Retro 1 (První Bártovo zpravodajství ze zasedání zastupitelů)

Verze pro tisk |

i-noviny brzy oslaví své dvacáté výročí. Abychom trochu odlehčili současnou atmosféru a někdy vás i přivedli na jiné myšlenky, budeme z archivu vybírat články popisující dobu minulou.

Psal se rok 2003 a já jsem se upsal i-novinám na větší úvazek. Jako zcela nezkušený jsem byl vyslán na zasedání zastupitelstva. Starostou byl Petr Skokan, pravice měla většinu a levice pravidelně souhlasila s tím, co pravice navrhla. Většina věcí se předjednávala v zákulisí a o řadě bodů se hlasovalo en bloc. Třeba Špičák se prodal společně s pozemky pod garážemi. Jediným skutečným opozičníkem byl Karel Schwarzbach, který však byl díky chování k smíchu i novinářům.

Podrobněji ze 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa

Vydáno: 18. 12. 2003 

Vydáno: 18. 12. 2003
Vydáno: 18. 12. 2003
Podrobněji ze 13. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa
Vydáno: 18. 12. 2003

V úvodu celého jednání vystoupil Václav Svatek (KSČM) a oznámil existenci Levicového klubu, který založili zastupitelé KSČM a ČSSD, vyjma Karla Schwarzbacha. V duchu takto staronově rozdaných karet se vyvíjelo celé jednání. Pravicový klub něco navrhl, levicový ho za to pochválil, následně Schwarzbach všechny osočil, zamával občanům a jako jediný se zdržel hlasování.

Ještě před spuštěním hlasovací laviny si vzala zřejmě již tradiční slovo občanka Šumová, jejíž projev měl zpočátku hlavu a patu. Později se přestala držet papíru a své myšlenky jako vždy rozptýlila v záplavě názorů na všechny problémy, které naše město pálí. Jejího vystoupení využil jak Karel Schwarzbach, jenž se podivil, že s takovými názory už dávno není členkou jeho strany, tak Petr Skokan zastávající se jí jako vlastní tety. Dokonce ji nechal mluvit více než hostům povolených pět minut, což možná bylo chybou.

Jedním z prvních bodů byl rozpočet. Nepozorný návštěvník by jej možná ani nezaznamenal. Tak rychle byl spláchnut. Proti hlasoval jen kverulant Schwarzbach. Dodejme, že rozpočet je vyrovnaný s výdaji i příjmy ve výši 587 992 000 korun českých.

V rozpočtových změnách zaujal převod čtyř set tisíc korun z uspořených prostředků za teplo do mezd na Základní škole v ulici 28. října (Špičák). Problémy s financemi na této škole vznikly v souvislosti s příchodem žáků i učitelek ze Základní školy v Dlouhé. Diskuse k tomuto problému se odehrála již v zákulisí a ve výboru pro výchovu a vzdělání, takže návrh prošel bez protestů a proti nehlasoval ani Karel Schwarzbach. V diskusi vystoupil jen zastupitel za US-DEU Vladimír Ort, který (shodou okolností) na zmíněné škole učí a dříve v ní řediteloval.

Asi nejvíce se občanů přímo dotkla hlasování o obecně závazných vyhláškách. Především to o poplatcích za komunální odpad. Při něm se Levicový klub poprvé postavil proti Pravicovému, ale velké emoce v tom nebyly. Nakonec se 16 zastupitelů přiklonilo ke zvýšení poplatků na 492 korun za občana. V diskusi zaznělo především to, že systém je demotivující a v žádném případě nepovede ke snaze občanů třídit odpad.

Větší roztržka se uskutečnila ještě u poplatku ze psů - jestli se tedy dá mluvit o roztržce, když se v ní angažoval jen Karel Schwarzbach, náhlý milovník štěkajících (a kadících) šelem. Každopádně poplatek zůstal pro rok 2004 na stejné výši jako v roce 2003 (1000 Kč). Jedinou změnou je skutečnost, že občan, který si převezme psa z útulku, bude od poplatků osvobozen do konce života psa.

Úsměv vyvolalo jednání kolem 21. bodu rozpravy, který je na programu jednání již deset měsíců. Ani tato uběhnuvší doba nestačila k tomu, aby se město dohodlo s Dopravním inspektorátem policie Českém republiky o možnosti prodloužení "pracovní doby světelné signalizace" (oficiální verze z návrhu usnesení). Každopádně celá kauza se potáhne i v prvních měsících dalšího roku, neboť zastupitelstvo považuje odpověď inspektorátu za nedostatečnou.

Méně úsměvná byla interpelace JUDr. Riedla týkající se hrobového místa pana Jindřicha K. (74 let), který si před lety vybral své urnové místo na hřbitově. Současná správa hřbitova rozdělila původně vybrané místo na tři díly, s čímž pan K. nesouhlasil a přestal platit nájem. Proto byl správou označen za dlužníka a jako takový vyvěšen na "tabuli hanby". JUDr. Riedl označil tento postup minimálně za necitlivý.

Třešničkou na dortu celého více než tříhodinového jednání bylo odsouhlasení výsledku veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření nájemní smlouvy na tenisový areál. Z plamenné diskuse, především mezi Karlem Schwarzbachem a Petrem Skokanem, mimo jiné vyplynulo, že prvně zmíněný podal trestní oznámení na starostu a další zastupitele. Dějiny však zaznamenají především skutečnost, že pro hlasovalo 21 zastupitelů.

Na úplný závěr vystoupil neuvěřitelně sebevědomý inženýr Vacek, nový ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Podle svých slov ví, jak nemocnici řídit tak, aby nebyla ztrátová a zároveň uspokojovala potřeby obyvatel. Starosta má evidentně takové týpky rád, a tak jej pozval na závěrečný raut.  

Nahoru

Komentáře

Re: Retro 1 (První Bártovo zpravodajství ze zasedání ...

Toto "Páně Bártovo" zpravodajství se vskutku povedlo!

Nebýt to tak vzpomínkově a dobově vážné, tak se snad i dnes, po tiskovce trapné české vlády, budu smát!
Smát se tedy nebudu, navíc aktuální stav operované páteře po poškození míchy, smích žel nedovoluje...

Nicméně, některé hlášky v textu pana magistra, jsou fakt boží, oproti dnešku až snad nevinné :)

Mám super problém sedět, tak jsem bez šance to či ono okomentovat, i když bych moc rád.
Děkuji (alespoň) za příjemné oživení v těchto spíše smutných dnech...

Krásné dny všem, hlavně ve zdraví a v pohodě!

P.S.:
Děkuji panu Bártovi a redakci I-N za pozvánku na slavnostní vzpomínkové setkání ke 20 letům I-N!
Slibuji, že cestou z oslavy (setkání) pečlivě pohlídám, aby udělená medaile z mých prsou nespadla...

Nahoru

Re: Retro 1 (První Bártovo zpravodajství ze zasedání ...

To je skvělý. Doufám, že bude víc dílů :-)

Nahoru