houfují lůzři a různé ztracené existence a ti se na internet určitě nepřesunou, kdo ví, jestli jsou vůbec gramotní. Není třeba, aby jim město v jejich slabostech vycházelo vstříc. Kdo na to má a chce si zahrát, určitě trefí třeba do Lípy.
Je jistě bohulibé, že strážníci chodí do škol, ale tam já už dávno nechodím. Rád bych někdy potkal nějakýho strážníka pěšky v našem rajónu. Seznámili bychom se navzájem :-)
A ten Fafala mi nevadí, naopak -přečtěte si znovu, co jsem o něm napsal. Některým lidem ale vadí, že bydlí v Lindavě, já mezi ně nepatřím.
V samém závěru jste mě uvedl do rozpaků, neboť nevím, který lídr též nebydlí v Boru a že by měl být můj
kůň. Napovězte :-) Když zkusím hádat, tak v Boru nebydlí možná ještě Nastič, neznám ale jeho aktuální bytovou situaci. Byl to jeden z mých koňů, ale před 4 roky . Teď je to jinak.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Teď jsem si ještě vzpomněl, že v Boru taky nebydlí Zora Šepsová z kandidátky Starostů LK .

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Holý - S místy se u nás rozhodně nekupčí, protože nemají žádnou "kupní cenu", když nejdete rozkrást radnici. Nicméně máme u nás kandidáty, kteří se hlásí spíš k podpoře kandidátky a nepočítají se zvolením. Nevěřím tomu, že by to u ostatních bylo jiné. Jak naloží s případnou důvěrou voličů, to nelze předvídat, nicméně zákon jim umožňuje tuto důvěru převést na další kandidáty v pořadí. Každý hlas je především hlasem pro kandidátku, s tím musí voliči počítat, já ten zákon nevymýšlel.
MZ - čím dál záhadnější:-). Dle mého je menší zájem o místní politiku kvůli několika málo jedincům kolem R. Uksy, kteří skandalizují (často pomluvami a demagogií) kohokoliv, kdo by jim mohl stál v cestě za ovládnutím radnice. Setkal jsem se s tím, když jsme tvořili kandidátku. Jinak zkušenosti z posledních voleb ukazují, že voliči vybírají osobnosti a lze být zvolen i z 21. místa.
Ad PR města - je důležité, aby město mělo kanály, kterými komunikuje s občany. Jedině tak lze mezi lidi dostat důležité informace, sami je vyhledávat nebudou. Starosta je do toho pochopitelně většinou namočen, však je to i jeho role. Nevím, jak by to chtěla řešit SS, když by funkci zrušila, nejspíš nástěnkou:-). Vzhledem k online přenosu ze ZM není asi třeba být přímo na jednání.
Ztracené existence si nějaký non-stop vždy najdou. Herny zmizí, všechny problémy to zdaleka nevyřeší. Ale byli jsme pro, protože věříme, že to trochu pomůže, např. vyléčeným gamblerům.
Městská policie slouží non-stop minimálně ve 2 lidech, má své úkoly a trasy, zlepšila se její kontrola, každé ráno řídí před 8 hodinou dopravu na kruháči před kostelem, tam se lze též seznamovat:-). Reaguje pružně na volání (minimálně mé). Osobně nevidím jako nutné, aby chodila pěšky, to bychom zase za chvíli slyšeli výčitky, že jim moc dlouho trvá, než přijedou (doba doběhnutí k autu).
Nápovědy netřeba:-). A skutečně před 4 roky, ne 8?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

A jaké jsou Vaše tipy na volební výsledky? Kolik kdo získá mandátů, případně kdo se dostane/nedostane? Platí pohled M. Bárty, že se složení novoborského ZM moc nezmění? Kolik nováčků se dostane?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nastič měl moje preference skutečně před 4 roky , pamatoval jsem si dobře , jak on řídil jednání , když ještě starostoval. Ten " palácový " převrat mě neodradil, byl jsem taky přítomen i na tom jednání, když ho spláchli. Moc jsem tomu obvinění nevěřil, ale byl to tenkrát v ODS Skokanův korunní princ a klika, která se drala k moci mu jen oplatila, co provedl on předešlému starostovi. Vy jste tehdy Viktore v politice nebyl, ale zeptejte se třeba p.Džavíka nebo třeba Fafaly.
PR města
Někde jsem zahlédl,nejspíš na nástěnce SS , jak chtějí ušetřit peníze za mzdu tiskové mluvčí. Plánují, že
zveřejňování informací na webu města by prováděly příslušné odbory a za starostu možná sekretariát, se tam někdy zastavte, nemusíte se stydět :-) a něco navíc se i dozvíte. Já to pochopil takhle, ale možná má p.Danys ještě záložní nezveřejněnej plán.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Palácový převrat?Tomu snad sám nevěříte,nebo sám nevíte.Obyčejný prokázaný kriminální čin.Jestli je pro vás komunismus pasé,tak proč tu projevujete přání aby byli mladí komunisté v zastupitelstvu a jste téměř vždy první pochvalný čtenář příspěvků soudruha Chota?
Ale obraťme list,když se kroutíte jak žížala.Zatím jsem se o Volbách 2014 moc nedozvěděl,protože taktika byla připravit si půdu k útoku na současné vedení,zvláště Viktora a papá Válka.Zřejmě za tu Lavičku VH,co je vám trnem v oku.
Tak tedy volby 2014.Již jsem vám několikrát předhodil volební program Pavla Danyse.
Takže není v rozporu se zákony,není diskriminační a není dokonce v rozporu s Ústavou?Jistě ho máte.A´t se konečně dostaneme k uvedenému tématu.
Mimochodem,při nákupu masa jsem zjistil,že za program již ručí pouze Danys a podmínkou práce na NB úřadě již nebode trvalé bydliště NB pro všechny,ale pouze stavební odbor.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Viktore, nejprve dnes napíšu, jak to dle mého odhadu dopadne při volbách, nezávisle na mých přáních ,
a teprve zítra trochu odhalím své případné preference. Na dvakrát proto, aby to růženín nepletl dohromady.
Myslím, že jsem v komentářích byl skutečně nestranný a v informacích seriózní a jestli růženín vidí něco jiného, tak má "vlčí mlhu ". Jak to asi dopadne , jsem při hodnocení letošních kandidátek psal průběžně. Jde to snadno vyčíst ,ale napíšu to klidně znova jako výcuc v pořadí jaké předpokládám.
ANO 2011 - 1 až 2 zvolení p.Řehoř + ?
Strana zelených 0
SNK- Nový Nový Bor 4 kandidáti p.Silná, p.Novotný V., p. Novotný P.,p.Fafala
Starostové pro LK 4 nebo 5 p.Hodečková, p.Dvořák, p.Válek, p. Vojta ,p. Vlček
Strana soukromníků ČR 1 p.Danys
KSČM 1 p. Macela
Strana rovných příležitostí 0
ODS 1 p.Doškář
Fair play 2 p.Nastič, p. Kočí
ČSSD 4 nebo 5 p.Valdman, p.Chittussi, p.Fakan, p.Janás , p.Kuric
No a zbylá místa ponechám pro volební odchylku. Může se docela dobře stát, že ODS bude mít 0.
Zopakuju,že to je můj odhad, ne moje preference.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Holý - když budu zvolen, tak já jsem připraven naskočit. Když ne, budu mít víc času:-). Rozhodně nebudu nikoho přesvědčovat, aby odstoupil, to jsem nedělal ani minule.
Radek Nastič je chytrý a schopný, ale pořád nějak nerozumím tomu, že ho lidé znovu zvolili. Já tolik účinkům nápravných nařízení nevěřím. Z mého pohledu člověk odsouzený za korupci ve funkci starosty reprezentuje přesně to, co nikdo nechce. Pro mě to byl impuls vstupu do politiky, protože jen sobě můžu 100% věřit. Ale už minulé volby ukázaly, že to tak není. Je to patrně o víře, že "to na něj narafičili" nebo že kradou všichni. To je dost smutné. Já věřím verzi policie, potvrzené státním zastupitelstvím a soudem, na základě všech důkazů, tam, Milane, nešlo jen o obvinění, ale o odsouzení.
Ad odhad výsledků - tak nějak to vidím i já. Babišova popularita by mohla vynést Ano i 3 mandáty, ale je velkou neznámou, koho konkrétně voliči vyberou. U Fair-play nezapomínejme na L. Džavíka, ten by mohl Pepu Kočího přeskákat. U některých jmen mám jiné tipy, ale to nehraje takovou roli.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Viktore, co myslíte, že je silnější ? Vůle nebo víra ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Samozřejmě, že strany si přejí ze všeho nejvíc, aby voliči zvolili kompletně jejich kandidátku tak , jak ji sestavily a bez nějakého křížkování jednotlivců. Já si tuto možnost ponechám a s chutí ji využiju. Vybírám kandidáty stran za sebou podle jejich vylosovaného pořadí ,podle toho jak je znám z jejich působení ve městě a taky samozřejmě podle osobnostních kvalit a mých vybraných preferencí. Předesílám, že to bude občas dost "na tělo ". Klady toho, kdo obdrží křížek musí v mém hodnocení převažovat nad zápory,
zmíním samozřejmě oboje. Čtenář si to může přebrat nebo i přehodnotit podle sebe.
Ze strany ANO 2011 nevybírám nikoho, členové strany jsou jen 2. Za povšimnutí stojí, že se zde znovu objevuje jméno p. Zajíčka druhdy šéfa zkrachovalé Agrobanky, pobočky v NB. Panu Uksovi se pak podařilo dostat ho na MÚ do funkce tajemníka a později odešel dělat tajemníka jinam. Nevylučuju ani dnes možné propojení s Uksou.
Strana zelených je pro volby jalová, nikdo.
SNK - Nový Nový Bor vybírám a křížkuju Viktora, přestože možná nejen jeho, překvapuju. Oceňuju ,že se nevyhýbá komunikaci, má trpělivost slušně vysvětlovat a obhajovat stanoviska. Myslím , že bychom si spolu v mnohém rozuměli. Ale, ale, ale vidím taky ,že velkoryse pouští městské peníze na věci zbytné. Vysvětluju si to tak, že odjakživa žije v dostatku. Vždy byly k dispozici neomezené finance jeho otce a tak nemá zkušenost s šetřením, nezná ani cenu peněz , neumí rozlišit věci pro město zbytné a nezbytné. Umím si ho přesto za čas představit jako starostu. Tím jsem právě teď určitě nadzvedl p.Danyse.
Křížek dám ještě p. Fafalovi, s jeho působením jsem byl v předešlých volebních obdobích spokojený.
Paní Silnou nevolím, protože se mi jeví, že na tak náročnou činnost a funkci dávno nemá. Přál bych jí už klid.. Stejně tak P.Novotnému. Neměli snad kandidáta, že se opět nechal upsat ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Starostové pro LK
Křížek ode mě dostanou p.Válek, p.Hodečková,p.Rýdl, p.T.Tichý.
Pan Válek proto, že dle mého převažuje význam toho, co pro město dělá než těch jeho počinů se kterými já a řada dalších občanů nesouhlasíme. Nesporně je ale všemi současnými zastupiteli vnímán jako nejsilnější autorita ve sboru. Nenechám se mást jeho vyjádřením, že to je starosta, ne není. S pozicí p. Válka jako autority souhlasím a je to v pořádku. Co se mi ale velmi nelíbí, že obdiv ke svým politickým oblíbencům vnucuje do veřejného prostoru všem ostatním. Paradox takové situace si můžeme představit na příkladu, kdyby zastupitel komunista prosadil za nemalé peníze města lavičku nebo jiný artefakt , připomínající nějakého komunistického presidenta a názor občanů by ho nezajímal. Něco takového má být z vůle většiny lidí anebo to má být politicky neutrální. Pan Válek si může dovolit koupit pár metrů pozemku, kdekoliv ve městě a nechat si tam zbudovat lavičku O.Válka, jako poctu komukoliv a nazvat si ji jak chce. Válek byl do doby Nastičovy aféry členem ODS a zastupitelem za ODS. Nedlouho potom, co se strana v Boru rozložila pan Válek se zjevnou samozřejmostí kandidoval za ty , kteří měli jistotu, že budou opět ve vedení města. Problém mám u něj a stejně tak u p.Dvořáka s tím, že táhnou město k pravdě a lásce a Nový Nový Bor zdatně sekunduje, přestože má plná ústa "nepolitické politiky " Většině obyvytel by stačily opravené silnice a chodníky, čisto a bezpečno nejen v down townu.
Křížek dostane p. Hodečková ,lékařka na kandidátce je vždycky magnetem pro voliče. Udělala za 4 roky veliký posun, dnes už se jí nestane , že by se v něčem spletla (místně)
Pan Rýdl křížek dostane, ale trochu mi překáží, že je členem rady města, předsedou výboru pro rozvoj a zároveň šéfem projekční firmy, která stavební projekty pro město dělá. Možný střet zájmů ?
Křížek dám ještě p. T.Tichému, protože si moje sympatie získal prací ve výboru rozvoje města a především svým nedávným vyjádřením k projektu oříznutí parku na parkoviště.
Nevolím Z.Šepsovou, neboť mi dávno není pochuti její arogantní a přezíravé chování ke všem, kteří mají jiný pohled na věc. V diskuzích na jednání zastupitelstva klátí nemilosrdně všecho ,hlava nehlava, zastupitele i občany.
Nevolím J.Dvořáka neboť se po 4 letém období starostování s jistotou ukázalo , že na to nemá. Nejspíš to bude defekt z původního povolání učitele, kde je autorita pevně stanovena. Starosta ji dopředu nemá, musí si ji celou dobu svými činy poctivě budovat. No a tady se to nepovedlo, kde nic není ani čert nebere.
Daří se mu akorát při jeho četných návštěvách škol a staroušků v pečovatelských domech, kam chodí hojně a rád. Senioři jsou rádi, když za nimi vůbec někdo přijde , tam je to jednoduché. Ale s občany, kde platí : Já pán, ty pán.... to prostě neumí. Neříkám, že se nesnaží, ale je permanentně v jakési křeči, že se na něj někde něco provalí. Musí hlavně dobře vycházet se Starosty LK , lísá se teď už méně nápadně k centrální TOP09, ale s občany města mu to nejde. Jsou neposlušní, drzí a mluví bez přihlášení atp. :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Strana soukromníků ČR
Křížek dostane ode mě i p.Danys a to proto, že díky způsobu volby panašováním mám možnost a nejen já vytvořit zastupitelstvo pestrobarevné a takovej Danys, jako tribun určité skupiny lidí (dejme tomu odpůrců pomníku zastřeleným Němcům), tam své místo má mít. Pokud se dostane, bude tam stejně osamocenej jako byl p. Doškář. To mu ale zcela určitě vadit nebude.
Komunisti můj hlas nedostanou, protože tam nikoho neznám, mimo těch starejch pardů 60+ a to nemá smysl. Až se podaří panu Chotovi někoho pro Bor vyškolit na svou úroveň, může můj hlas dostat, bude pak ještě barevněji.
Strana rovných příležitostí je asi nehoda.
ODS mrtvá strana i v Boru. Prvních 6 míst mají členové ODS a většinu dalších vyplňují zaměstnanci firmy
Egermann. No, nevybral jsem nikoho.
Fair-play - HNPD
Nastič křížek ode mě dostane. Mám vrytý živý obraz pár dní po volbách 2006, jak spolu s p. Marešem
pochodují v černých mantlech skoro ke kotníkům sebevědomě srovnaným krokem přes náměstí. Tak je to znova naše , z nich vyzařovalo.Nastičovu politickou životaschopnost potvrzuje jeho znovuzvolení občany i přes peripetie s odsouzením a trestem. Nad prkotinama umí mávnout rukou , proti současnému starostovi . Tehdy z Nastiče čišela imponující sebejistota.
ČSSD dostane mých 5 posledních křížků, nikoliv proto, že bych byl jejich skalní volič, ale proto, že je třeba posílit potencionální opozici. Veřejně tu ale dopředu hlásím, že to je naposled a jestli do příštích voleb nepřivedou nějakého mladého agilního kandidáta, tak pro mě skončili.
No a mě pak zbydou 2 možnosti, přestat chodit k volbám, anebo zformovat své uskupení lidí s názory podobnými mým. Možná se mi brzo začnou hlásit :-)
Zbylé křížky pustím k vodě.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Zasloužil byste, Zahradníku, pochvalu před nastoupenou jednotkou, kdybyste se ovšem taky podepsal. Je vidět, že berete naše město i volby vážně, snad to může zapůsobit jako následováníhodný přiklad.

1) Není ale škoda nechat 8/21 vašeho svrchovaného občanského práva propadnout?

2) Nerozumím vašemu postoji ve věci Lavičky VH, jako by to byl rozmar hrstky podivínů. Zatím je laviček po světě 5, z toho v ČR 2, a jistě budou přibývat další. Náš prezident se stal světovou celebritou, a sotva by někde jinde vypisovali referendum, aby zjistili, jak málo má ideových odpůrců. Kromě toho je lavička primárně symbolem dialogu.

3) Ještě víc mě udivuje vaše volba DP, předsedy, prezidenta, mluvčího etc. spolků, hnutí a komisí, které zakládá (a opouští) jako na běžícím pásu. Jeho běžným pracovním nástrojem jsou barevné nástěnky, stížnosti a žaloby, takže BY v zastupitelstvu působil spíš jako neřízená střela, než jako konstruktivní opozice. V poslední době už úplně ztratil soudnost (viz ČLD): "předvolebí kampaň PĚTKY jede na plné pecky / Danys Pavel 8.9.2014 90.178.117.* / Již frčí na plné pecky a bez slitování. Novoboráci,včetně městských částí KÚ Pihel,Bukovany,Janov, Arnultovice , obdrží náš program.Tento náš program pro Nový Bor řadu místních mocipánů a rodinných gangů ze současného zastupitelstva zajistě rozzuří a budou potřebovat možná i dospělácké pleny."
http://ceskolipsky.denik.cz/diskuse/dum-hruzy-naproti-novoborske-sokolovne-pujde-zrejme-k-soudu.html

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Je silnější víra nebo vůle? Asi jak u koho. Každopádně u voličů je to hlavně otázka víry v kandidáty. Taky věříte, že by se mohli Vaše koně ještě polepšit, ale těžko říct, zda na to budou mít vůli:-).

Neshodneme se na tom, co je u politiků nejdůležitější. Myšlenka, že důležité je opravit ulice a pak ať si na radnici dělají, co chtěj, mi není vlastní. Vycházím z jednoduchého předpokladu, že pokud se nekrade, tak na ty silnice jednoduše zbude více peněz. Mám z Vašich slov pocit, že už jste na radnici zažil leccos. Pak možná skutečně bojuji za pravdu a lásku, jakkoliv je to nepraktické:-).

Díky moc za hlas, to vždycky potěší! A sousedy si člověk nevybírá ani na volebním lístku:-). Rád bych rozvedl ty zbytnosti, ať se třeba poučím nebo ať si to vysvětlíme. Politika Nového Nového Boru skutečně skončila vytvořením koalice a zvolením vedení města. Starosta s místostarostkou jako zaměstnanci jsou skutečnými motory dění, řadoví koaliční (a většinou i opoziční) zastupitelé si pak nechávají předkládat a vysvětlovat projekty připravené úředníky v součinnosti s vedením a ty schvalují. Ono těch nejednoznačných bodů na programu obvykle mnoho ani není. Hlavním motorem je starosta, roli Oty Válka přeceňujete, ačkoliv je to samozřejmě i stratég a charismatická osobnost. Čili právě volba vedení města a jeho podpora byl asi nejdůležitější úkol zastupitelů za NNB a my toto období hodnotíme pozitivně (nějaké mouchy se objeví vždy). Naši voliči si mohou být jistí, že nepodpoříme do příštího vedení města Pavla Danyse a Radka Nastiče, pokud do toho budeme moct mluvit. Též mohu prozradit své preference, kroužkuji samozřejmě NNB a dávám mu všech 21 hlasů. Ale uměl bych doporučit i jinde, kdyby někdo chtěl:-).

A z minula mám k povolebnímu vyjednávání ještě jeden poznatek pro případné nově zvolené zastupitele - bacha na účelové pomluvy. Doporučuji si ověřit u pomlouvaných, třeba se dozvíte zase na oplátku něco o našeptávačích ( a tak furt dokola, až Vám z toho půjde hlava kolem)...

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Krátká poznámka.Divím se že stále propagujete Danyse.Již jeho volební program popírá Ústavu a tam obsažená základní lidská práva,,která zaručují svobodný přístup k bydlení a zaměstnání.A on chce přímo diskriminovat v této oblasti.Dovedete si představit,kdyby dal výpověď zaměstnancům nebydlícím v NB?Kolik by to město stálo po předem prohraných soudech?
Další jeho nápad udělat příspěvkové organizace např.Teplo NB.Už i hodně neznalého člověka musí napadnout,že dát příspěvek této organizaci znamená diskriminaci těch co si topí sami.Znalý člověk pak kroutí hlavou,protože výroba tepla se neřídí Danysovým programem ale Energetickým zákonem,nebudu dále rozebírat.
Danys je dobrý pro zasmání jako ten Kašpárek,co jste psal,ale tací lidé do reprezentativního orgánu zásadně nepatří.Pokud tedy nechci NB škodit,což by někteří jeho přívrženci rádi.Navíc je to křivák,viz V.Havel.
Naopak na rovinu mluví Z.Šepsová,což se mi líbí.Věřím,že v zastupitelstvu bude.Navíc je tam docela potřebná,protože když se tam někdo snaží manipulovat a lhát,tak nemlčí,ale s nadhledem a trefně ho pošle do patřičných mezí.Viz třeba Uksa,který tvrdil,jak paní s kudlou v břiše musela opustit nemocnici,protože neměla na doktory,
Dvořáka bych hodnotil chvalitebně..Divil jsem se,že urážky v diskuzích,že lže,krade,podvádí,skončí v kriminále a pod.nechal bez odezvy.Uvidíme jak se projeví pověstné české na každém šprochu,pravdy trochu..

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jen poznámka: anonymní srab Holý?Beran?Novák? "se velmi nerad účastní podobných diskuzí s anonymními sraby". Kupodivu téměř shodný výrok o anonymech v naší historii si přečtete v ČLD od jistého dávno profláknutého "novoboráka" 28.9.2014 s IP adresou 90.182.187.*
Jeho předvolební starosti bych tak chtěl mít...
A skutečně pan Uksa na i-novinách nekomunikuje? A kde teda?

PS: Tak ten výtečník "Holý" obíhá tolik klávesnic, že už ztrácí přehled. Trochu trapné, že, pane Bárto?!

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nepsal jste to už?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Oceňuji, pane Z., že jste rozpoznal kvality tichého pana Tomáše Tichého, který jako člen výboru rozvoje připravuje pro náš klub zastupitelů dokonalé podklady pro naše investiční rozhodování. Zásluhou jeho exaktní analýzy jsme se většinově přiklonili k zrušení parkovacích míst před muzeem. Nenechte se mýlit tím, že pan starosta navrhoval kompromisní variantu. Byla to domluvená taktika pro případ, že by neprošla mnou navržená varianta, o níž se hlasovalo nejdříve, neboť byla navržena naposledy. Šlo o to, aby se o variantě s plným počtem parkovacích míst hlasovalo až naposledy. Pokud jde o LVH, je třeba podotknout, že kdokoliv z přítomných zastupitelů mohl navrhnout tutéž variantu jako já bez lavičky. Pokud by tak učinil po mně, na což byl dostatečný prostor, hlasovalo by se o ní nejdříve a určitě by prošla. LVH by byla schválena na dalším ZM, neboť o ní panoval široký konsensus napříč spektrem. Jistě si vzpomenete, že se zastupitelé při odmítnutí čestného občanství panu prezidentu Havlovi domluvili, že nechají v NB instalovat na jeho počest dílo B. Šípka. Lavičkou, umístěnou na ideálním místě u muzea, plníme tento slib. Nepochybně vám neuniklo, že budeme mít originál, jaký není k vidění nikde jinde. Věříme, že to bude pro turisty další z důvodů, proč navštívit naše krásné město.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Odpověď p. Tichému
1.Nemyslím si, že je škoda nechat 8 hlasů plavat. V supermarketu taky nekupuju, co nejím, jen proto, že je to ve slevě v akci. Jsem totiž ve všem dost vybíravej. A to , že hlasy propadnou nevidím jako škodu, naopak kdyby nás to tak dělalo víc , vyšlechtí se portfolio zvolených ,přemýšlejte jako já :-)
2.Rozdíl mezi instalací lavičky VH ve světových metropolích a u nás v Boru ( obecněji v Česku ) je ten, že v cizině ho lidi neznají, zatímco u nás si dobře pamatují některé jeho počiny a dodnes s nimi nesouhlasí. Je veřejně známo, že cizinci, kteří přiletí na letiště VH Praha nemají ani šajna, kdo by to měl být . A to by se dalo předpokládat, že když letí do Česka, tak že by snad o něm ( o Česku) něco málo mohli vědět.
99,99 % dublinských občanů o něm neví zhola nic a taky proč. Nejsou ani jeho odpůrci, je jim fuk někde nějaká lavička po někom pojmenovaná. Znáte snad vy nějakého živého nebo mrtvého irského politika ? Tady v Boru ( Česku ) to je něco jiného. Já bych konsensus u občanů zjistil dopředu, pokud by nebyl ,
nedělal bych to.
3. A Danys mi skutečně nevadí. Jako zastupitel by mohl dozorovat odbor rozvoje města , to by bylo zapotřebí i zpětně, něco určitě vyšťourá. Nebo by mohl dělat zadarmo tiskovou mluvčí, ale pak ještě k němu dobrovolného korektora. Protože je ze samé své podstaty vědomě šaškem, mohl by tak jako v našem (ne)kulturním komentáři Zahradního království v městském plátku dělat šaška budoucímu králi, starostovi - bavit a přitom říkat nepříjemné pravdy. To by bylo potřeba nejvíc a proto ho křížkuju. Ostatní jeho plky jdou mimo mě a vám taky doporučuju, nezabývat se tím. Sleduju jen, kde klepne hřebík na hlavičku a ono to cinkne :-)
Odpověď Viktoru N.
Napsal jste , jako bych měl říci,opravit ulice a pak ať si dělají, co chtějí. To vůbec ne,to jsem nenapsal. Opravovat a udržovat všechen majetek, který město má, je trvalý proces bez konce, neboť zub času stále hlodá a žádné pak nikdy nebude. Váš jednoduchý předpoklad, že pokud se na radnici nekrade, zbydou peníze, můžete lehce právě vy doložit. Jste 4 roky předsedou finančního výboru a v radě města a tak veškeré pouštění veřejných peněz šlo taky přes vás. Kdo jiný může veřejnosti vypsat (jestli se celou dobu nekradlo), co, kde a kolik jste ušetřili ?
To by mohlo být zajímavé zjištění, odtajněte to pro všechny , může to přinést možná i křížky :-)
K nově zvoleným opozičním zastupitelům budu mít taky nějaké rady, ale až po jejich zvolení. "To, co vám váš táta neřekl a říct nechce ". Jsou ve své panenské nevědomosti zcela na pospas vydaní těm ostříleným, kteří utvoří kolalici a jejich účelovým zavádějícím manipulacím.
Odpověď růženínovi
Danyse nepropaguju, snad byste mi nechtěl upřít právo volby. A je to moje volba, nikoho jiného, ať si každej vybere , koho chce. A proč mu dám křížek jsem podrobně vysvětlil v bodě 3 panu Tichému.
Myslím si, že na to dát výpověď zaměstnanci (který v NB nebydlí ) lze najít x způsobů a důvodů a že ani Danys není tak blbej , že to neví. Nepodceňujte ho pořád, je docela mazanej.
Je mi líto, že nemůžete volit svou oblíbenou Z.Šepsovou, možná se někdy v budoucnu přestěhuje do Cvikova, aby vám udělala radost. Uksa je taky takový místní folklór, není třeba ho brát moc vážně. Vždyť on si z vás utahuje, prostě rád prudí , neubrání se tomu, je to silnější než on. No a jiní se neubrání tomu, že na to pokaždý naletí :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Válku, právě jsem dočetl váš příspěvek a tak jen krátce. Ten váš trik s hlasováním podle pořadí návrhů jsem prohlédl už tam. Koneckonců nebylo to poprvé, já jen nechápu jak se vám (koalici ) podařilo 4 roky udržet některé opoziční zastupitele v takové totální nevědomosti , např. i Doškáře. Napíšu tady otevřeně, že se mi nelíbí, když chytřejší nebo informovanější zneužívají nevědomosti těch druhých. Mluvím o zastupitelích.
zvoleni byli všichni stejným způsobem. Občané, to je další level ,tam vaše hlasovací triky postřehne málokdo.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Vycházel jsem z kontextu a věty: "Většině obyvatel by stačily opravené silnice a chodníky, čisto a bezpečno nejen v down townu." a křížku pro Radka Nastiče. Jsem rád, že to tak nemyslíte.
Každopádně poučen z aktuálního období říkám, že je potřeba hlavně opravovat, než vymýšlet nové projekty. Také je těžké ubránit se kouzlu dotací, které ale bohužel z centra stále nejsou většinou nastaveny k tomu, co by obce nejvíc potřebovaly.
Přes finanční výbor netečou finance, neschvalují se tam faktury, to dělá profesionální finanční odbor. FV pro zastupitelstvo předzkoumával všechna rozpočtová opatření, kdy docházelo k přesunům mezi kapitolami, a řešil nemovitosti, kde jsme se podíleli na nových pravidlech jejich prodeje, aby město získávalo při prodejích lepší ceny (až na bagatelní věci či záležitosti zvláštního zřetele minimálně cenu tržní dle posudku). Taková jsou zažitá pravidla. Rada města je významnější, ale žádnou takovou statistiku jsem si nedělal. O tom, že se šetřilo, svědčí krom hodnocení ze závěrečných účtů města např. skutečnost, kolik investičních akcí nad plán se každoročně podařilo realizovat, a to v zásadě při vyrovnaném hospodaření a splácení starých dluhů (které jsou téměř splaceny). Konkrétní škrty, které se mi vybavují, odnesli hasiči (kteří si ovšem ani po škrtech nemohou ve srovnání s obdobnými jednotkami v zemi na nedostatek finanční podpory vůbec stěžovat) či úředníci (zmrazené mzdy). Bylo mnohem méně projektů do šuplíku (protože se hodně projektů díky dotacím ve výši téměř 100 mil. Kč realizovalo, pro srovnání Česká Lípa čerpala s mnohem vyšším rozpočtem a trojnásobným počtem obyvatel jen asi o 1/3 více, pokud si správně pamatuji vyjádření p. Kočandrleho), díky soutěžím a aukcím máme levnější řadu komodit (hodně se teď povedl třeba plyn). Stejně jako u oprav majetku je i hledání úspor věčné téma, rezervy jistě ještě jsou. A jsem skutečně přesvědčen, že na úrovni volených zástupců se tentokrát nekradlo, o čemž svědčí i všechna marná udání Danyse a spol. Prověřoval jsem si i poslední hit v zakázkách pro Dris, všechny předpisy byly dodrženy, všechny smlouvy nad 50 tis. jsou na webu města k veřejné kontrole, ceny projekčních prací (ale šlo tam i o menší stavební práce) jsou na cca. 60% tabulkových cen komory. S odvedenými pracemi byla na ORM vždy spokojenost, proto to v roce 2013 vylezlo výš, než by asi bylo politicky vhodné. Zlodějina to ale není. Na nižších úrovních též o ničem nevím, ale tvrdit 100% to nemohu, vždy se může objevit nějaká černá ovce. Myslím, že by se kontrolní mechanismy měly ještě zefektivnit, pro klid duše.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Je mi známo, že přes finanční výbor a radu netečou finance ,už vůbec ne faktury . Je mi rovněž známo, že
profesionální finanční odbor města kontroluje jen čísla - resp. sumy korun. Nekontroluje je obsahově. Obsah je předkládán k vyjádření fin. výboru a radě města. Obrátí-li se někdo na město, že např. chce nějaký jeho pozemek koupit, rozhodujete o tom, zda ho koupí. Podle jejich doporučení pak akce proběhne nebo neproběhne po konečném schválení zastupitelstvem.Vzpomenete si na pár záležitostí zvláštního zřetele ? Vámi řízený výbor a rada města jsou klíčové uzly při rozhodování hlavně při investičních akcích města. A ještě otázka, kdo kontroluje smlouvy do 50 tisíc a kolik jich bylo ? Může se snadno stát, že se velká smlouva rozloží na několik menších do 50 tis. , nebo je to vyloučené?
Ano, dotace jsou veliké pokušení a taky zaklínadlo. Co kdyby jste se nenechali tlačit centrálním vedením do investic a dotací nepotřebných zbytečností a raději vyslyšeli velmi jednoduchá a levnější přání občanů města.
To nastavení není jen z centra, je spíše z Bruselu , ale nastavené pro země, kde vše základní je dávno vybudované a dotace jsou zaměřeny jen na přikrašlování obcí.
Nemyslím si, že by se naši zastupitelé snad sami obohacovali z veřejného, jako Danys s Uksou , ale je to bohužel velká skupina diletantů a v mnoha oborech o kterých nemají ani páru , rozhodují. Samozřejmě většinově, takže se to ztratí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak kolega Zahradník bude volit místního šaška do zastupitelstva, a nabádá k tolerování čehosi, čemu říká místní folklor. Mám ale s tímto „folklorem“ osobní zkušenosti už od podzimu 2008, a proto mnohem citlivěji vnímám nevybíravé útoky těchto pánů na vedení města, a hlavně kádrovácké a fízlovské metody, které tito pánové považují za přípustné (účel světí prostředky):

Když se nedostává věcných argumentů, použij polopravdu nebo lež. Opakuj do zblbnutí, i když byla vyvrácena (podle známé poučky jistého klasika propagandy). Platí přece, že není šprochu...
K diskreditaci názorového odpůrce poslouží cokoli z jeho minulosti.
Dobře poslouží taky skandalizace jeho dávno nežijících předků.
S odpůrcem lze pod falešnou identitou vést mailovou korespondenci – možná ti prozradí kompromitující detaily sám.
O věcný dialog za účelem zjištění pravdy přece vůbec nejde. Opakované žádosti, stížnosti, protesty, petice a žaloby (které jen zbytečně zatěžují příslušné úřady, dokonce ministerstva i orgány činné v trestním řízení) odpůrci jistě znepříjemní život. A nějaká ta špína se – možná! – uchytí i ve veřejném mínění...

Tak jsem se např. dozvěděl, že jsem StB udal dva chartisty, že nejsem psychicky zdravý, že jsem neúspěšný autor kovbojek, že mě ze školství pro neschopnost vyhodili, že můj táta podle Benešova dekretu odsoudil nevinnou německou babičku, že jsem neonacista řízený a honorovaný ze zahraničí, a další nesmysly. To přece nelze považovat za nevinné „utahování“ nebo „prudění“. Pánové např. obětavě jeli „vyšetřovat“ kádrový profil můj a mého táty až do Litoměřic a do Mostu...

Podobně uvažující jedinci do vedení města rozhodně nepatří! Definoval jsem to už před čtyřmi lety:
Hlavní charakteristikou zastupitele nemůže být nepřátelský postoj proti všem ani falešná hra na jediného spravedlivého. Měl by prokázat zcela jiné kvality: Například zdravý selský rozum. To mj. znamená zaměřit se na podstatné problémy a nemařit čas vyslovenými prkotinami. Dále schopnost jasně a přesvědčivě vyjádřit své postoje a získat si spojence. Samozřejmě také kultivovanou vstřícnost k politickým soupeřům, nikoli tedy nepřátelům! A hlavně ochotu uzavírat kompromisy ve prospěch celku. Zvolme si skutečné osobnosti, které tyto požadavky naplní.

Předem upozorňuju, že v žádném případě nehodlám pokračovat v nekonečném vyvracení výmyslů. Pokud sem zabloudí neinformovaný čtenář, najde podrobnosti v článcích (i na následujících stránkách seznamu):
http://www.i-noviny.cz/autori/jan-tichy?page=1

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Záležitosti zvláštního zřetele - např. sklárna Slavia, kde majitelé nainvestovali miliony do městského majetku, který mají jen dlouhodobě pronajatý. Investice si právně neošetřili, dnes to může město legálně prodat dle posudkové ceny komukoliv jinému. K prodeji zatím nedošlo.
FV neřešil investice. Nejlépe to bylo řešeno při projednávání letošního rozpočtu, kdy si zastupitelé na pracovním zasedání vybírali, co z mnoha možností podpořit a co tedy ne. Těžké rozhodování, ale potřebné.
Dotace - však jsme se po rozkoukání nakonec vzepřeli dotačnímu kouzlu a rozhodli se konečně začít s náměstím, přestože na tento účel dotace nejsou k mání. Též jsme vybrali zateplovací investice, které přinesou provozní úspory v budoucnu a pochopitelně komunikace a chodníky, kde lze dosáhnout na dotaci ze SFDI. Mimochodem plán jejich oprav na městě existuje už dlouho, na počátku období jsme se dozvěděli, že pokud budeme dávat na opravy stejně peněz a nic se mezitím nerozbije, tak budeme mít všechny komunikace opraveny v roce 2027. Přidali jsme na opravy peníze, ale je jasné, že je to nekonečný boj.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru ,pane Zahradníku

přestaňte nás lakovat,Důchodce zahrádkář má takové postřehy a co se zněho vyklubalo -
cituji z dubna
Pan Válek byl před hlasováním nějak zvláštně zahloubanej, říkal jsem si , že se buď modlí anebo počítá :-) A po odhlasování jeho návrhu si s viditelnou úlevou oddychuje.
Tak vy mu vidíte do tváře.Tedy sedíte v té první lajně diletantů,nebo spíš té ještě horší druhé.,podle toho jak si přejete toho Kašpárka Danyse mít v zastupitelstvu pro ještě větší srandu.
Naštěstí Nový Bor má svého Uksu,který blahoskloně přijíždí z Prahy těm venkovským diletantům poradit,jak to mají dělat.Třeba teď s tou postelí v kriminále,to jsem se bavil ještě hodinu.Takový znalosti....
Vy mi připadnete,že se ho snažíte kopírovat.Zůstaňte svůj,důchodče zahrádkáři.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

V posledním komentáři pana Viktora Novotného jsem se dočetl, jak se vše dělalo výborně,bohužel já jako občan Nového Boru mám jiné zkušenosti.Domnívám se,že při podeji parcel se mnohdy postupovalo mírně řečeno "netransparentně".Jako majitel jednoho z řadových domů v ulici U Vodárny nám byla odsouhlasena cena pozemku za "nehoráznou" cenu 500.- Kč za 1m2 v rozporu s platnýni předpisy a směrnicemi a níže uvedu, proč jsem dospěl k takovému názoru.
V roce 1983 jsme kolaudovali námi postavené řadové domy včetně postavených plotů na obou stranách domů.Na straně výjezdu z garáže a východu z domu jsme postavili plot na hranici komunikace a na úrovni rozvaděčů elektřiny a vše se zdálo že je v pořádku.Až v roce 2001 jsme jako majitelé řad.domů obdrželi od Městského úřadu sdělení že část pozemku kde máme výjezd nám nepatří a že je máme odkoupit.Po poradě s právníky jsme na Městkém úřadě měli jednání a zde jsme konstatovali,že pozemek jsme používali v dobré víře že patří nám a že tudíž je můžeme používat i nadále bezplatně.Jelikož následně nebyla od MÚ žádná odezva, domnívali jsme se, že i nadále můžeme pozemky užívat.A opět po letech v letošním roce nám bylo sděleno MÚ v Novém Boru,že si máme pozemek pronajmout nebo odkoupit.Pochopitelně budeme po konečném vyjádření MÚ v Novém Boru podnikat právní kroky v tom smyslu,abychom potvrdili, že jsme pozemek užívali v dobré víře( nyní termín vydržení).
Pokud mohu mluvit za sebe já osobně jsem ochoten za rozumnou cenu pozemek odkoupit,abych měl vše v pořádku i přes skutečnost, že v minulosti došlo k pochybení v majetkoprávních úkonech města Nového Boru při přípravě staveních pozemků při stavbě našich domů.Při jednání 43.zastupitelstva v bodě
21 pověřuje zastupitelstvo odbor správy majetku, aby byl vypracován znalecký posudek na část parcely pč.696/14 i přes skutečnost, že v důvodové zprávě k tomuto bodu se uvádí, že každý z těchto vlastníků užívá ke svému rodinému domu 20 až 95 m2 pozemku města,což je v rozporu s vnitřní směrnicí města č.5.04.Následně na 44.zasedání zastupitelstva města byla na základě vypracovaného znaleckého posudku stanovena cena nám prodávaných pozemků na 500 Kč za 1m2,která je pro mne nepřijatelná a je v rozporu s platnou směrnicí města č.5.04. Jelikož tato cena se mně zdála velmi nadsazená, porovnával jsem několik předchozích prodejů odsouhlasených zastupitelstvem ,kde cena byla většinou 200 Kč za 1m2 a jen jsem se utvrdil ve svém názoru.Zejména mne zaujal záměr prodeje ze 41.zasedání bod 39-
jednalo de o prodej části parcely pč.1674 o výměře 295 m2 c celkových 575 m2 za kupní cenu 200Kč za 1m2.Po prostudování katastru jsem zjistil,že se jedná o přístupovou komunikaci k pozemku paní místostarostky ing.Silné a hlasovaním č.41 byl tento záměr prodeje odhasován jednohlasně bez připomínek.Tak jsem si řekl,že musím zjistit proč nám nabízený pozemek k prodeji je o 300Kč za 1m2 dražší .
Dne 1.září jsem navštívil p.Capouchovou vedoucí odboru správy majetku města,aby mně vysvětlila rozdíl v ceně obou výše uvedných pozemků.Bylo mně řečeno,že je vše v pořádku,že oba pozemky jsou prodávány v souladu s vnitřní směrnicí č.5.04 o postupech při prodeji nemovitostí v majetku města Nového Boru.Tak jsem p.Capouchovou požádal aby mně kopii této směrnice předala k prostudování,ale tato moje žádost mně byla odmítnuta s odůvodněním,že se jedná o interní směrnici města.Předala mně pouze kopii zaleckého posudku na nám nabízené pozemky k prodeji,kterou jsem si rovněž vyžádal.S vysvětlením p.Capouchové jsem se nespokojil a objednal jsem si osobní návštěvu na druhý den 2.září u p.starosty Dvořáka k projednání stejné záležitosti jako u p.Capouchové.
2.září jsem se svým sousedem p.Kacafírkem dostavil k jednání u p.starosty Dvořáka a přítomna byla rovněž p. Capouchová.Opakovaně jsem se p.Capouchové zeptal,zda-li prodeje obou pozemků je v pořádku a opětovně jsem byl ubezpečen,že oba prodeje jsou v pořádku.Na zásah p.starosty Dvořáka jsem konečně obdržel kopii výše uvedené směrnice č.5.04.Jednání u p.starosty bylo konstruktivní a p.starosta po vyslyšení mých argumentů souhlasil, že cena nám prodávaných pozemků za 500 Kč za 1m2
je přemrštěná a následně ve svém e-mailu ze dne 4.9.2014 tvrdí,že pokud to dovolí výše citovaná směrnice vidí cenu na výši 150.- Kč za 1m2.Následně jsem si prostudoval znalecký posudek a příslušnou směrnici a byl jsem velmi překvapen.
Za prvé naprosto zpochybňuji úroveň a kvalitu znaleckého posudku,který byl zpracován velmi tendenčně ve prospěch města.Pro Vaši představu Vám popíši jaký tvar má pozemek čp.696/14 ze kterého nám dvanácti majitelům řadových domů chce město prodat 480 m2 z celkových 1214m2.Celková délka pozemku pč. 696/14 má velmi protáhlý tvar o délce 165m,z toho 115m má šířku 4 až 5m.Pouze jižní část pozemku o rozměru 734 m2 má přibližný tvar trojúhelníku a je použitelná jako stavební pozemek.MÚ nám chce prodat severní část pozemku o velikosti 480 m2, který je dlouhý 115m o šířce 4 až 5m.Tato velikost pozemku musí být rozdělena na 12 dílů pro jednotlivé domy o rozloze 8x 20 až 30m2 a 4x 60 až 95m2.Chtěl bych vědět který případný zájemce by si chtěl takovýto pozemek o tomto dlouhém tvaru zakoupit?Vámi nabízený pozemek k prodeji o výměře 480 m2 musí být rozparcelován na 12 parcel a z toho na každé této parcele je přívod vody,elektřiny,plynu a kanalizace.Na každé této parcele máme výjezd z garáže o šířce 3,5m,východ z domovních dveří o šířce 1,2m a zůstane zbytek o šířce 1,3m pod kterou vede kanalizace a přívod vody y elektřiny.Tudíž zde nejde nic postavit a v žádném případě se nemůže jednat o stavební pozemek.Jediná trochu větší plocha je k dispozici pouze krajním domům(znovu zdůrazňuji,že se jedná o pozemek o šíři 3 až 5m).V katastrální mapě je pozemek pč.696/14 uveden ve způsobu využití jako manipulační plocha a druh pozemku jako ostatní plocha a proto nechápu jak mohl znalec pan Kovač hodnotit celý pozemek jako stavební parcelu.Možná bych pochopil,kdyby se hodnotila jižní část pozemku ,která zbyde po navrhovaném odprodeji severní části pozemku majitelům řadových domů,která by měla plochu 734 m2 a tvar tojúhelníku.
Za druhé pan znalec porovnává nesouměřitelné,když porovnávací metodou poměřuje 4 vybrané pozemky po celém Novém Boru, ale které mají tvar čtverce nebo jsou mírně protáhlé oproti pozemku,který má má délku 165m a z toho 115m má šířku jen 3 nebo 5m.Dále pan znalec má pouze u jednoho porovnávaného pozemku parcelní číslo a nechápu proč byly k porovnání vybrány právě tyto 4 pozemky,když já jsem nalezl v nabídkách realitek i jiné a úplně odlišné ceny za pozemky v N.B.
Po prostudování vnitřní směrnice č.5.04 o postupech při prodeji nemovitostí v majetku města Nový Bor jsem dospěl k částce100 až 150,-Kč za m2 oproti 500.- Kč za m2 navrhovaných zastupitelstvem, nám prodávaných parcel.Navíc na tyto parcely neměl být zhotovován znalecký posudek ,jelikož se jedná o pozemky menší než 100 m2 a hlavně hodnota pozemku dle vzorce v této směrnici je nižší než 50000,-Kč.
Dle přílohy č.1 této směrnice výchozí ceny za 1m2 dle prodávaného pozemku dle lokalit a účelu prodeje se jedná u našich pozemků o katastrální území Nový Bor,Arnultovice u NB -II.oblast,účel podle ÚP ostatní,rozpětí ceny 100,- až 200.- kč za 1m2,nabídková cena činí 200.- Kč za 1m2.
V poslední kolonce této tabulky je uvedena informace,že u pozemků menších jak 100 m2 a pozemků zatížených sítěmi je u všech kategorií pozemků možná sleva až 50%.Rovněž dle této směrnice bodu 1 může město vybrat i jinou z ekonomického hlediska méně výhodnou nabídku prodeje za níže uvedených
předpokladů:
- dlouhodobé užívání nemovitosti zájemcem
- náprava předchozích pochybení v majetkoprávních úkonech města
Z výše uvedeného vyplývá že nám město může pozemky prodat již za 100.- Kč za m2.
Nyní se ještě vrátím k prodeji části parcely pč.1674 o výměře 295 m2 paní místostarostce ing.Silné.
Po prostudování směrnice jsem dospěl k názoru,že vzhledem k velikosti parcely a lokalitě měl být pozemek prodávaný paní místostarostce oceněn znaleckým posudkem a tudíž je nabízen k odprodeji v rozporu s platnými směrnicemi!! Dle této směrnice čl.4 bodem a) jsem při výpočtu u pozemku paní místostarostky překročil částku 50000.-,kdy musí být zhotoven znalecký posudek.Učinil jsem k této záležitosti dotaz k paní Capouchové a kupodivu napotřetí mně paní Capouchová nesdělila,že je prodej v pořádku, ale "světe div se" že u bodu 39 ze 41.jednání zastupitelstva -prodej části parcely pč.1674 došlo k chybnému uvedení m2(mělo být ke schválení 245 m2-že šlo o překlep!!) A najednou jsme se dostali velmi těsně pod 50000,-Kč za celou parcelu a tak najednou nemusí být proveden znalecký posudek!!!
Takže nám prodat miniparcelky se sítěmi za 500 Kč za 1m2 a paní místostarostce za 200Kč za 1m2!!!
Na 44.zasedání ze dne 27.8..2014 zastupitel pan Viktor Novotný sdělil p.Veselé proč se zvedla cena nám prodávaných pozemků z 200 Kč za 1m2 na 500.- Kč za 1m2 tak,že pokud se vynásobením ceny za 1m2 a prodávanou plochou dostaneme přes 50000,-Kč musí se udělat znalecký posudek a stále se odvolává na platnou směrnici.Ale patrně směrnice platí jen pro někoho.Ve všech dostupných dokumentech - v radě města,v podkladech pro zastupitelstvo,v zápise zastupitelstva,v důvodové zprávě pro zastupitelstvo,ve zpravodaji města Nového Boru je uveden záměr prodeje části pč.1674 paní místostarostce Silné o výměře 295 m2.Pan Viktor Novotný i paní Silná jsou členy rady, kde se tento prodej projednával nejdříve a nikdo si překlepu nevšiml,naopak pan Viktor Novotný by měl automaticky u prodejů pozemků větších než 250m2 realizovaných v Novém Boru žádat o vyhotovení znaleckých posudků,když tak dobře zná platnou směrnici a dokáže nám majitelům řadových domů v ulici U Vodárny vysvětlit, proč máme za pozemky před našimi domy zaplatit 500,- Kč za 1m2!!!Co si o takovémto jednání jako řadový občan mám myslet ,kolik takovýchto"podivných"prodejů pozemků bylo v minulosti realizováno?Každý ať si úsudek učiní sám.

Jaroslav Lamač majitel jednoho z řadových domů v ulici U Vodárny

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Lamači,
vámi uvedený případ prodeje pozemku paní místostarostce za 200Kč dokumentuje "záležitost zvláštního zřetele " při prodeji nemovitostí. Na ten případ Viktor Novotný zapomněl , přestože je nejčerstvější :-). Taky bych nějaké případy měl, ale staršího data. Ta změna velikosti z 295 na 245m2 je další z těch nejotřepanějších triků, když se to provalí. Díky za váš podrobný popis.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jelikož se FV podílel na tvorbě směrnice a vlastně určil, že do 50 tis. Kč lze postupovat podle dosavadních pravidel bez posudku, tak si tuto hranici dobře pamatuji. Podklady do orgánů města připravuje zmíněný odbor správy majetku, který podle této směrnice postupuje či má postupovat, pokud tedy máte pochybnost. Dosud si pamatuji jediný případ překlepu v podkladech, případů byly stovky. I proto je většinou návrh správy majetky přijat bez dalšího zkoumání, pokud je to složitější a nejednoznačná věc, materiál na to většinou upozorňuje a dává třeba na výběr možnosti dalšího postupu.
Ve Vašem případě se to na ZM stáhlo a najde se přijatelné řešení - směrnice je na to připravena, zastupitelé současní a snad i ti budoucí patrně též. Ještě na dovysvětlenou, i kdyby ZM schválilo záměr prodat za 500 Kč, nic by se na věci nezměnilo, jak sám píšete, nikdo by to za 500 Kč nechtěl, poté by se snížila prodejní cena při druhém záměru prodeje. Takový postup lze též dohledat ve výstupech ze ZM.
V druhém případě se musím přiznat, že jsem si nevšiml, že cena by podle tabulek přelezla 50.000 Kč. Nevšiml si ani nikdo jiný z FV (kde jsou i zástupci opozice) ani z RM. Špatný úmysl bych v tom nehledal. Poslední ZM usnesení opravilo, prodáno bylo skutečně pouze těch 245 m2, pravidla platí pro všechny stejná.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Když už se mi příspěvek zdubloval, doplním, že si toho nevšiml ani nikdo ze zastupitelů ani hlídacích psů, až pan Lamač. Máte-li zájem a budu-li mít možnost to ovlivnit, rád Vás navrhnu do příštího FV.
A mohu rovnou zareagovat na Bláhu níže - to je onen dosud jediný zaznamenaný překlep, v podkladech lze dohledat, že jsme věděli, že to nechceme jako město koupit ani za 29 Kč/m2. Zbytek je tradiční účelová lež, jde o tento zelený bažinatý pozemek: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1050341501&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Koukám, že to je stejný příklad jak jsem zde uvedl. Prodej pozemků u garáží ulice kapitána Jaroše. Městu pan Viktor Novotný nákup nedoporučuje, ale obratem zde všechny pozemky koupí pan Petr Novotný. Není to taky divné? Dle pana Viktora Novotného je vše čisté a v pořádku a NOVÝ NOVÝ Bor dělá čistou politiku.....korupce vládne Boru a řídí to Novotný st, Novosad, Silná, Fafala. Jen tak dál a tyto volte....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Novotný já se omlouvám, ale toto není účelové, ale pravdivé. Pokud píšete, že pozemek je samá bažina a město tento pozemek nechce, tak proč tento pozemek koupil váš otec. Není to divné? Pokud pro mou osobu je pozemek bezcenný a k ničemu, tak přeci jen tak z rozmaru neutratím své peníze. Nebo se pletu?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nešlo o nic víc než kopírovací chybu, jak už jsem několikrát p. Uksovi vysvětloval i na ZM a jak potvrdil odbor správy majetku. Je mi jasné, proč to neustále tak rád papouškuje a vylepšuje to ještě o další lži.
Důvodová zpráva k tomuto bodu: pan Matuška, bytem Liberec původně nabízel Městu Nový Bor k odkoupení tuto parcelu pč. 1988/1 o výměře 5999 m2 v k.ú. Nový Bor za cenu 85 Kč/m2 tj. za celkovou kupní cenu 509.915 Kč. Tato nabídka byla projednána v zastupitelstvu města dne 8.9.2010 usnesení č. 1746/10/ZM48, čímž zastupitelstvo města neschválilo odkoupení této parcely.
Nyní pan Matuška cenu za parcelu snížil a nabízí Městu Nový Bor parcelu pč.1988/1 o výměře 5999 m2
v k.ú. Nový Bor za cenu 32 Kč/m2 tj. celkem 191.968 Kč.
Stavební úřad: část parcely o výměře cca 2090 m2 je v ÚPO (územní plán) Nový Bor jako
součást veřejně prospěšné stavby - plánovaný budoucí příjezd ke koupališti z T.G. Masaryka. Část
parcely cca 747 m2 je v ÚPO Nový Bor zařazena v navrhovaných plochách " plochy bydlení
městského" (pro město bez přístupu) a část parcely cca 3160 m2 je zařazena v plochách s funkčním
využitím "veřejná zeleň" - záplavové území.
Odbor rozvoje města: v této lokalitě nemá odbor rozvoje města plánovanou žádnou investiční akci.
K nabízené parcele nemá město v současné době přístup. Většinu z plánovaného propoje ulice T.G.
Masaryka ke koupališti Město Nový Bor nevlastní. Zda se někdy bude realizovat propoj T.G. Masaryka
ke koupališti, není zatím známo. V dohledné době to není záměrem Města Nový Bor, navíc tento propoj
by byl asi potřeba, pokud by se stavěly RD v lokalitě, kde je nyní zahrádkářská kolonie, ale tyto
pozemky Město Nový Bor nevlastní, jsou ve spoluvlastnictví Ing. Josef Dřízhala a Ing. Naděždy
Hájkové.
V rozpočtu OSM finanční prostředky ve výši 191.968 Kč na nákup tohoto pozemku nejsou!!
Rada města: nedoporučuje zastupitelstvu města tuto parcelu odkoupit - viz. návrh usnesení.
Finanční výbor: projedná dne 18.4.2011 - výsledek bude přednesen na jednání zastupitelstva města.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Na to právě potřebuje místní svatá trojjediná skopina Bláha -Holý -Zahradník Danyse v zastupitelstvu.Aby šmíroval a vynášel polpravdy,které sami upraví do účelových lží,které budou po Novém Boru distribuovat svými cestami.To jim jde.Tím to ale taky končí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Podíváme se teď , jak městský úřad a samospráva odpovídá na žádosti občanů v končícím volebním období o poskytnutí informací podle zák. č.106 /1999 Sb. , jak nás k tomu vybídl před pár dny Viktor Novotný.
Budu zevrubně popisovat obsah žádostí občanů o informace a kdo chce i obsah odpovědí najde si je snadno sám.
http://www.novy-bor.cz/cz/mestsky-urad/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/

žádost č.11 z 29.10.2010
Občan žádá kopii dopisu MO KSČM z března 2006 s nesouhlasným stanoviskem k pomníku zastřeleným Němcům. Dále žádá o odpověď tehdejšího starosty R.Nastiče na tento dopis.
žádost č.6 z 14.9.2011
Občanka žádá o poskytnutí jmenovitého hlasování k návrhu změny statutu Novoborského měsíčníku, které proběhlo 2x bez přijetí usnesení. Tam je zajímavé, že když se na to hlasování podíváte , zjistíte, že někteří hlasují jednou pro a podruhé proti :-))) Co vlastně chtějí ?
žádost č.9 z 16.9 2011
Občanka žádá o informaci, proč zastupitelstvo schválilo prodej nebytového prostoru nejnižší nabídce ze 6 přihlášených zájemců. Viktor , který to za fin. výbor doporučil , by to zcela jistě označil jako " záležitost zvláštního zřetele ".
žádost č.4 z 18.8.2012
Občanka chce vědět jakou částku vyplatilo město provozovatelce útulku pro kočky v letech 2009,10,11,12 a další výdaje za "ustájené " kočky odchycené v NB a kolik dozorových akcí nad nimi město provedlo a zda jsou záznamy z kontrol.
žádost č.7 z 27.8. 2012
Občan se ptá na to, kolik reklamních předmětů s logem města město objednalo v posledních 3 letech. Jaké to byly předměty, kolik, jaká byla cena a kopie smluv na výrobu přemětů. Kdo provedl výběr a jaká byla souhrná částka.
Koho to taky zajímá, jistě se podívá na odpověď.
Zítra žádosti r.2013a 2014, bude jich víc.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

bláhový holý Berane.Vaše manipulace jsou čím tím víc trapnější.Město potřebuje pozemky k účelům vymezeným zákonem o obcích.Podnikatel k něčemu jinému,zemědělec,lesník atd.taky.
Podnikatel si nekoupí chodník,park,veřejnou zeleň atd.Jestli s ipan Novotný uloží do pozemků volné prostředky je jeho věc.Já to dělám taky.Je to lepší zhodnocení než v bance,kde pomalu ale jistě ztrácí na hodnotě.
Když tak strašně závidíte panu Novotnému,že si je koupil,měl jste stejnou příležitost.Měl a proto neplkejte tady o své hlouposti a závisti.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ad prodej nebytov. prostoru v Revoluční - to byl celkem oříšek, protože bylo schváleno, že se bude vedle ceny posuzovat podnikatelský záměr zájemců, když jsme ovšem netušili, že zájem bude tak velký. Od té doby jsme už takovou podmínku raději nedávali, protože řešení není jednoznačné, vynutitelnost záměru je diskutabilní. Komunikoval jsem pak v této věci i s paní Mikešovou a snažil se jí vysvětlit důvody doporučení FV - předností navrhovaného řešení bylo za 1. zcelení vlastnictví domu - nebyt koupili vlastníci bytů, 2. záměr zachování provozovny (někdo zmiňoval, že poslední "české" prodejny textilu v NB, nájemkyně před důchodem...). V 1. kole byly nabídky od 230 tis. ZM proto schválil záměr podruhé, od 320 tis. Nejvyšší nabídka v 2. kole byla 401. tis. Kč. Prodalo se za 320 tis. Kč z našeho pohledu nejlepšímu záměru (předcházení sporům vlastníků bytů a nebytového prostoru). Kupující poté navíc věnovali městu dar 80 tis., takže místo 230 tis. dle posudku získalo město 400 tis., zcelilo se vlastnictví domu, provozovna zůstala zachována. Já jsem s tímto výsledkem velmi spokojen.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Další informace poskytnuté občanům na žádost podle zák.č106 /1999 Sb.
žádost č.2 z 4.2.2013
Občanka chce informaci, zda plakátovací zařízení na 3 pozemcích, které označuje jsou ve vlastnictví města a další podrobnosti : uživatele, nájemní smlouvu, od kdy do kdy atd.
žádost č.4 z 4.3.2013
Občanka žádá navazující informaci, zda má Kultura s.r.o uzavřenou smlouvu o užívání plakátovacích ploch města a kopii vyhlášky
žádost č.9
Občanka chce znát výsledky výběrového řízení na pozici odborného zaměstnance Sklářsk. muzea v Novém Boru. Žádala ředitelku muzea a vedení města a dosud nemá odpověď.
žádost č.10
Občan žádá cestovní zprávu ze zahraniční cesty starosty města do pobaltských zemí a vyúčtování cesty.
žádost č.11
Občan chce informaci o využití demontované kamenné dlažby z Kalinovy ulice.
žádost č.13
Občanka žádá inf. o služební cestě starosty do Prahy na jednání s ministryní kulrury dne 17.1.2013,
chce kopii cest příkazu, vyúčtování a zprávu z jednání.
* další upřesňující žádost ve stejné věci
* stížnost na postup při vyřizování inf.
žádost č.14
Občan požaduje kopii dopisu starostovi, ve kterém pisatel uvádí, že dcera občana měla šikanovat jejich syna. Občan se to dověděl až z vyjádření Zástupce veř. ochránce práv.
* 5 stránek dokumentace
* žádá dále vyjádření ČŠI ( inspekce) k postupu školy
* žádá o seznam všech přítomných jednání rady města, zaměstnanců, hostů při projednávání usnesení rady k této věci.
žádost č.16
Občan žádá o další dokumenty, mj. kolik škola zaplatila za odborné posudky ČŠI, záznam rozhovoru s rodiči a vyjádření ZŠ k výsledku šetření.
žádost č.17
Občan chce informaci ke studii Smuteční síně na Lesním Hřbitově. Kdo objednal studii, jaké byly náklady a proč nebylo vypsáno výběrové řízení.
žádost č.19
Občan chce vědět, proč se na bytových domech v ul. TGM nahradila střešní krytina, proč se znehodnotila,
kolik to stálo a kdo byl dozor.
žádost č. 21
Občan chce znát výši platů včetně příplatků starosty a místostarostky.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

1) Možná by čtenáře zajímalo kritérium, podle kterého žádosti vybíráte?
2) Zajímaví jsou jistě i jejich autoři, např. u první vybrané J. Tichý / R. Uksa: 10/2013 / P. Danys: 11, 17, 19, 21/2013; 4 a 5/2014.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Žádosti občanů o informace a jejich vyřízení v r.2014

žádost č.2
Občanka žádá o 3 zápisy po sobě jdoucích jednání rady města. Jen presenci a zprávy starosty o proběhlých jednáních.
žádost č.3
Občanka žádá o výroční zprávu společnosti Kultura s.r.o. Nový Bor.
žádost č.4
Občan chce kopii zápisu z jednání Výboru pro rozvoj města dne 3.4.2014.
žádost č.5
Občan žádá o informaci , týkající se nájemného za trhy na náměstí.
žádost č.6
Občanka chce vědět, kolik zaplatilo město podnikatelce útulku pro kočky v Kozlech od 16.6.2012 do4.6.2014 a další podrobnosti týkající se kontaktu s útulkem.
žádost č.7
Občan chce vědět, jestli ukazatel rychosti v Piheli jen monitoruje rychlost , nebo poskytuje i výstupy k přestupkovému řízení.
žádost č.8
Občan žádá správní odbor městského úřadu, jako účastník dopravní nehody, jak bylo naloženo s oznámením u městského úřadu Nový Bor.
žádost č.10
Občan se dotazuje finančního odboru , kolik město vyplatilo za 4 roky své mediální poradkyni.
* Fakturace projekční společnosti DRIS za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
* Výsledek soudního sporu TEPLO NB o udělení pokuty za nerespektování regulace tepla

Přiložená kopie rozsudku je absolutně nečitelná, nepovažuju to za informaci. Tady bych rád viděl skutečnou informaci - čitelnou.
Milí občané ,na obsahu dotazů svých spoluobčanů vidíte, že ptát se můžete města a úřadu prakticky na cokoliv, co vás zajímá a co město nebo úřad zatím nezveřejnily.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Někdy to třeba i zveřejnily, nebo se to dá najít jinde...

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Kriterium je bezelstně jednoduché p. Tichý. Jsou to všechno žádosti jednotlivých občanů tak , jak za sebou přicházely, nikoliv např. institucí . A váš dotaz byl první v tomto volebním období, takže ho uvádím jako první ... No a autoři: každý se ptá na to, co ho zajímá.....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

No třeba to i zveřejnily, nebo se to dá najít jinde... to máte pravdu , ale ne každý občan to umí hledat a najít. Taky nemusí třeba mít nebo ani ovládat počítač Na úřad do podatelny odnést žádost, tam trefí snad každý . Je normálně legitimní se i ptát na to, co už někde je zveřejněné , nikdo se nebusí bát o informace požádat a město nebo úřad mu tona žádost dá .....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

A to jsou dotazy Danyse?Nebo proč to sem dáváte.Nemáte taky přehled,kolik podal Danys udání a kolik to nás,daňové poplatníky-akconáře státu-stálo?Nehledě na to že policie by měla dělat jiné věci,než se zabývat Danysovým koníčkem.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Náš "jediný poctivý starosta" Danys Pavel je často buď katastrofálně neinformovanej, nebo otravuje Městský úřad NB ze zlomyslnosti? Podívejte se na jeho žádosti a uvidíte sami.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Růženíne, už jsem to psal, dal jsem do přehledu všechny dotazy občanů za 4 roky a Danysovy samozřejmě taky. Nemám žádný důvod je vynechávat, ať se každý podívá, na co se kdo ptá. A jestli Danyse zajímá, kam přijdou staré dlažební kostky ( mimochodem velmi cenná věc , líbilo by se mi taky mít jimi vydlážděný třeba chodníček k baráku a nejsem sám ... ), tak to by bylo to nejmenší.
Přehled o jeho podání policii nemám, ten má snad spíš Danys a policie , Danys to veřejně vyhlašuje a policie vám to neodtajní. Takže sledujte, co Danys hlásí, když vás to tak zajímá. Mě ne, nesleduju.
Pan Tichý má pravdu, Danys je dílem neinformovanej a dílem škodolibej. Tu neinformovannost mu zazlívat nebudu. Takových je tu ve městě většina a těm zvoleným ( minulým, současným i budoucím ) to zatím náramně vyhovuje.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ještě bych se chtěl vrátit k schválenému záměru prodeje pozemku místostarostce ing.Silné.Děkuji za reakci pana Viktora Novotného,ale přesto si dovoluji reagovat,abych to shrnul,jelikož těch náhod se mně jeví až příliš.
Za prvé píšete ,že záměrů prodeje za volební období jsou stovky a že došlo pouze jednomu nebo dvěma pochybením,ale zarážející je že jedno pochybení je právě u paní místostarostky na konci volebního období a která je kandidátkou č.1 za SNK za níž kandidujete i Vy.
Za druhé při projednávání záměru prodeje paní místostarostky jste si Vy jako znalec na vnitřní směnici č.5.04 o postupech při prodeji nemovitostí v majetku města N.B. údajně nevšiml, že cena dle tabulek přesáhla výši 50000.- Kč,kdy je nutný znalecký posudek( u nám nábízených pozemků k prodeji jste si toho všiml okamžitě,když jste vysvětloval p.Veselé proč se cena navýšila na 500.- Kč za 1m2).
Za třetí p.Capouchová vedoucí odboru správy majetku N.B. opakovaně tvrdila,že prodej pozemků p.místostarostce je v souladu s výše uvedenou směrnicí,ale kopii směrnice mně odmítla vydat a až po zásahu pana starosty jsem ji dodatečně obdržel.Po prostudování směrnice jsem paní Capouchové zaslal e-mail ve kterém jsem sdělil,že cena dle tabulek přesáhla výši 50000,- Kč a že je tedy nutný znalecký posudek a až teprve tehdy mně bylo sděleno,že se jednalo o překlep(místo původně navrhovaných 295 m2 mělo být pouze 245 m2).A náhle jsme se dle tabulek dostali velmi těsně pod 50000,-Kč,kdy nemusí být vypracován znalecký posudek.
Není těch náhod trochu moc?
Důvěryhodný scénář by dle mne vypadal asi tak,že při prvním projednání záměru prodeje pozemku p.místostarostce na radě by p.V.Novotný sdělil, že prodávaný pozemek převyšuje rozměr 250m2 a že na něj musí být vypracován znalecký posudek. Následně by si paní místostarostka uvědomila,že chce koupit jen 245 m2 a nikoliv 295 m2 a v této fázi by byl "údajný" překlep opraven.
Je pro mne zarážející,jak je nestandartně postupováno při prodejích pozemků,jak prvotní orgán rada města nedodržuje výše uvedenou směrnici a úplně nahodile určuje na který pozemek je nutný znalecký posudek a na který nikoliv( v našem případě všechny pozemky pod 100m2 a přesto rada rozhodla,že je nutný znalecký posudek v rozporu se směrnicí).Jsem z toho docela znechucen a pozastavuji se nad tím,jak pracují kontrolní orgány města a zda-li vůbec existuje nějaká zpětná vazba pro rozhodnutí rady a zastupitelstva.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jo pan Lamač má pravdu a pan starosta Dvořák si již asi uvědomil, že ho SNK NOVÝ NOVÝ BOR dosazovat na starostu nebude a nechce, tak již není důvod krýt jejich prasárničky, ale Tichý, růženín a spol to obhajují. Díky pane Lamači a jen tak dál.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jen klasické: rozděl a panuj?!

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pan Lamač se místo vytváření teorií měl vypravit na MěÚ,nechat si předložit oddělovací zaměření,kterré doložila místostarostka k žádosti a bylo by jasno,zda jde o překlep či podvod.
Škoda,že pan Lamačnebyl tak bystrý v době kdy kolaudoval.Tenkrát bohužel nepoznal /nebo nechtěl?/ z geometrického plánu,co skutečně má-tehdy v osobním-vlastnictví.Stejně tak nebylo "bystrých" x jeho sousedů.
Ten problém je jejich bordel a tehdejšího MěNV,který si mohli a měli dávno vyřešit.A ne házet vinu po 30letech na současné zastupitelstvo.
A ještě něco podstatného.Zákon o obcích Záměr obce prodat obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
Co když vás přeplatím,obeženu to plotem a prodám vám to následně jedioně za smluvní cenu 1000Kč za metr.Myslíte,že to není možné?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane "bystrý"Růženíne,zdá se, že jste spolkl veškerou moudrost světa.Dle Vašich výše uvedených komentářů je mi jasné,že jste příznivec současné koalice v Novém Boru.Já osobně nevytvářím žádné teorie,
pouze uvádím fakta a nechávám na bystřejších než jste Vy(nebo o méně zainteresovaných),aby si o mnou uvedených faktech utvořili svůj názor.Na Váš nápad na spekulativní koupi pozemků před našimi domy jsem pochopitelně také poukázal ve svém e-mailu,který jsem zaslal všem zastupitelům.Co se týče kolaudace,nepotřebovali jsme po ničem pátrat,protože kolaudace proběhla v naprostém pořádku a pro nás tím nebylo co řešit.Mimochodem takovýto problém s pozemky jako máme my, má v této lokalitě u vodárny pět řadovek z osmi které tady stojí.Nevím ovšem,zda-li jste schopen si toto ověřit v katastrálních mapách.A nebojte se své zájmy si dokážu tvrdě hájit.Jinak s osobním napadaním jsem nezačal já a byl bych docela rád,kdybych věděl s kým mám tu čest si takto dopisovat.

Jaroslav Lamač

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Vážerný pane Lamač!Neznám paní Silnou.Vadí mně rozvádění teorií k posouzení,kterým říkám účelové lži pro ty 'bystré' co po nich chňapnou.Přitom realita se dá snadno ověřit
1Paní ing.Silná musela dát oficiálně žádost s tzv.oddělovákem,která prošla podatelnou,byla vytvořena oprávněným geometrem a je zapsána v knize došlé pošty.Zde nic nenašvindlujete,protože ta kniha je s číslovanými listy,nesmí se přepisovat,přelepovat atd.
Stačí tedy ověřit,co je v žádosti a ne tu psát dlouhé litanie.Pravda by se ukázala.
2.Ke kolaudaci jste musel předložit list vlastnictví a geometrický plán se zákresem.Z něho je naprosto jasné,co jste měl /měli/ v osobním vlastnictví.
Nepobral jsem žádná moudra,poze jsem řešil desítky,možná stovky obdobných případů z doby kdy vše bylo všech. A nikdo samozřejmě netušil,kam si zapích kolíky k pozemku,který užíval.A přeci geometráky a listy vlastnictví byly i tehdy. S pozdravem Jiří Walter

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dobrá argumentace, růženíne. Akorát když pan Lamač, jak píše, několikrát navštívil p.Ing Capouchovou a chtěl vysvětlit rozdíl v cenách pozemků pro ně a pro p.Silnou, měla mu oddělovací plán a žádost paní místostarostky sama vytáhnout ze šuplíku jako věrohodný důkaz a ukázat . Bylo by hned po pochybnostech jestli žádá 295 nebo 245 m2. Dokud se tedy mluví o překlepu :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Reaguju taky na komentář Viktora Novotného o transparentnosti prodejů městského majetku.
Obhajuje prapodivný prodej prodejny s textilem v Revoluční ulici za nejnižší cenu ze 6 nabídek.
Hádejte komu? Pan Vobr, taky zastupitel, ale bývalý a dnes ho najdete znovu na kandidátce volebniho sdružení Nový Nový Bor s Ing. Silnou a Viktorem Novotným.

O tom ať si každý udělá úsudek sám!

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

A jste si jist pane Zahradníku,že ji pan Lamač přednesl svoji teorii?A jste si jist,že podkladové materiály k zastupitelstvu jsou archivovány v šuplíku ing.Capouchové?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Stačilo snad, že p.Lamač opakovaně navštívil vedoucí Odboru správy majetku Ing.Capouchovou a chtěl, aby mu vysvětlila , proč je rozdíl v navhrhovaných cenách pozemků, žádné teorie tu nehrají roli. Žádosti o prodej pozemků se přes podatelnu doručí Odboru správy majetku a ten ji připraví k jednání rady a pak zastupitelstva. Sám tu píšete, že místostarostka musela podat žádost o koupi části parcely s oddělovacím plánem. Stačilo by ověřit si, co v žádosti stojí a pravda by se ukázala. Protože mu to Ing.Capouchová neukázala , mám o jejím tvrzení panu Lamačovi , že je vše v pořádku , značné pochybnosti. Si to pan Lamač může nechat ukázat i teď dodatečně, odepřít mu to úřad nemůže a pak ať nám napíše, co tam viděl :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Mohl taky podat stížnost kontrolnímu váboru,aspoň by něco dělali.Ale k panu Lamačovi.Ačkoliv si myslí,že to nesvedu,našel jsem si jeho parcely.Když se podíváte,tak celá ta výstavba je zahuštěná.Že by nebylo na větší pozemky?Ale bylo,jenže komunisté při potírání soukromého vlastnictví zavedli tzv. osobní vlastnictví a nemohlo,na jedince či rodinu přejít více jak 400 m2 od státu.Proto jsou ty domky vzhledem k tvaru odsunuty od silnice a je tam,uznám,nesmyslná prodleva.Ale naprosto jasná z geometrického plánu.No tak co si pidipozemek nerozšířit.Nakonec to sám pan Lamaš napsal,cituji.....Na straně výjezdu z garáže a východu z domu jsme postavili plot na hranici komunikace a na úrovni rozvaděčů elektřiny a vše se zdálo že je v pořádku...
Tedy nikoliv podle geometrického plánu,z kterého je naproto jasné,že jejich pozemky k silnici nesahají.Ale dle svého rozhodnutí

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Danys již opět lhal.
Danys 4.10. ZA SENÁTORA NEVOLÍM JIŘÍHO VOSECKÉHO . Žádám, aby redator ČD Michael Polák, veřejně nelhal .
Přitom
můj favorit je z Okrouhlé
Danys Pavel 15.2.2014 90.178.117.* reagovat
Starosta Okrouhlé a šéf svazku obcí Novoborsko Jiří Vosecký
Máte skutečně dobré kandidáty do zastupitelstva pane Zahradníku.Nakonec i vy se v tom již dost motáte.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Já se v ničem nemotám, jsem pevný ve svých názorech. Danys si může svoje kandidáty do senátu, měnit třeba každý týden, to je jeho věc. A navíc senát já nepotřebuju - je zbytečný a drahý - podle mě.
Ještě se vrátím k záležitosti pana Lamače. Popisujete tu zbytečně , jak to bylo za komunistů , když se stavělo. To se problému, o kterém píše dnes pan Lamač , netýká. Nezatahujte sem opět , co bylo za komunistů. Žijeme tady a teď a chceme vědět jak to chodí s prodeji pozemků radnicí dnes. Jde o to aby se nezpochybnitelně vysvětlilo, proč měli občané za malé předzahrádky v ulici U vodárny platit 500 Kč/m2 a paní místostarostka Ing.Silná za pozemek 295 m2 (nebo 245 m2 ) cenu jen 200 Kč/m2.
Dělal jste starostu, tak musíte přece vědět, že Kontrolnímu výboru dává úkoly jedině zastupitelstvo, občané nemohou a tak neraďte p. Lamačovi to , co by stejně nemělo žádný smysl.
Jen ať si zajde znova zítra ,( mají prodloužený úřední den ) , za p. Ing Capouchovou a nechá si ukázat žádost p.místostarostky o koupi části parcely a vyměřovací plán. A bude to zjištěno okamžitě : -)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Vážený pane,ten problém nastal za komunistů,kdy si pan Lamač jak napsal...Na straně výjezdu z garáže a východu z domu jsme postavili plot na hranici komunikace a na úrovni rozvaděčů elektřiny a vše se zdálo že je v pořádku.
Nic nebylo v pořádku,protože snímek z katastru/i je jasný.Pozemek až k silnici evidentně nedosahuje.A neříkejte mi,že to nikdo nevěděl.
Otázka je,proč s tím nic nedělali přes 30 let.Dneska ze své chyby dělají politikum,to je ten problém.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jinak moc práci starosty nerozumíte takže
Kontrolní výbor

Pracovní náplní kontrolního výboru obce je

1.Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
2.Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
3.Vyjadřuje se k vnitřním směrnicím, provádí kontrolu např. podpisových vzorů a jejich aktualizace, dodržování postupů ve směrnicích např. o oběhu dokladů, o finanční kontrole. Spolupracuje při tvorbě nových vnitřních směrnic.
4.Kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí, především zda byla seznámena veřejnost na obecní desce, vyhlášení v míst. rozhlase, jak se vede evidence na úřadě a je prováděna kontrola jejich dodržování.
5.Kontrola knihy docházek,kontrola čerpání náhradního volna v návaznosti na práce přesčasových úvazků zaměstnanců obce.
6.Kontrola vybírání všech poplatků + upomínek. (poplatek za psy, odpady, vodu, nájmy a pronájmy)
7.Kontrola provedených inventarizací.
8.Vyjadřuje se k peticím, stížnostem a připomínkám od občanů
9.Kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod O.Ú. + občané.
10.Z každého jednání pořizuje zápis
11.Plní další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce a jsou podchycena v usnesení z jednání ZO.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Poptal jsem se na správě majetku, jak to je s pozemkem, o který žádala ing. Silná. Tam zastupitelstvo schválilo zatím jen záměr prodeje a dělá se geometrák, který určí přesné rozměry pozemku k prodeji. Ten by ve finále měl skutečně být těsně pod 250 m2. Pokud jsem pochopil správně, těch cca 50 m2 "navíc" má totiž oplocené soused a budou nabídnuty jemu. Pro klid duše nechává odbor zpracovat i posudek. Schvalovat to stejně bude až nové zastupitelstvo, stejně jako u pozemků p. Lamače a sousedů. Netřeba v tom hledat spiklenecké teorie. Vše prochází orgány města od úředníků přes RM, FV a ZM, a to dokonce dvakrát (záměr a pak prodej). Vše je zveřejněno a pod veřejnou kontrolou.
Poslední zastupitelstvo opravovalo usnesení v Hálkově ulici, ale tam šlo o vedlejší pozemky (Bohemia Fashion), to jsem popletl. Jen to dokládá, že chyby se občas do usnesení dostanou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Milane Zahradníku,
diky za Vase texty na i-novinach. AA

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Zahradníku,
dekuji Vam za Vase texty na tomto webu.
AA
--------------------------------------
Kolik asi zaplatily jednotlive strany za reklamu na i-novinach? "Komouse nesnasime, ale prachy za reklamu nam nesmrdi" :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

To je opravdu věc. Proč to minulá zastupitelstva neřešila? Změnily se zákonné normy? Nesouvisí to třeba s novým Občanským zákoníkem a tím pádem povinností to řešit ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Růženíne, to , co jste tu napsal jako pracovní náplň kontrolního výboru , platilo asi v takto rozšířené a konkretizované formě jen pro město Cvikov. Tamní zastupitelé si to tak určili. Dovolte mi, abych se ale podivil tomu množství úkolů,které mu dali. To jste skutečně sehnali někoho, aby to všechno zadarmo dělal ?
V celostátně platném a závazném zákoně o obcích jsou základní kriteria jiná a jedno z hlavních je, že kontrolní výbory provádějí šetření, kterými je pověřilo zastupitelstvo ( o jednotlivých občanech ani slovo ! )
Viktore, taky jsem si všiml, že jste opravovali ta usnesení o jiných pozemcích v Hálkově ulici . Nechal jsem to plavat ,protože o ty teď nešlo. Šlo o ten, co chtěla p.místostarostka a tak jsem si to znova vyhledal na webu města. To platí stále - usnesení č.1396/14 /ZM41 z dubna 2014 o záměru prodeje pozemku 295 m2.
Co myslíte vy, Ptáku Koháku, není povinností města a zastupitelstva řešit řadu věcí a nedělá se to. Tady s těmi pozemky to je důsledek nového Občanského zákoníku. Vezměte ale např. různé platné vyhlášky města.
To se prostě něco vyhlásí a dodržování se nehlídá. K čemu pak taková vyhláška ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Tichý, opisuji z vašeho úvodního článku v rubrice Názor : Je tedy rozumnější volit jedním křížkem preferovanou stranu. I volební komise vám bude vděčná, protože jí zjednodušíte ( zčásti nakonec zbytečné ) čárkování kandidátů.
Jestli tohle doporučení myslíte vážně, to jste mě ale dost zklamal. To máme jít k volbám a pro vděk volební komise raději nekřížkovat,ať jim ušetříme práci. To bychom tam snad ani nemuseli chodit a ať členové komise zakřížkujou stranu, kterou jim poradíte třeba právě vy. No a nakonec - členové komise mají za svou práci docela přiměřeně zaplaceno.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ale to citujete z nějakého Statutu, jednacího či organizačního řádu KV ze Cvikova, ne? V zákoně je to výrazně stručnější (§§ 117 - 119 z. o obcích).
Takže v Novém Boru to přesně tak být nemusí.

F. Chot

edit - mělo se zařadit za: 7. Říjen 2014 - 22:09 | růženín
fch

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pro kolegu Zahradníka:
Citoval jsem respektovaného politologa a k jeho pohledu se přikláním.

Doporučuju ale podrobnější analýzu zde (zvolte: otevřít soubor pdf) -
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.psp.cz%2Fsqw%2Ftext%2Forig2.sqw%3Fidd%3D139686&ei=Ij81VNyDDcjLPbOxgJgM&usg=AFQjCNEw3t58meRcZuBvN0bwyZNvU-RaLw&sig2=chzJipT-1FCKo7b4EMYSpg&bvm=bv.76943099,d.ZWU

Autor např. cituje podle jiné bakalářské práce údaje z okresu Chrudim:
V obcích s obecní radou překonalo 10% hranici 459 kandidátů, ale jen 288 z nich bylo skutečně zvoleno = 63 %
V obcích bez obecní rady (tj. malých) z 365 kandidátů nad 10% hranicí byl zvolen vyšší podíl, 295 zastupitelů = 81 %

Což znamená, že ve městě mnohem víc riskujete, že (1) "váš favorit" se vůbec do ZM nedostane, nebo (2) bude díky vašemu křížku zvolen někdo úplně jiný ze stejné strany...
Nejzajímavější je, že hranice 10 % původně v zákonu před novelizací 2001 nebyla!
Samozřejmě jako volič můžete využít všechny možnosti, tedy i to panašování.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

zákon
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Rozumíte tomu pane Zahradníku?
Kobtroluje dodržování právních předpisů....ze zákona.Mohu jí tedy dát podnět,pokud se mi nezdá,že právní předpisy nejsou dodržovány.
Kontrolní komisi snad velela KSČM,tak co dělali?Jakou si stanovili náplň práce?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nemáte pravdu růženíne , vy nemůžete jako občan dát podnět kontrolnímu výboru, pokud se vám zdá, že nejsou dodržovány právní předpisy. Jako občan se musíte obrátit - výhradně - na zastupitelstvo obce a to teprve na svém jednání podnět projedná a případně zadá kontrolnímu výboru k šetření. Každý si jistě umí představit, že to bude trvat všechno dohromady nejmíň půl roku. (První měsíc podnět, druhý měsíc projednání na zastupitelstvu a zadání KV , těm to bude trvat taky nejmíň měsíc ale třeba i rok nebo vůbec nic nezkontrolujou a když náhodou ano, tak zase zprávu předložit zastupitelstvu k projednání a pak ji teprve dostane původce podnětu.)To je rychlé a účinné vyžádat si to osobně na úřadě a zkontrolovat sám, jak jsem včera doporučil p. Lamačovi.
Pane Tichý, takový fajnšmekr, jako vy , co se týká těch nejjemnějších nuancí výběru kandidátů při komunálních volbách a panašování v Boru nebude víc než jeden a to vy. Já se přiznám , že jsem jednak línej to podrobně studovat a jednak vystačím s obecnými pravidly volby do zastupitelstva.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

V Novém Boru se dosud dodržuje resp. dodržovala slušnost, že kontrolní výbor se ponechá opozici. ČSSD se však překvapivě funkce neujala a nominovala pí Kuglerovou (KSĆM), která tomu, bohužel, moc nedala a v poslední době se už dokonce přestala účastnit ZM.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Blíží se předvolební finiš a já se podívám hodně z blízka na listinné materiály stran. Předesílám, že to nebude o volebních programech . Porovnáním propagačních materiálů, jejich výpravností nebo naopak
chudobou (včetně chudoby myšlenky , originality nebo vtipu ) snadno odhadnu, jak si která strana stojí a eventuálního sponzora, který se na financování jejich kampaně v Boru podílel. Pravda, zatím všechny nedorazily a některé možná ani nedorazí.
Strana zelených je už tak chudá, že letáček formátu A5 na recyklovaném papíře ani nevybavila portréty. Je to bída, ale už ani v centrále zelených peníze nejsou.
Nový Nový Bor - místo kostela na obalu výpravné brožurky na křídovém papíře naposledy ,se na nás nyní spokojeně usmívá místostarostka Ing. Silná, které zastupitelé v dubnu "udělali " cenu na pozemek , o který měla zájem .
Viktor Novotný se stal z jednatele šachového klubu manažerem, ale fotku dodal stejnou, jako před 4 lety, pravděpodobně ještě ze svý první občanky . Pan Fafala a p. Mitiska nosí celé 4 roky jednu košili resp. triko a nebo se neradi fotografují. Stejně tak kandidáti Lebrušková, Véghová, Folbrecht, Pelc,P.Novotný a Šeps .Co mě dostalo je konec brožurky. Kandidát J.Vobr se svou stejnou " vtipnou " karikaturou 2 rytířů, bránících městskou kasu. Skutečně trefné :-) , po tom, co tu napsal o něm p. Schwarz v diskuzi. Pan Vobr potvrzuje, že byl 12 let zastupitelem. To si zcela jistě " zaslouží " , že mu současné zastupitelstvo prodalo nebytový prostor za minimální cenu, kdo jiný by ho měl přece dostat ? Taky si to myslíte ?
Brožurku zřejmě financoval Novotný senior, mohlo to stát dost a pochybuju, že by se na ni skládali kandidáti i kdyby jen ti na volitelných místech.
Starostové pro Liberecký kraj nabízí portréty kandidátů. Jedna škodolibá otázečka pro začátek. Kolik
asi kg za 4 roky starostování přibral jejich lídr p.Dvořák ? Kandidáti jsou nově nafocení. Z.Šepsová opět s hlubokým výstřihem, ale tentokrát v černém triku - na Věru Kalousovou z letáku ODS ale nemá, co se výstřihu i vlasů týče ,ta šla dál resp. hloub. Jak byla financována propagace SLK si dovolím odhadnout takto : Velkým dílem přispěla Půtova krajská organizace a z místních p. Válek a p.Vlček, když tam chce, tak to něco stojí :-) Paní Hodečková přispěla svým statusem lékařky. No a ti další na kandidátce už přispívat nemusí a jistě to po nich ani nikdo nechce.
Pavel Danys se svým portrétem pohlednicového formátu byl první volební vlaštovka, která k nám přiletěla. Ale,jedna vlaštovka volby nedělá. Pokud tomu poslední den nedá korunu, jako posledně, nelze mu upřít, že se mu to docela povedlo. Jako sponzora odhaduju p.Uksu a stejně tak jako u letáku ODS s portréty povětšinou zaměstnanců f.Egermann. A jestlipak pan Tichý ví, že lídr hasičů Nastič a p. Kalousová č.1 v ODS jsou bratr a sestra. Kdyby se jim oběma zadařilo, měli bychom v Boru v zastupitelstvu další kuriozitu , novou rodinnou konstelaci po kombinaci otec+syn Novotní a otec+ dcera Šepsovi, které jsme měli doteď.
Komunisté v Praze na centrále bývali štědřejší, posledně zaplatili leták na křídovém papíře v čele s předsedou strany a 4 fotografiemi místních kandidátů. Dnešní leták komunistů je na matném papíru, tak anonymní, že na něm ani nenajdete volební číslo KSČM v Novém Boru. Stejně anonymní jako obrázky na titulní straně letáčku s anonymní krajinou, tratí, městem a anonymním polem žita . Kdyby měli trochu
" Filipa "mohli dát aspoň místo žita fotku stromu s třešněma :-) Centrála dala minimum a sami kandidáti se na to skládat nebudou. Bor centrála už odepsala, nemají tu lidi - myslím tím kandidáty.
Jestli se ještě někdo nebo něco ve schránce objeví , proberu to dodatečně, do pátku je času dost.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Opět nemáte pravdu pane Zahradníku.Jestli pracuje kontrolní vcýbor měsíčně a někdo se na mne obrátí s tím,že.. Ing. Silná, které zastupitelé v dubnu "udělali " cenu atd.tak to prověřím.ze zákona.
A k bodu c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Takže si udělám pracovní náplň kontrolního výboru,viz.výše,nechám si ho schválit Zastupitelstvem a nemusím o noc sáhodlouze žadonit jak popisujete.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dnes jsem mluvil s paní Silnou, měla mít odpoledne schůzku s panem Lamačem, tak jsem zvědav, zda se podařilo rozptýlit jeho pochybnosti, snad nám napíše.
Ad Revoluční - nejvyšší nabídka byla 401 tis. Kč. Město získalo 400 tis. Kč, pomohlo zcelit vlastnictví domu a zachovat prodejnu textilu. Ano, bydlí tam i Vobrovi, kdy Jan za nás kandidoval a kandiduje, ale to sotva mělo vliv na rozhodování celého ZM, které to schválilo prodat za 320 tis. právě majitelům bytů. Pan Vobr poté na ZM vystoupil, že majitelé těchto bytů věnují městu 80 tisíc. Nechtěl být v podezření, že získal výhodu díky svému politickému angažování pro město. Evidentně dobře zná lidskou náturu, když ani to nepomohlo.
Česká pošta požádala svého nájemníka Lasvit, aby stáhl banner, což se stalo - asi někomu vadil....
Ad hodnocení listinných materiálů - Milane, s blížícími se volbami nějak příliš ztrácíte objektivitu a vyjadřujete se zbytečně tendenčně, tedy minimálně k nám. Nicméně beru poznámku o starých fotkách, řadě staronových kandidátů se nechtělo fotit znova, když minulá fotka byla dobrá, nakonec jsem si s tím ani já nelámal hlavu, i když i mně ty funkce přidaly tak 5 kilo. Pozorujíce spolužáky jsem ale dospěl k závěru, že to asi nebude jen sedavou povahou schůzovní práce:-). A není pravda, že brožurku financoval táta (i když nepopírám, že přidal nemalou část), složili se i další přední kandidáti a dokonce i ti více vzadu, triko Máme rádi Nový Bor za 200 Kč je případně ještě k mání:-).
Dnes jsem zahlédl na Facebooku debatu, zda nám R. Uksa rozešle ještě těsně před volbami nějaký letáček, který by obdobně některým zdejším příspěvkům řádně zhanobil jemu nevyhovující kandidáty, příp. vychválil jeho koně, jak to činí třeba J. Holý v článku J. Tichého. Já bych takový letáček spíš čekal, co myslíte?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Mám tomu rozumět tak, že na materiály Nového Nového Boru jste se teda skládali všichni kandidáti a kandidát Vobr, učinil nejmenší nabidku , jak je jeho zvykem , a proto skončil na posledním místě kandidátky.
Nebylo tehdy dopředu s prodejem prodejny domluveno, že p.Vobr po schválení prodeje věnuje městu přesně tu částku rozdílu oproti nabídce nejvyšší ? Aby nevznikl důvod někoho jiného ze zájemců, si na ten prodej stěžovat ? No a jak se ke komu vyjadřuju a že si vašeho uskupení víc všímám. Jste středem současného dění a proto i středem pozornosti. Nechte voliče, ať si to jednou za 4 roky užijí., zaslouží si to. Jsou momentálně v situaci, že je někdo potřebuje.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Všichni nepřispěli, někteří zůstali bez trička. A zadek kandidátky máme podle věku, poslední místo je jen jedno, tak aby se nám kandidáti nehádali. Mezitím jsem v diskuzi na ČLD zjistil, že investici do banneru na poště nám zhatil sám Danys, který si stěžoval u vedoucí a ještě si to vše nafotil, asi na památku:-). Jak dospěli majitelé bytů v Revoluční k daru městu nechávám Vaši fantazii - stížnostem a pomluvám se ale stejně nevyhnuli, je prostě jednodušší věřit, že vše je nějaká levota. Už jsem psal, že hodnocení záměrů s různými cenami není zrovna jednoduché.
Z ocásku papá Válka jsme povýšili na středobod komunálního vesmíru? Nicméně cítím potřebu uvádět všechny pochybnosti o naší férovosti na pravou míru, jakkoliv se to většinou jeví být zcela marné, koneckonců výzvu k dotazům máme i v té naší brožurce. Kdo chce raději věřit pomluvám, ať si zkusí vybrat někde jinde lépe.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Holej anonyme, neplkejte tady nesmysly. Danys Pavel například "vyšetřuje" už léta celej Bor, tvrdohlavě podává ty svoje nepodložený stížnosti a žaloby na kdekoho (nejen na současnou koalici) - a výsledek? Naprostý kulový! Jen tím zbytečně otravuje úřady. Takže se jděte laskavě vycpat.
A příště se už konečně podepište svým jménem, pane kolego. Stejně všichni tušíme, kdo jste.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak jsme se dozvěděli,že Zahradník je spřátelený zastupitel Holého Berana atd.Cenná poznámka.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Již jsem se k tomuto tématu do voleb nechtěl vyjadřovat ,ale jelikož mne pan Viktor Novotný o to žádá,budiž Včera ve 14.00 hod. jsem měl schůzku s paní Capouchovou i za přítomnosti p.Duškové její podřízené.Mimo jiné jsme řešili i záměr prodeje části parcel pč.696/1 o výměře 30m2 z posledního zatupitelstva bod č.22.Bez diskuze byl záměr prodeje odsouhlasen za minimální kupní cenu 200.- Kč za 1m2.Píši zde o tom proto, že se jedná o parcelu u řadových domů ,která přes komunikaci sousedí s parcelami,které nám chce město prodat za 500,-Kč za 1m2.Já osobně si rovněž potřebuji koupit parcelu před svým domem o rozměru 30m2,ale město mně ji nabízí za 500.-Kč za 1m2.Tak tomu opravdu nerozumím,jak se prodávají pozemky v Novém Boru!!!Každý se může osobně přesvědčit na katastrálních mapách,nám nabízený pozemek k prodeji má pč.696/14.Co se týká prodeje pozemku p.místostarostce Silné požádal jsem paní Capouchovou,ať mi ukáže dokument kde došlo k překlepu,bylo mně řečeno že mi ho zašlou e-mailem,já jsem trval na tom,že ho chci vidět na vlastní oči.Poté ho obě dámy šly hledat a asi po pěti až deseti minutách mně byl předložen pouze dokument,který byl k tomuto prodeji předán na jednání rady z odboru správy majetku a na tomto dokumentu byl navržen záměr prodeje pozemku o rozměru 295 m2(tedy nutný znalecký posudek).Žádný jiný dokument mně bohužel doložen nebyl.Tudíž jsem se rozhodl,že na dalším zasedání nového zastupitelstva zažádám o detailní prověření prodeje části pozemku pč.1674 o výměře 295 m2 z celkových 575 m2 současné místostarostce p.Silné.
Jaroslav Lamač

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Novotný VY ale lžete, že vám to lidi baští. Moc dobře znám prodej tohoto domu Vobrům. Podvod jako prase stejně jako prodej knihkupectví Šepsům co. Tak pokud to sečtu váš otec pozemek pod zahrádkami, celý dům i s prodejnou Vobrům, Silná pozemek, Šepsovi krám na prodej knih. Co k tomu dodáte. Vše bylo čistě co. Je to vlastně čistě jak peníze od Lasvitu, který dává práci vašemu otci v Ajetu v Lindavě jinak by ho položil. Další peníze od Lasvitu na reklamu vašemu otci, Fafalovi a dalším přívržencům na sklářské slavnosti a další akce. Za toto má Lasvit nesmyslné parkoviště před budovou Komerční banky, kde je umístěno vedení firmy. A pak si dáte billboard na budovu České pošty. Myslím si, že toto fakt již přeháníte, protože si myslíte, že prachy vašeho otce a p.Novosada rozhodují v našem městě. Doufejme, že vám to lidi zítra a v sobotu vše sečtou.....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ten bilboard by stejně musel dolů.48 hodim před zahájením voleb se nesmí agitovat u volebních místností.Blboardy nesmí být dle výkladu zákona od budov s vol.místnostmi vidět.hlídají předsedové volebních komisí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pro veřejně činnou osobu to není zrovna velká omluva, ale přeci jen: paní Kuglerová se během tohoto volebního období dostala do velmi těžké osobní situace. Navíc je doposud jednou naší členkou zastupitelstva a všem okolo to "tak nějak" vyhovovalo.

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

J. Holý - na předkupní právo jsem se tehdy výslovně ptal a v materiálu pak stálo, že tam nevázne, neb šlo o jednotku podle zák. o vlastnictví bytů, nikoliv spoluvlastnictví. U banneru se též mýlíte. A za práci posledních 4 let se opravdu nestydím, šetřila se mnohokrát, jak poznamenává J. Tichý, může se šetřit i v budoucnu, ať bude na radnici kdokoliv.
J. Lamač - díky za vyjádření, i když jste mě, popravdě, moc nepotěšil, doufal jsem, že se to vysvětlí, obzvlášť, když schůzka byla domluvená a vše mohlo být již připraveno. Jisté je, že usnesení záměru prodat 295 m2 po 200 Kč neodpovídá směrnicím a tedy bude muset být napraveno. Obdobně ve Vašem případě se nezvolil optimální postup, jak už jsem psal, vůle prodat za ceny dle vyhlášky, určitě bude. Z mého pohledu je dobře, že se odbor správy začal systematicky zabývat pozemky a dává to do pořádku.
J. Bláha - kdepak, žádné lži. Šepsovi mají celou dobu nájemní smlouvu (žádný prodej), tu jsme ani neuzavírali my. Podporu sklářství a turistického ruchu máme nadále v programu, tam zdaleka nejde o jednu firmu. Parkoviště před KB nešlo, pokud si vzpomínám, vůbec přes volené orgány města, to byla snad iniciativa odboru dopravy, muselo být určitě schváleno policií atd. Má své mouchy, ale evidentně občanům slouží, když je téměř vždy přes den plné. Teorie o tátovi a Novosadovi je úplně vedle. Hledáte-li někoho, kdo opravdu tahá za nitky, platí reklamu několika stranám a chce mít na radnici vliv, hledejte jinde.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Možná by stačil pohled do zrcadla :o)))

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pan V.Novotný píše,že někdo v Novém Boru platí reklamu několika stranám. To je zajímavá informace. Které to jsou,ty strany?Podle zákonných norem mají občané právo na to,aby věděli,,kdo slyne tolika peněžními prostředky. Určitě totiž tzv. "nechce slevu zadarmo" a z křesťanské lásky k bližnímu to taky nedělá..

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Chytrému napověz,hloupého nakopni.Jak dlouho že studujete ta práva?Mne už vám ale stále něco napovídat nebaví
... je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i
nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním
okolí.
Výklad co je bezprostřední okolí...
sdělujeme, že pojem „bezprostřední okolí“ je neurčitý pojem, který použil zákonodárce ve všech volebních zákonech k vymezení určitého prostoru u volební místnosti, ve kterém je ve dnech voleb zakázána volební agitace a ve kterém za udržení pořádku během voleb odpovídá předseda okrskové volební komise. Vzhledem k tomu, že smyslem zákazu volební agitace v bezprostředním okolí volební místnosti je zamezit ovlivňování voličů, kteří přicházejí do volební místnosti, lze tento pojem přibližně vymezit jako prostor, „kam lze od volební místnosti dohlédnout“.
Vymezení „bezprostředního okolí“ konkrétní volební místnosti však náleží výlučně předsedovi okrskové volební komise, který odpovídá, jak shora uvedeno, za pořádek v tomto prostoru a je obeznámen s místními podmínkami.

Mimochodem ve Cvikově to dodržují a včera sundavali,nebo přelepovali agitační plochy na náměstí,hloupý Holý Berane.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

A opět zase lžete pane Novotný, protože dopravní výbor o tomto záměru ani nevěděl a dle tvrzení pana starosty to bylo z vašeho a jejich uskupení, které se schází každé úterý v restauraci vašeho otce.....ještě budete tvrdit něco jiného?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Vážený pane Lamači,
děkuji za vaši zprávu ze včerejšího jednání na městském úřadě. Předpokládal jsem , že to tak dopadne.
Jste svou důsledností příkladem pro další občany ,aby si přinejmenším své záležitosti s městem hlídali.
V případě místostarostky Silné jste narazil na slabou stránku naší radnice a Nového Nového Boru.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ke svým vybraným kandidátům přidávám dodatečně 2 další v závislosti na odhalených "pochybeních " úředníků a zastupitelů, která se objevila v posledních dnech.
Dobrou volbou bude jistě " tajemník tajemníků " všech obecních úřadů p.Ing. J. Zajíček MPA, neboť přímo ze své profese ovládá vše, co se týká řádné činnosti obecních úřadů a dále pak p. Bc.MilanaAdamce, ved.odboru přestupků na MÚ CL ze stejného důvodu.
Oba kandidují v Novém Boru za hnutí ANO 2011.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Zahradník,vy jste ale proprok!
Psal jste, že--- Pravda, zatím všechny nedorazily a některé možná ani nedorazí....
A skutečně nedorazily. Organizovaná akce?Co o ni víte více?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Já skutečně nevím, proč nedorazily propagační letáky některých stran. To musí vědět organizátoři, komu roznášku zadali a jestli jsou ty lidi spolehlivý. Mě to docela mrzí, zvlášť jestli to bylo s fotkama. Např. u těch, které jsem dodatečně vybral ani nevím, jak vypadají. Mají ovšem velmi dobré profesní reference , chápejte .
A růženíne, jestli mohu otázku : Jak to vypadá s volbami ve Cvikově, napište o tom třeba něco. Rád bych tu pochválil tu vaši sobotní zabíjačkovou akci na náměstí. Koupil jsem jitrnice, jelítka a tlačenku a nemělo to chybu :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Bláha - psal jsem odbor, nikoliv výbor, mě se na názor taky nikdo neptal. O tom scházení je to též špatně.

Holý - předpokládám, že standardní výlepové polochy ve správě Kultury sro nebyly starostou označeny podle §30, proto se jich to netýká, a kdo dřív přijde, ten dřív mele. Všichni dostali prostor v Novoborském měsíčníku, ne všichni ho využili.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

V měsíčníku opravdu nebyly všechny strany zastoupeny, možnost asi měly,ale nevyužily. Taky to o něčem svědčí, minimálně o lenosti. Do poštovní schránky nedorazili ani hasiči,ani ti Soukromníci,ani ČSSD. Asi,že to je na kopečku,špatně se tam chodí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Podle našich poznatků nedorazila do lokality, kde bydlíte, pane Z., brožurka SLK, jež měla být roznesena minulý pátek. Po našich reklamacích roznesli na většinu míst tuto středu alespoň leták.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ve Cvikově je to trochu jiné,naštěstí tu není ta Uksova opozice.Takže organizoval p.Švehla-ODS,pivo točil H.Urban-ČSSD,Hlavní řezník p-Neckář-Nezávislí,,víno a kořalky p.Kavan-ANO atd. A komunisté seděli pod stanem a dávali si.Neúčastnili se příprav,protože průměrný věk jejich kandidátky je 64 let.Akce velice zdařilá,muzika Super,hlavně Ajeto band.
Ve Cvikově je to o něčem jiném.Schází tu "charaktery" typu Danyse,holého Berana a dalších z této skupiny.Naštěstí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Doplním: Do schránek U Vodárny nedorazily jen dvě, Ano a SRP. Došlé materiály se ale diametrálně liší rozsahem i profesionalitou zpracování.

O podezřele "ztracených" brožurách Starostů píše i internetový ČLD.
Přečtete si ji zde: http://1drv.ms/1t13AeF
Lze i stáhnout, načtení je rychlejší.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Snad se brzo najde mezi občany někdo, kdo si požádá o informaci , kopie objednávek a faktur , kdy si jmenované 3 strany u Kultury s.r.o plakátové plochy objednaly a kolik je to stálo. To jenom pro pořádek, jestli je to skutečně pravda.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru -co doplatit nájem?

Pro úplnost-pane Zahradníku,v rámci spravedlnosti k těm,co mají své pozemky a jejich ploty v pořádku,k těm co řádně platí nájmy za pozemky,neměli by páni Lamačové a spol.doplatit městu za nájem pozemku,který bezplatně užívali?Pokud tedy neplatili.Včetně penále atd?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Všemi deseti jsem pro zveřejnění. SLK objednala výlep plakátů s velkým předstihem, neboť nám bylo jasné, že by se na nás na poslední chvíli nemuselo dostat. Taktéž jsme dali letáky a brožurky na poštu s předstihem. Bohužel, nás však nenapadlo, že na jejich roznášku není spolehnutí. Kdybychom to byli tušili, donesli bychom vám, pane Z., i ostatním spoluobčanům brožurky do schránek osobně.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Už začínáte být holý Berane skutečně trapný.Rozum malého dítěte.Jestli nedohlédnete na druhou stranu silnice,svěřte se nějakému zodpovědnému dítěti,ať vás bezpečně převede.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Kancelář Blaník zahájila druhou sérii "večerníčků" pro voliče:
https://www.stream.cz/porady/blanik
Tak až budete chtít přijít na jiné myšlenky... ačkoli...

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru -co doplatit nájem?

Růženíne, já bych byl proto, aby samospráva a správa města všechny své pozemky a majetek skutečně řádně spravovala. Pokud to nedělají, vidím chybu na jejich straně a nikoliv na straně občana.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak s tím Dvořákem to zatím Holýmu a spol. moc nevychází :o)))

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

O křesla na novoborské radnici se podělí Starostové pro Liberecký kraj (9), SNK - ED Nový Nový Bor (4), ANO 2011 (3), ČSSD (3) a KSČM (2).

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Volby skončily velkým překvapením. Pro někoho milým,pro někoho asi rozčarováním,že vsadil na špatné koně. Zisk 9 mandátů pro seskupení Starostů asi nikdo neočekával. SKN-ED obhájila 4 křesla.ODS se zcela propadla,,ze 3 křesel neobhájila ani jedno.Psal jsem,že je to polomrtvá strana s paní Kalousovou v čele se dostala v N.Boru opravdu do mrtva. Ve Cvikově,jak jsem koukal,křesla obhájila.Soc-dem přišla o jedno křeslo a neobhájil Chittussi. Ano získalo 3, KSČM 2. Zcela propadli hasiči s panem Nastičem a pan Danys se SsS.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak Danyse a jeho loutkovodiče voliči vypráskali Pan Dvořák 1764 hlasů,Danys 218,Kalousová 206,pan Doškář ač se skutečně bil jako lev 211-podobné výsledky.
Takže pan starosta Dvořák 8,5 krát více hlasů.Pro mne milé překvapení.Voliči vyspěli a přes masivní, hnusnou pomlouvačnou kampaň,včetně zapojení PC techniky rozpoznali,kdo to jak myslí.
Nedá Pavlík zase nějakou tu žalobu?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru -co doplatit nájem?

Takže si teď posunu plot na sousední pozemek města a bude to chyba Cvikova.Zajímavé.Mohu vás ubezpečit,že v restitucích žádná dobrá víra nebyla uznávána,lidé museli vydat zabrané pozemky i s černými garážemi,chatkami,cestami a pod.Pozemkový úřad vzal katastr,geometrák a má úcta.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

No růženíne, můžete to zkusit a otestovat tak město Cvikov. Jestli a kdy si toho všimnou a jestli a kdy vás zpacifikují ,anebo se nestane vůbec nic. To bývá obvyklé.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

...takže můžeme holé Berany od nádraží i stínového Danyse a spol. nechat klidně dál plácat ty jejich bláboly, polopravdy a lži, a věnovat se konečně užitečnějším věcem.

Psi štěkají... ale voliči v Boru nejsou hlupáci :o)))

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Takový knock-out Hoši od nádraží asi nečekali. Každý svého štěstí strůjcem. Ikarus si spálil křídla. Člověk by chtěl být gigantem a je hovno,pravil jednoroční dobrovolník Marek.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Mám radost. Zvítězil zejména zdravý rozum a jsem rád, že jsou moji spoluobčané inteligentní a zodpovědní voliči... Na druhou stranu zůstávám nohama pevně na zemi s přesvědčením, že vysoké ego některých neúspěšných kandidátů jim i nadále nezabrání do všeho nesmyslně kecat a znepříjemňovat tak práci lidem, kteří ve městě chtějí utvářet skutečné hodnoty. Ale abych nekončil tak skepticky a pesimisticky - především velká gratulace do "volebních štábů" SLK a SNK-ED, panu Dvořákovi a paní Silné.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak máme po letošních volbách v Novém Boru. Přeju slávu vítězům a čest poraženým a přidám ještě pár svých poznámek. Podle seznamu města je voličů 9871 osob a podle počtu odevzdaných volebních obálek jich přišlo 3521. Hrubým odhadem tedy jen každý třetí a 6350 občanů nevyužilo své volební právo. S výraznou převahou 9 zastupitelů zvítězili Starostové pro LK , Nový Nový Bor je na svým - má opět 4 místa. ANO 2011 bude mít 3 zastupitele, ČSSD má také 3 a KSČM 2. Paradoxně mají o 100% lepší výsledek než posledně :-), kdy měli 1 zastupitele.
Rýsuje se koalice, jasná jak facka, která bude čítat 13 zastupitelů. První, co mě napadlo, při současné konstelaci , že těch 8 opozičních je naprosto zbytečných, když tam nebudou nebo budou hlasovat proti - všechno jedno. Třináctka bere všechno. Věřím, že jim sláva nestoupne do hlavy a budou město řídit odpovědně a v souladu s většinou občanů. To aby p. Danys ( 218 hlasů ), který se neprosadil do zastupitelstva , neměl moc důvodů k organizování dalších petic.
A neodpustím si jízlivou poznámku na závěr : Jen aby nám teď všude po Boru nerostly lavičky VH , jak houby po dešti.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jak víte tak rychle.že ANO bude v opozici?Danys s peticemi nepřestane.To je jeho domnělá sláva,kdy si léčí komplexy a dává o sobě vědět.Navíc tak legálně komplikuje práci jiným,což je hlavní záměr.Zvonokoský hajzlík je proti jeho peticím hadr.
Hlavním jevem je voličský výprask partě Von Bánhóf.A že se snažili.A podpora těm tzv. rodinným klanům veřejností.Lidé ocenili práci a výsledky rodiny Novotných a Šepsů.
Komunisté udělali dobrý tah s "cvikovákem" Vaškem Macelou.Jinak by se dali spíše přejmenovat tam kde kandidovali na 60+.Tedy až na Českou Lípu,kde ještě pár mladších našli.Nedávno tu pan Chot připomněl slova kardinála Duky,která jsem si vyhledal- Je jim v průměru přes šedesát a každý den jich 15 ubyde.Trefné.Celostátně dnes lidovci komunisty válcují

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak skvělý výsledek SLK jsme nečekali. Děkujeme voličům za projevenou důvěru. Uvědomujeme si obrovskou zodpovědnost, kterou nám vložili na bedra. Uděláme vše pro to, abychom je nezklamali. Máme radost, že v ZM jsou vesměs rozumní lidé s rozhledem a životními zkušenostmi. Bylo by předčasné hovořit o tom, kdo bude v koalici a kdo v opozici. Počkejme na ustavující zasedání ZM. Nemějte obavy, pane Z., lavička VH bude jenom jedna. Kdo ví, třeba v ní naleznete zalíbení a dočkáme se toho, že místo u PC tam jednou budeme diskutovat tváří v tvář.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru -ANO v opozici?

Možná, to pan .Zahradník,který měl úplně jiný volební odhad,což se jistě může stát a moc chtěl,aby se tam dostal pan Nastič a Danys, napsal jako brzkou reakci na volební výsledky,které ho překvapily. Aby sociální demokracie dostala zase nejméně 4-5 mandátů a starosta nebo alespoň místostarosta byl z této strany, vyžadovalo mít dobře sestavenou kandidátku. V tom případě si neměli jako jedničku už dávat pana Valdmana.Kdyby byl lídrem třeba pan Fakan nebo Janas(ale hlavně Fakan),, tak se vsadím,že by voličů bylo víc.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nový Nový Bor děkuje voličům za všechny hlasy! Věřím, že důvěru nezklameme ani v nadcházejícím období. Nedůvěřivé vyzývám, aby se v případě nejasností ptali, pokud je zajímají skutečné argumenty u konkrétních kroků.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ano, můj odhad volebních výsledků byl úplně jiný. Nastiče bych tam býval rád viděl, protože je mladý, sebevědomý a " po všech stránkách " zkušený. Danyse proto , že by se mu zjednodušilo jeho věčné připomínkování a požadování informací . Jako zastupitel by to měl prakticky na požádání bez veřejné produkce. To všechno jsem, myslím, napsal před volbami a nic na tom nemíním měnit . Kdyby za SLK
opět nekandidoval Petr Novotný , byl by jejich výsledek dost jiný . Pane Válku, s tou lavičkou VH a se mnou to bohužel nepůjde. Jednak jsem nikdy neseděl v Novém Boru na náměstí na žádné lavičce a nemám důvod tam posedávat. A jednak si myslím, že bude nejvíc využívaná při rauch pause frekventantů blízkých škol.
A Viktore : Kdo se moc ptá, moc se dozví . Pan Lamač se mnou jistě souhlasí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ano, pane Zahradníku, znáte ten o tom "kdyby" a těch rybách? Znáte. Někdo si holt umí sestavit kvalitní kandidátku a někdo si myslí, že mu postačí jen název největší vládní strany v hlavičce a nesmyslné heslo o dávání města do pořádku. Co se lavičky VH týče, je to rozhodně užitečnější a zajímavější projekt (a taky podstatně levnější) než třeba to, co se před nějakou dobou pokoušeli prosadit sociální demograti (jak rád vyslovuje jejich lídr) a třeba pan Doškář, totiž bazén, navíc s chabým argumentem, že přes zimu tu chudáci turisté nemají žádné vyžití. Lavička bude sloužit všem, i když si tudle Zahradník nepohoví, bude zdobit a připomínat osobnosti, které za připomenutí rozhodně stojí, ačkoliv Zahradník si myslí, že většina novoborských občanů si myslí... Naštěstí novoborští občané dali jasně najevo, co si myslí - buď jim je všecko jedno, nebo mají jakousi zodpovědnost a přišli volit. Výsledky všichni známe.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Zahradníkovi se to už nějak všechno plete...
S Pallandem souhlas. Teď jen aby ta zodpovědná část voličů nezapomněla potvrdit výběr našeho senátora v pátek a v sobotu.

PS: Je docela zábavné přečíst si po volbách znova všechny ty nesmysly a lži jistého Holého Berana. Povedla se mu snad jen tahle jediná věta: "Bohudík volební výsledky nejen v Novém Boru dopadnou pouze tak, jak rozhodnou voliči!" - Dnes by ale napsal "Bohužel!"

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Včera jsem se dozvěděl,že starostovi Dvořákovi prý někdo před volbami nasprejoval fasádu domu a že byly sprejovány i plakáty Starostů a Nového Nového Boru.
Pan Zahradník píše kdyby. Kdyby,jak jsem psal, kdyby měla soc. dem jiného,mladšího lídra a ne již poněkud unaveného matadora,který by ještě chtěl být vidět, a Fair Play taky jiného, neprovařeného, třeba by měly jejich kandidátky větší úspěch. Někdo je sestavoval. Kdyby....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru -nový Stínový starosta

Doporučuji podívat se na stránky www.novynovybor.cz.Na Facebooku je vyjádření nového Stínového starosty k volbám

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Sekretariát stínového starosty vydal následující tiskové prohlášení:
Zatímco na ustavující zastupitelstvo města, kde se bude volit nové vedení včetně starosty, si musíme počkat do 10. listopadu, již v sobotu byl ustanoven nový stínový starosta. Tuto funkci po minulých volbách vymyslel a ihned i obsadil novoborský aktivista Pavel Danys. Tentokrát byl rychlejší Zdeněk Žigo alias Grýša. Gratulujeme!

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Tichý, napište prosím, co se mi plete... ovšem jestli jen tak neblafujete ...
Pane Válku, jestli váš příspěvek měl být pokus o vtip, tak to je hodně slabý. Jestli jste měl zas v úmyslu
znejistit občany jiným termínem jednání zastupitelstva než je ve schváleném plánu schůzí na druhé pololetí,
(22.10.2014), tak je to trochu sofistikovanější, ale proč byste to dělal ? Co ten 10.listopad ? Snad, aby občané na zasedání spojeném s volbou starosty nepřišli v tak hojném počtu, že by se jednání muselo přemístit jinam, kam by se všichni vešli ? Můžete vysvětlit , co tím sledujete ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Těch 8 opozičních zastupitelů je naprosto zbytečných? (Vládnoucí koalice nesmí být početnější než opozice?)
Danys bez veřejné produkce? (Umíte si to vůbec představit? Já tedy ne.)
Kdyby za SLK opět nekandidoval Petr Novotný?!
Aby nám teď všude po Boru nerostly lavičky VH? (To snad někdo v Boru navrhoval?)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dám ještě jednu vlastní povolební úvahu, která vyplynula ze současného dění v TOP 09. V Praze je strana rozpolcená , řada provinčních členů jí opouští a dokonce i Půta s Gazdíkem se trhli . Tam, kde byly ostrůvky TOP 09 , zůstanou siroty. Nebude ke komu přilnout :-( Jsem rád, že staronová kolalice v Boru, která k TOP 09 silně inklinovala, bude vzniklou situací donucena k určité změně.. Bude muset obrátit svou pozornost zpět ke svým občanům a odpadne jí starost, co na to věrchuška v Praze. Možná se naskytla i šance ušetřit na tý lavičce VH :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

U příležitosti 1 měsíce od založení tohoto tématu přiznám své uspokojení nad jeho čteností. Dále pak, uposlechl jsem doporučení Viktora Novotného , aby se občané v případě nejasností ptali a tak jsem se
15.října zeptal pana zastupitele Válka na termín ustavujícího zastupitelstva města, který on pravděpodobně už přesně zná, zatímco já stále tápu. Pan Válek bohužel neodpověděl a tak si dovolím poradit občanům,aby na schválenou plánovanou schůzi 22.10.2014 zbytečně nechodili , ale aby počkali až se na webu a na úředních vývěskách města objeví - Pozvánka na jednání zastupitelstva - a na ní bude to správné datum., Mělo by to být nejméně týden před jednáním .

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Soudruhu či soudružko aa,
pokud někdo nejde k volbám, tak se vzdává svého práva na správu věcí veřejných, tudíž je hlupák nezodpovědný a to už platilo od starověkých Athén až dosud. Pokud se vám stýská po jednotné kandidátce NF, tak máte smůlu. Označovat pana TICHÉHO ZA FANATIKA SPÍŠE SVĚDČÍ O VAŠÍ NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SLOVA V JEJICH SPRÁVNÉM VÝZNAMU.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Termín ustavujícího zasedání ZM není dosud určen. 10.11. je nejzazší možný termín. Je třeba vyčkat, než vyprší lhůta pro podání námitek, proto nebylo možné svolat ZM na 22.10.
P.S. Neodpověděl jsem proto, že jednak nesleduji hydepark soustavně a kromě toho po jistou dobu na mém PC zlobilo ukládání příspěvků (zadaný příspěvek se mi nezobrazil a objevil se až po delší době, což znemožňovalo úpravu narychlo napsaného textu). Nyní se to opět zlepšilo.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Stížnosti na volby lze přece podat soudu do 10 dnů od vyhlášení výsledků Státní volební komisí. Já v posunu termínu zastupitelstva nevidím žádný úmysl,ale naopak respektování této skutečnosti. Je mi divné,že to Zahradník neví,ač sám psal,že chce radit.
Grýša je zachráněný lidský osud.Nikdo si z něj nedělá legraci, ba naopak ho okolí chrání a běda tomu,kdo by mu chtěl jakkoliv ublížit. Na jeho facebookovém profilu je i projev před příchodem N.roku. Výborný. A jako nový tzv.Stínový starosta rozhodně ostudu neudělá.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Mohu potvrdit, že mezi současnými představiteli města a designovaným stínovým starostou panují korektní vztahy, o čemž svědčí mj. to, že pan Žigo s doprovodem byl pozván na oslavu historického volebního vítězství našeho hnutí. Vážíme si toho, že naše pozvání přijal.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Děkuji za vysvětlení pane Válku ohledně termínu jednání zastupitelstva .
Koukám, že váš stínový starosta má sekretariát a svého mluvčího - vás.
"Stínovej " Danys si všechno musí dělat sám :-)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nemám ve zvyku chlubit se cizím peřím. Nejsem autorem zprávy sekretariátu stínového starosty a už vůbec ne jeho tiskovým mluvčím. Přetiskoval jsem ji z Facebooku, pouze jsem upravil termín. Na FB je i video s inauguračním projevem stínového starosty.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nyní je již jasno,proč pan tzv.Zahradník tak chtěl,aby byl pan Danys zvolen. Třeba by si mohli navzájem helfnout,aby nebyli na vše sami.A slova o rozpolcenosti TOP a vlivu tohoto jevu na komunální politiku jsou úsměvná.. V soc-dem se taky perou o vliv jako psi o kost.Po senátních volbách tím více. V Boru se taky říká,že vedoucí matador místní soc-dem s tím chce seknout,protože bude s třemi mandáty jen zastupitel, žádný starosta či místostarosta, na což si brousil chrup. No, uvidíme.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Zdá se, že opojení z vítězství z vás ještě nevyprchalo.....

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jedna z mých předchozích zpráv zcela zmizela (přinejmenším na mém monitoru) poté, co jsem ji drobně doplnil. Diskuse je zde věru nesnadná. Nebyla by, pane zahradníku, přece jen lepší ta lavička? Víte, co? Až uvidím kolem ní přecházet chlapa s motykou a hráběmi, budu vědět, že to jste vy.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Tak snad už novoborští vítězové voleb vystřízlivěli z euforie a můžeme pokračovat v diskuzi o volbách.
Voliči jako vždy podlehli klamné iluzi, že nejvyšší počet jejich hlasů určí vítěze voleb. Dávno to tak není. Začalo to nečekaným spolčováním do koaličních slepenců na parlamentní úrovni a protože politikové
( i ti lokální ) se rychle učí, přenesl se tento nešvar i do provinčních oblastí . Je úsměvné číst, jak se pan poslanec Farský kohoutí nad tím, že spolek, jehož je též členem a který získal kolem 35 % hlasů v Semilech nebude vést radnici, neboť ti ostatní se domluvili o vedení města bez nich. Před 4 lety se něco podobného odehrálo v Boru, zvítězila tehdy ČSSD ,ale byla odsunuta do role opozice. Nezaznamenal jsem tenkrát žádné protesty pana Farského ani pana Půty. Hejtmanovi se dnes tento způsob závěru voleb také nelíbí.
Oba podlehli klamné iluzi, že na radnicích musí usednout uskupení s největší voličskou podporou, zvlášť je-li jim blízké. To přeci dávno neplatí , ledaže by těch vítězných mandátů byla nadpoloviční většina, jako letos u nás v Boru.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Podle neoficiálních zpráv byla několik minut před uplynutím lhůty pro podávání námitek podána stížnost na průběh voleb v N. Boru. Pokud se tato informace potvrdí, bude se moci ustavující zasedání ZM patrně uskutečnit nejdříve 15 dnů poté, co soud stížnost zamítne jako neopodstatněnou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jo je to napsané i v českolipském deníku, podal p.Danys, takže se ZM sejde až v prosinci?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Je to možné. Nic se však neděje, neboť do té doby bude vládnout rada v téměř totožném složení, které bude pokračovat po ustavení nového zastupitelstva. Stejně tak není důležité, zda bude rozpočet schválen 15. prosince či až 15. ledna.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nechápu, proč se mi některá zpráva zobrazí a jiná nikoliv. Zde nemá cenu diskutovat. Počkejme na lavičku Václava Havla, tam to bude z očí do očí.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Holý Beran to projel na všech frontách.Chudinka.Tak vyslal k všemu ochotného Pepka Vyskoče.To zas bude legrace.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Je to prosté, nic závratného se neděje: až do ustavení nového ZM řídí město stávající Rada města.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Jistě. Vzhledem k tomu, že budoucí složení rady se bude od stávající lišit pouze nepodstatně, je tato forma obstrukce zcela neúčinná.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ale vůbec ne, nejde o žádné opojení. A pokud si jako občan pamatuji,tak se po minulých volbách říkalo, že nastal nerudovský problém: Kam s ním? Tedy se starostou Marešem a otázka spíše asi zněla: Co s ním, jak to vyjednat,aby měl příjem a placenou funkci? A pak to pro vítěznou soc-dem. skončilo debaklem a ztrátou pozic a Mareš neměl stejně nic.Ostatní taky ne.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Do rozhodnutí krajského soudu tu máme takový mezičas a protože se konečně v Českolipském deníku objevily pravděpodobné důvody Danysovy stížnosti, mám určité vodítko k úvahám, které chci
předestřít. Berte to prosím tak, že se v žádném případě nezastávám pana Danyse ,ale snažím se dívat se
na ty důvody objektivně a v rámci zákona , takže stejnou stížnost by mohla podat kterákoliv další ze stran, které taky nedostaly prostor na plakátovacích plochách Kultury s.r.o. Nový Bor , ve 100% vlastnictví
Města Nový Bor. K napadení u soudu došlo kvůli porušení rovného přístupu k možnostem propagace stran.
Je pravdou, že sice zastupitelstvo schválilo poskytnutí půlstránky v Novoborském měsíčníku všem stranám zdarma a že zdaleka ne všechny to využily. Platí ale ze zákona, že prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Pokud nic do měsíčníku nedaly , je to jejich věc.
V případě městských plakátovacích ploch to vidím zcela jinak. Starostové LK , vítězná strana, přiznávají, že si rezervovali plakátovací plochu už 21.května a jejich první plakáty byly vylepeny 20.července. Nějak s tím neladí, že strany se zaregistrují 66 dní před dnem voleb, což bylo 5.8.2014 v 16 hodin. Do tohoto data nikomu nemohlo být známo, jestli do voleb půjde třeba 25 subjektů a zda je i pro ně možnost využít plakátovací plochu. Zjednodušeně možno říci, že 3 strany, které se sešly v koalici, všechny ostatní vytěsnily .
Zastupitelstvo mohlo stejně jako půlstránku v měsíčníku nabídnout všem stranám stejně velkou plochu k propagaci na plakáty a mohlo to být dneska bez soudu.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Ale pane Zahradníku,Danys /spíš jeho spisovatel žalob/ by si jistě něco našel..Třeba že nemohl vyvěsit ještě větší portrét na panelák.Volby přeci neovlivní 6 nevyvěšenách plakátů.Mohl s nimi polepit Stehlíkovu vilu,fabriku Egermann a Galerii s nejhezčími záchodky.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Kultura s.r.o. je podnikatelský subjekt, který pronajímá plochy za úplatu. Město do toho nemá co mluvit a už vůbec jí nemůže nařídit, aby plochy dala někomu zdarma. Má pouze páky přes valnou hromadu, může případně odvolat jednatele. Stížnost je zcela absurdní. Je to stejné, jako kdybyste přišel do pekárny ve tři čtvrtě na pět a stěžoval si u soudu, že už neměli čerstvý podještědský chléb. V pekárně by též neuspěli, kdyby jeden chléb odmítali prodat s tím, že si jej nechávají pro případ, že by si jej těsně před pátou zatoužil zakoupit občan Danys.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Poměrně dlouhá odpověď, kterou jsem vám napsal, se z neznámých příčin ztratila a vynořila se patrně až po několika hodinách. Tady se nedá diskutovat. Zkusme to raději na té lavičce, pane Z.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dobrý den.

Stížnost je jistě zajímavá, ale domnívám se, že bude zamítnuta. V argumentaci začnu citací § 30 odst. 1) zákona o volbách do zastupitelstev obcí: "Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.". To je v úplnosti jediná právní norma, tento výlep upravující.

Podle mne, pokud rozeberu toto ustanovení, tak: starosta vystupuje jako (monokratický - viz můj článek zde o přímé volbě starostů) volební orgán, který v pozici vykonavatele volebního zákona (jeho části) rozhodne zda vyhradí, nebo nevyhradí nějaké plochy. Vyhradit (určit) může jen plochy, kterými disponuje, resp. které nechá pro tyto účely zřídit - taková je ostatně praxe v některých obcích a městech, když se právě jen pro volební kampaň instalují nové účelové desky a po volbách se odstraňují (Semily). Také nemusí vyhradit nic.

Pokud v Novém Boru existuje (a ona existuje) společnost s ručením omezeným, která zajišťuje výlep plakátů na komerčním principu, je podle mne věcí každého kandidujícího subjektu - volební strany - aby se rozhodl, zda si za úhradu (a včas - kapacita výlepových ploch je jistě omezená) objedná výlep i tam. Vidím určitou analogii s tzv. záborem veřejného prostranství, kdy také ten, kdo "dřív přijde - dřív mele". Termín řádných voleb do zastupitelstev je znám s velkou přesností předem a každý má tedy možnost si plakátování objednat v předstihu.

Poučení: pokud jedna strana podala objednávku v květnu, je třeba, aby ji konkurence pro příště podala v dubnu :-).

Navíc, nejen v Novém Boru, existují obvykle ve větších městech další, alternativní firmy na výlep plakátů, které jsou zcela komerční, které téměř nelze podezírat z nějakých nepravostí či manipulací, což se, pravda, může nabízet u s.r.o. vlastněné městem, kterou řídí jednatel, kterého jmenuje rada města. V Novém Boru je takovou firmou společnost Rengl se 7 výlepovými plochami. Navíc nijak není upravena, a ani omezena možnost, použít k výlepu plakátů (ale třeba i k vyvěšení billboardů) plochy a prostranství zcela jiných subjektů - ať právnických, tak fyzických osob. To jde mimo pravomoci kteréhokoliv starosty.

Úprava možnosti zveřejnit nějaký článek ve Zpravodaji města jde nad a mimo rámec tohoto zákonného ustanovení, byť věcně se týká té samé záležitosti. Ostatně zveřejňování příspěvků v takovéto tiskovině obvykle řídí nějaký kolektivní orgán - buď "redakční rada", nebo přímo rada města, a tady by starosta nemohl svoji vůli projevit vlastním rozhodnutím - je závislý na souhlasu či nesouhlasu ostatních členů kolektivního orgánu. V Novém Boru tak rozhodlo snad i zastupitelstvo.

Jak jsem napsal na začátku - domnívám se, že stížnost bude zamítnuta, protože soudy zamítají stížnosti, které poukazují na (podle mne) mnohem vážnější poručení zákona, transparentnosti a rovnosti ve volební kampani.

Hezký den

F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Souhlas s rozumnými závěry pana Chota.
Jen poznamenám, že megaportrét Danyse Pavla (tak se důsledně sám tituluje, ačkoli "vojenský" slovosled odporuje duchu češtiny) jako "jediného poctivého starosty" vítal nejen všechny automobilisty na příjezdu od ČL, ale i cestující vycházející z nádraží.
Nedovedu si představit, že by stejný způsob propagandy zvolilo všech 9 ostatních lídrů :o)))
Proč asi proti tomu žádný z nich nepodal stížnost?
(A co dlouhodobá sebepropagace DP ve dvou vývěskách na hlavní třídě?)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Chote, děkuji za váš obsáhlý a jasný výklad ať to se stížností Danyse dopadne jakkoliv . Myslím si , že je dobré nejen pro voliče , ale především pro příští volby , aby si lídři všech budoucích volebních stran ,které chtějí uspět, takovéto eventuality uvědomili. Tentokrát si termíny výlepu pojistili strany , které měly už své zastupitele v Radě města , ať dříve , nyní a nebo teď znovu po volbách. Mimochodem valná hromada
Kultury s.r.o., kterou Rada města svolává ,které Kultura předkládá Výroční zprávu o svém hospodaření bývá v květnu a v květnu byly domluveny i ty časné rezervace, jak napsal pan Válek. Strany, jejichž vedení není
dobře zorientované v chodu různých městských institucí, je ve veliké nevýhodě. Ty druhé naopak a někdy to vypadá, jako např. nyní , že mají zájem, aby konkurenční strany i občané zůstali v trvalé nevědomosti.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Válku, zásadu rovnosti kandidujících stran vyložím na jiném příkladu tak, jak si to představuju já.
Všechny strany jsou na jedné startovní čáře a všechny se se snaží o vítězství . To , že některá vyběhla dřív,
nepovažuju za férové.
Je pravdou, že to ale v politice tak chodí. Vyžaduje nejlepší lidi ,ale není v ní nic, co by nejlepší lidi přitahovalo
- spíš přitahuje ty druhé. A tak se musí pracovat s těmi, co seženete a co v ní jsou.

Pane Tichý, myslím si, že stížnost nepodal nikdo z dalších stran , protože nemají takovou kuráž i kdyby se jim snad něco nezdálo. Danys je v tomhle zběhlej. No, a s těmi vývěskami máte pravdu,je to sebepropagace.
Chybí tomu ale určitá úroveň a autor se neumí oprostit od toho, aby především sebe samého neuváděl jako hybatele veškerého dění. Ale to dělá starosta Dvořák taky :-) i když kultivovaněji a má navíc vyškolenou tiskovou mluvčí. Abych Danysovi nekřivdil, ten to neplatí z veřejných peněz , ale za svý .

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Nepsal bych o kuráži, pane kolego, spíš o zdravém rozumu, chcete-li: soudnosti. Přečtěte si příležitostně, co Danysovi Pavlovi říká hlas lidu v aktuálních diskuzích ČLD.
Stejný nedostatek soudnosti DP projevil, když se "podělil o radost" z 2. místa v amatérské soutěži fotografů na str. 30 říjnového měsíčníku. Kdyby to napsal divák okouzlený fotobrazem, bylo by to snad pochopitelné...

Starosta je ve městě první občan mezi rovnými, je přece logické, že se o něm v měsíčníku píše a že se taky často vyjadřuje k záležitostem města. Rozhodně to nedosahuje míru, kterou jsem kdysi popsal u hejtmana Skokana -
http://www.i-noviny.cz/pres-milion-skokanu-18616

(V archivu bohužel chybí úvodní odstavec článku:
Taky jste před týdnem ve schránce našli únorové číslo měsíčníku Liberecký kraj? Pak můžete počítat se mnou. Dva články napsal hejtman Skokan sám. Tři informují o jeho aktivitách, všechny podepsané značkou (lan), nejspíš tedy předsedou redakční rady Langerem...)

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Zase jste mne rozesmál, pane Z. Startovní čára je stejná pro všechny. Nic vám nebrání zahájit už nyní kampaň pro volby 2018 a rezervovat si plochy. Mimochodem, i když nám vyčítáte, že jsme nejschopnější, ani my jsme nedokázali realizovat vše tak, jak jsme si představovali. Když jsme na jaře začali, byly už všechny atraktivní billboardy obsazené. Kampani ovšem přičítáte větší váhu, než má. Jak jinak by bylo možné, že strana, která slibovala zrušení poplatků za odpad, zcela propadla? Závěr textu určeného mně je urážkou našich kandidátů, za níž byste se měl omluvit. My jsme měli nejlepší lidi a proto nás voliči volili.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Samozřejmě hájíte své lidi, ale já své hodnocení politiků myslím obecně, nemusíte si to na ty vaše vztahovat.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Rozdíl mezi městem,vydávajícím svůj Měsíčník a Danysovinami je v tom,že Měsíčník je řádně registrován a Danysoviny jedou "na černo".Danys se tím vyhýbá jedné věci-dle tiskového zákona musí dát názor k vyjádření i druhé straně.
Danys vědomě porušuje zákon,vyjádření ministerstva mám.Nechci ho udávat,je za to pěkný finanční flastr.Pokud se bude náhodou do mne navážet,tak to samozřejmě použiji.Je věcí každého jak s tím naloží.
Z Wikipedie
Právo odpovědi (§ 10, 12 - 15) – pokud bylo zveřejněno sdělení, které obsahuje skutkové tvrzení dotýkající se důstojnosti, cti nebo soukromí určité fyzické osoby (nebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby), má tato osoba právo na zveřejnění odpovědi, která se ale musí omezit jen na napadené skutkové tvrzení a uvést je na pravou míru,
Právo dodatečného sdělení (§ 11, 12 - 15) – pokud bylo uveřejněno sdělení o trestním řízení nebo o řízení o správním deliktu proti osobě, kterou lze díky tomu ztotožnit, a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo na uveřejnění informace o konečném výsledku řízení
za porušení povinností stanovených tímto zákonem může krajský úřad uložit vydavateli pokutu až do výše 200.000,- Kč.
Řídil se tiskovým zákonem musí,protože se dle tohoto zákona jedná o......
.a/.. jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce,
.f/..veřejným šířením periodického tisku jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených, pokud překračují okruh členů rodiny vydavatele, který je fyzickou osobou, a s ním spjatého okruhu osobních přátel,

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

No já si , růženíne , myslím , že je to jinak. Kdyby např.starosta nebo jiný zastupitel názor napsal, že ho Danys rád zveřejní na své nástěnce. Tak to alespoň já tipuju, musel by to někdo z nich zkusit. Nevypadá to tak, že by se vyhýbal poskytnout názor k vyjádření protistraně , ale že mu protistrana názor neposkytne. A naopak Novoborský měsíčník od jisté doby nepřijímá Danysovy články.

Nahoru

Koaliční dohoda uzavřena

Dne 30.10.2014 byla v Novém Boru rukoudáním uzavřena koaliční dohoda SLK, NNB a ČSSD pro období 2014-2018. Dohodu uzavřeli Jaromír Dvořák (SLK), Viktor Novotný (NNB) a Stanislav Valdman (ČSSD). Schválena Rada města ve složení: Dvořák, Silná, Vlček, Chlup, Rýdl, Novotný, Janás. Koalice bude mít v novoborském zastupitelstvu pohodlnou většinu 16 hlasů. Dlužno však podotknout, že i zastupitelé opozičních subjektů ANO a KSČM deklarovali při povolebních vyjednáváních úmysl podpořit vše, co bude ku prospěchu města.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Milý Zahradníku, kdyby si Novoborský měsíčník dovolil nepřijímat Danysovy články, už by to Hrdobec hnal nejmíň na ombudsmana, ne-li do Štrasburku. Už se handrkoval o daleko menší věci, na takovéhle "kauze" by si smlsnul. Snad tuhle vaši lež okomentuje stále ještě řádný člen redakční rady pan Válek. Tedy pokud mu za to vůbec bude to plácání, co tu provozujete, ještě stát.

Nahoru

Tak nevím, Zahradníku,

je to jen nepozornost? Tvrdíte, že Novoborský měsíčník od jisté doby nepřijímá Danysovy články - a to jen den po téhle mé poznámce: Stejný nedostatek soudnosti DP projevil, když se "podělil o radost" z 2. místa v amatérské soutěži fotografů na str. 30 říjnového MĚSÍČNÍKU:
http://www.novy-bor.cz/customers/novy-bor/ftp/File/rijen14web.pdf

Kdyby se taky ostatní spoluobčané a školáci začali (skromně?) "dělit o radost" ze všech prvních, druhých a třetích míst v lokálních soutěžích, a kopírovali by k tomu své diplomy a čestná uznání, v měsíčníku by pravděpodobně nezbylo místo na nic jiného :o)

Ale divím se, že se tady proti vašemu výmyslu hned neohradil někdo z redakční rady.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Redakční rada skutečně před několika měsíci odmítla P. Danysovi zveřejnit jeden článek. Nevím už, čeho se týkal, pamatuji si však, že rozhodnutí rady bylo jednomyslné, tužím, že 6:0 při jedné absenci. Podotýkám, že v redakční radě Novoborského měsíčníku jsou zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu včetně opozice a tak tomu bude i nadále, neboť velmi dbáme na to, aby dostaly prostor i opoziční názory.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Víte, pánové, to byla především reakce na růženínův příspěvek . Tu poslední větu jsem si měl odpustit. Omlouvám se reakční radě za své nepravdivé tvrzení , že Danysovi nic neotisknou. Nejsem pravidelným čtenářem a tak ani nevím, že o něm něco bylo v říjnovém čísle.
K uzavřené koaliční dohodě stran , o které píše pan Válek , včetně dohody s opozicí mohu jen dodat , že tak to má být .

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Teď se tu, Zahradníku, snažíte omluvit výrok, který jste postavil jako jednoznačnou pravdu - a ejhle, když se ozval někdo, kdo o tématu opravdu něco ví, už couváte, že prý nejste pravidelným čtenářem měsíčníku a kdesi cosi. Jak pak mají případní čtenáři vašich výplodů rozlišit, kdy píšete pravdivě a kdy si prachsprostě vymýšlíte? Samozřejmě to není poprvé, kdy zaměňujete dojmy s pojmy, ale tentokrát už to křičí tolik, že se nešlo neozvat.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Danys cosi o mne psal a já po něm chtěl,aby dle tiskového zákona zveřejnil můj názor či odpověď.Mám prý si taky pořídit nástěnku,byl Danysův vzkaz.Sám se pořád zákony a na co má právo ohání,ale že by je sám dodržoval?
Doufám,že alespoň zaplatí náklady soudního řízení.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Není to jediné vydání, které P. Danyse čeká. Doufám, že Město bude úspěšné ve vymáhání náhrady škody v souvislostí s jeho stížností na průběh voleb. Vycházíme z toho, že mu právník určitě sdělil, že stížnost nemá sebemenší naději a tudíž je obstrukčního charakteru. Soud si vyžádal stovky dokumentů, na jejichž shromáždění pracovali tři úředníci dva dny. Dále jde o kvantifikovatelnou škodu způsobenou rozpočtovým provizoriem, které nás kvůli posunu termínu ustavujícího ZM patrně nemine apod.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Pane Válku, mohl byste prosím nějak zjednodušeně popsat pro řadového občana, co bude znamenat
rozpočtové provizorium a zda to občana nějak zasáhne ?

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dobrý den, pane Zahradníku

Dotaz jste sice adresoval p. Válkovi, ale dovolím si "se vmísit": Rozpočet, nebo alespoň pravidla rozpočtového provizoria (RP) musí zastupitelstvo schválit do konce předchozího roku, jinak se obec vystavuje riziku pokuty (od MF) za správní delikt.

Samotná pravidla mohou být třeba: "měsíční výdaje nepřesáhnou 1/12 skutečnosti předchozího roku", nebo "hradí se pouze závazky z již uzavřených smluvních vztahů a výkon státní správy, příspěvky na zajištění chodu úřadu a příspěvkových organizací ..." a tak podobně.

Tedy, pravidla pro RP nejsou nikde nijak stanovena. Mohou být nastavena zastupitelstvem v podstatě libovolně - skoro by se mi chtělo napsat až "furiantsky". Není důvod, aby rozumně stanovené RP nějak "zasáhlo" občany města. Po schválení rozpočtu (zákon s jeho přijetím tak nějak počítá) se příjmy a výdaje RP stávají součástí řádného rozpočtu.

Proto se, mimo jiné, domnívám, že městu Nový Bor žádná skutečná škoda případnou potřebou přijmout RP nevznikne. Navíc, rozpočet sestavují ti samí lidé (nejen pracovníci MěÚ, ale podle výsledku voleb i zastupitelé), kteří ho již jistě několik měsíců zodpovědně připravují a v brzké době (jak předpokládám) zamítnutá stížnost p. Danyse na volební výsledky, resp. volební kampaň, by nemusela ovlivnit ani přijetí "běžného" rozpočtu v zákonné lhůtě.

A obecně: věřím, že p. Danys jde leckomu na nervy, ale pokud by se nevůle vůči jednotlivým občanům měla projevovat vytvářením umělých "škod" a jejich soudním vymáháním, tak to bych viděl jako velmi špatné. Ale to je můj názor, zastupitelstvo N. Boru (resp. rada) si to zváží jistě samo ...

S pozdravem, F. Chot

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dle mého názoru je žaloba na neplatnost voleb bez šance, ale náhradu škody vymáhat nelze, protože navrhovatel neporušil žádnou svou povinnost, toliko využil svého práva volby zpochybnit. Myslím, že voliči mu vzniklé náklady vyúčtují za 4 roky, pokud by ještě chtěl a zvládl kandidovat.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Děkuji pane Chote, z vašeho výkladu RP je to určitě každému jasné a Viktorovi děkuju taky za jeho komentář. Zdálo se mi , že pan Válek zbytečně straší - jednak občany a jednak Danyse. Opět nechápu, co tím sleduje.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Doufám, že P. Danys uzná, že Městu způsobil zbytečné náklady (prokazatelné jsou výkony úředníků při přípravě podkladů pro soud) a uhradí je městu např. formou daru. Rozpočtové provizorium není zase taková legrace, jak by se zdálo z příspěvku pana Chota. Porušením tradice schvalování rozpočtu v prosinci by minimálně utrpěla pověst města. Je však zjevné, že mezi městem a P. Danysem by muselo být dohodnuto mimosoudní vyrovnání.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Chudák Danys.Už je vystrašenej.Co kdyby se volby opakovaly?To by byl mazec

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Na úřední desce a webu města se dnes objevila pozvánka a program na ustavující jednání zastupitelstva ve středu 19.11.2014 od 18 hodin ( bývá jindy vždy od 16.30 ). Tentokrát je v tom čase slavnostní odhalení lavičky VH v parčíku před budovou městského úřadu.
Program zasedání je křížovka se známou tajenkou.

Nahoru

Ještě dodatek k lavičce VH v NB

V ČLD jsem upozornil na Prohlášení účastníků Demokratické iniciativy k 17. listopadu 2014, ale kvůli hulvátství a vulgaritám zrušila - správně! - redakce celou "diskuzi" pod článkem.

...Autoritativní režim u nás před 25 lety padl proto, že si většina lidí přála důstojnější a lidštější uspořádání společnosti a dala to v rozhodující chvíli najevo. ... V příštích letech bude třeba pracně a od samých základů obnovit českou demokratickou politiku. Nadchází čas masarykovské „politické práce drobné“. Zároveň nesmíme připustit, aby se snížila ta základní úroveň občanských práv a svobod, jíž jsme se dopracovali po listopadu 1989. A konečně bude nutné zachovat naši příslušnost ke společenství západních demokratických států. Povede se to jen tenkrát, když se do demokratické politiky zapojí v každodenních záležitostech mnoho lidí z politických stran i mimo ně, také občanské iniciativy i spolky a angažovaní lidé z církví - demokraté zprava i z leva, připravení všemi ústavními prostředky společně bránit demokracii před oligarchií a autokracií.
Rádi bychom – v duchu toho, co jsme sami dělali v minulosti – k tomu všemu přispěli a prosíme vás, abyste se k nám připojili. Praha, 11. listopadu 2014
http://www.bohumildolezal.cz/texty/rs3255.html

Lavička je jistě vhodná metafora slušného dialogu - to ale anonymní hulváti nikdy nepochopí.
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/lavickavh

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Dovolím si s vámi nesouhlasit s tím zrušením celé diskuze a vaším -správně!- Já si naopak myslím, že to není dobrý signál. Je to velmi podobné tomu, jak se lidem zavírala ústa za minulého režimu. Pokud tam byly nějaké vulgarity nebo nechutnosti , je lepší mazat jen ty příspěvky a ne všechno. Nebo se snad už diskutovat nesmí, pokud máte jiný než souhlasný názor ? Už jsme tam, kde jsme byli.

Nahoru

Re: Kolego Zahradníku,

ujišťuju vás, že rozhodně nejsme tam, kde jsme byli! Už proto, že když někoho v jedné redakci odmítnou, může jít do nějaké jiné. A pokud jeho postoj/názor za něco stojí, určitě se někde uplatní.

Věřím, že už definitivně u nás skončily doby, kdy v celé ČSSR spisovatel X nesměl nic vydávat a jeho knihy byly vyřazeny z veřejných knihoven, herec Y sice směl hrát v divadle, ale v TV ani ve filmu se nesměl objevit, jméno herce Z se muselo dokonce vymazávat z titulků, publicista W si 20 let neškrtnul v žádném médiu a instaloval žaluzie nebo myl výlohy, zasloužilý generál S musel pracovat v JZD, aby se uživil atd. - Nežil jste tenkrát v nějaké jiné zemi? Nebo si už špatně pamatujete?

Kdyby nějaký výtečník začal vykřikovat třeba na zastupitelstvu to, co psal anonymně včera a dnes v ČLD, zastupitelstvo by ho - správně! - nechalo vyvést policií a ta by mu přinejmenším napařila pořádkovou pokutu. Jemu podobní by si to ale samozřejmě na veřejnosti nedovolili, jsou "odvážní" jen na tom internetu, ve skutečnosti jsou to zakomplexovaní srabi. Kdyby neškodili, zasloužili by si dokonce politování a pomoc odborníka. Ale nadávky, hulvátství a sprostota není "názor" a nemá s ústavními občanskými svobodami vůbec nic společného.

Že přitom redakce zrušila i příspěvky kolegy Válka a dalších, kteří jsme se snažili těm hulvátům oponovat, nakonec chápu. Asi byste nechtěl držet 24hodinovou službu v redakci a hlídat, kdy se zas nějakej osel začne "bavit" po svém, protože nic jiného neumí. (A výsledek? Většinu příspěvků by nahradila poznámka redakce - a ty ostatní by ztratily souvislost a smysl.) Tož tak!

Nahoru

Zrušená diskuze v ČLD

Pane Tichý, vy jste to příliš zobecnil , nemyslel jsem přece tištěná média ale internetovou diskuzi. No a ty první dva odstavce snad nebyly určeny ani mě, ale jako osvětově výchovné možná tak generaci dnešních středoškoláků, že ? Přece si nemyslíte, že tohle všechno já taky nevím.
Můj nesouhlas byl s tím,aby se rušily celé diskuze a ne jen jednotlivé sprosté příspěvky. Myslím si, že kdyby se mazaly jen příspěvky hulvátů, sami by se za čas umravnili nebo by přestali psát. Když se zruší všechno ,lidi přestanou psát i ti nehulváti a pak i číst. A to by byla škoda, si myslím já, protože i když se v lecčems neshodneme,diskutuji např.s vámi tady rád. Akorát mě mrzí, že tu chybí takový ten ,,ostrovtip,, jaký tu býval dříve a vnášeli ho sem ti, kteří se bohužel již odmlčeli.
Na příkladu jednání zastupitelstva by zrušení diskuze odpovídalo vyvedení všech občanů z jednání a nikoliv jen hulvátských křiklounů. To by se mi nezdálo v pořádku.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

No dobře, rozumíme si. ČLD většinou skutečně používá vámi prosazovaný postup, smaže s vysvětlením 2-3 komentáře a je to OK.
Jméno VH ale působí na jisté "myslitele" jako červenej hadr, takže pod zmiňovaným článkem byla sprostých a vulgárních příspěvků nadpoloviční většina, patrně proto, že znechucení normální čtenáři to přestali sledovat.

Můj hypotetický příklad nebyl analogie, jen část zdůvodnění (viz poslední odstavec).
Ale pořád trvám na tom, že ani zdaleka NEJSME tam, kde jsme byli!

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

Diskuze na CL deníku nebyla zrušena poprvé.V solidních denících je ověřená totožnost,lze nahlásit nevhodný příspěvek.Diskuzi mohou číst i děti a takoví Prcinové,zřejmě úchylové takto se ukájící,není zrovna vhodné čtivo.
AA by si měl uvědomit,že svoboda jednoho,třeba i slovní,končí tam kde začínají práva druhého.Tím právem je i ochrana osobnosti před urážkami.
AA než píše něco o MÍRU,by si taky měl nastudovat o co jde,aby nepodsouval něco, co tvrdil někdo jiný.Ani lhát o druhém není svobodou slova,jak si vykládá.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

AA tvrdíte,že pan Tichý lže bez průkazných důvodů.Měl by jste si uvědomit/ a to se týká i diskuzních příspěvků/ že svoboda jednoho končí tam,kde začíná svoboda a práva toho druhého.A tím je i ochrana osobnosti před urážkami a lhaním.
Pan Tichý na rozdíl od Vás neskrývá totožnost a za svým si stojí.Narozdíl od vás,který ochotně papouškujete lži-viz.MÍRU.
Pokud vás odcituji.... A ze se nekteri lide vyjadruji az vulgarne? Neni se co divit, slusna a korektni diskuse s takovymi Tichými neni mozna. ....Děkuji,že jste se odhalil.Je známo,že někteří jedinci pokud jsou v koncích s rozumem a argumenty pokračují vulgaritou a hrubou silou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

AA tvrdíte,že pan Tichý lže bez průkazných důvodů.Měl by jste si uvědomit/ a to se týká i diskuzních příspěvků/ že svoboda jednoho končí tam,kde začíná svoboda a práva toho druhého.A tím je i ochrana osobnosti před urážkami a lhaním.
Pan Tichý na rozdíl od Vás neskrývá totožnost a za svým si stojí.Narozdíl od vás,který ochotně papouškujete lži-viz.MÍRU.
Pokud vás odcituji.... A ze se nekteri lide vyjadruji az vulgarne? Neni se co divit, slusna a korektni diskuse s takovymi Tichými neni mozna. ....Děkuji,že jste se odhalil.Je známo,že někteří jedinci pokud jsou v koncích s rozumem a argumenty pokračují vulgaritou a hrubou silou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

AA tvrdíte,že pan Tichý lže bez průkazných důvodů.Měl by jste si uvědomit/ a to se týká i diskuzních příspěvků/ že svoboda jednoho končí tam,kde začíná svoboda a práva toho druhého.A tím je i ochrana osobnosti před urážkami a lhaním.
Pan Tichý na rozdíl od Vás neskrývá totožnost a za svým si stojí.Narozdíl od vás,který ochotně papouškujete lži-viz.MÍRU.
Pokud vás odcituji.... A ze se nekteri lide vyjadruji az vulgarne? Neni se co divit, slusna a korektni diskuse s takovymi Tichými neni mozna. ....Děkuji,že jste se odhalil.Je známo,že někteří jedinci pokud jsou v koncích s rozumem a argumenty pokračují vulgaritou a hrubou silou.

Nahoru

Re: Komunální volby 2014 v Novém Boru

AA tvrdíte,že pan Tichý lže bez průkazných důvodů.Měl by jste si uvědomit/ a to se týká i diskuzních příspěvků/ že svoboda jednoho končí tam,kde začíná svoboda a práva toho druhého.A tím je i ochrana osobnosti před urážkami a lhaním.
Pan Tichý na rozdíl od Vás neskrývá totožnost a za svým si stojí.Narozdíl od vás,který ochotně papouškujete lži-viz.MÍRU.
Pokud vás odcituji.... A ze se nekteri lide vyjadruji az vulgarne? Neni se co divit, slusna a korektni diskuse s takovymi Tichými neni mozna. ....Děkuji,že jste se odhalil.Je známo,že někteří jedinci pokud jsou v koncích s rozumem a argumenty pokračují vulgaritou a hrubou silou.

Nahoru