Ustavující zastupitelstvo Nového Boru 19.11.2014

Verze pro tisk |

http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/zaznam-z-jednani/

Pro rychlou orientaci v záznamu:
0:30 Státní hymna, zahájení, seznam zastupitelů podle volebních stran.
6:30 Slib zastupitelů. Po přečtení textu si "opoziční občan" Danys a jeho dva příznivci v první řadě provokativně hned zase sedají, ačkoli všichni přítomní potvrzují význam slavnostního slibu povstáním. Zasedání pokračuje podle stanoveného programu.
24:30 Pětiminutová přestávka na volbu předsedů návrhové a volební komise.
29:30 Volba starosty tajným hlasováním.
49:00 Starosta Dvořák zvolen na další období hlasy všech přítomných (20).
51:00 Volba místostarosty tajným hlasováním.
58:00 Občan Danys vstává, nasazuje si rudou čepici s rolničkami (kterou měl už od začátku připravenou neznámým dárcem na „své“ židli), krátce pohovoří s médii, s vítězným gestem zapózuje fotografům a odchází do dějin...
1:05:00 Místostarostka Silná zvolena na další období hlasy všech přítomných (20). Zasedání pokračuje volbou Rady města (na návrh zastupitele Valdmana aklamací).
1:15:00 Volba výborů a jejich předsedů.
1:38:00 Volba členů redakční rady Novoborského měsíčníku.
1:40:30 Náměty, připomínky. Zastupitel Válek čte své prohlášení zveřejněné v i-novinách:
http://www.i-noviny.cz/zaostreno/novy-bor-25-let-pote
1:43:00 Závěr, pozvání na následující zasedání ve středu 26. listopadu 2014.

http://www.novy-bor.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy/mesto-v-dalsim-obdobi-povedou-stavajici-starosta-i-mistostarostka/

Přehled témat Nové téma