iGymnázium Česká Lípa (42. týden roku 2013)

Verze pro tisk |

Nenech sebou zametat! Obíhačka se projevila hned v první sezóně. Dílčí výsledky Přírodovědného klokana. Druháci v Liberci. Co je Vektor?

Naši studenti opět prokázali své kvality a tvrdý trénink v podobě „obíhačky“ o přestávkách na školním stole přinesl své ovoce.

Stolní tenisté ustáli roli favoritů okresní soutěže a vyhráli obě kategorie, ve kterých jsme startovali. Vedle tradičně úspěšné kategorie SŠ, kde pravidelně obsazujeme přední místa, se předvedla také nastupující generace v kategorii 8. - 9. tříd.

SŠ: Olšar Ondra, Lepšík Jan, Bičiště Ondra

8. - 9. tř.: Van Michal, Kutina Matěj, Pavel Marek

Přírodovědný klokan

Zatím bez oficiálních výsledků máme informace o dalším ročníku Přírodovědného klokana. Zatím víme toto:

- v testu bylo 24 otázek z matematiky, fyzika, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí
- 8 otázek bylo po třech bodech, 8 po čtyřech a 8 po pěti, maximálně bylo tedy možné získat 120 bodů
- povolený čas byl 40 minut a nesměly se používat tabulky ani kalkulačky

Kategorie Kadet (tercie, kvarta) se zúčastnilo 26 studentů.

Nejlepší účastník získal 85 bodů, druhý a třetí 82.

Kategorii Junior (1. a 2. ročník, kvinty, sexty) obsadilo 24 zúčastněných. (Pozn. v této kategorii jsme vloni obsadili 1. a 2. místo v rámci kraje).

Na první místo stačilo 81 bodů, na druhé až čtvrté místo 80.

Jména se dozvíme, až budou zpracovány výsledky za celý kraj a později celou republiku.

V pondělí  14. 10. se žáci 2. A a studenti semináře biologie ze 3. ročníku vydali na odbornou exkurzi do Liberce. Hlavním bodem jejího programu byla návštěva místní botanické zahrady, kde absolvovali nejen prohlídku, ale též plnili úkoly podle pracovních listů. Odpoledne navštívili ještě přírodovědné a technické expozice v IQ parku.

Testy Vektor

Studenti všech tří maturitních tříd absolvovali od pondělí do čtvrtka testy projektu společnosti Scio s názvem Vektor – modul 4. Naše škola využívá tohoto projektu již několik let k monitorování vstupní a výstupní úrovně žáků (moduly 1 a 4 na začátku a na konci studia). Každý z nich totiž obdrží velmi podrobnou individuální zprávu, z níž zjistí, ve kterých předmětech mají jeho znalosti a dovednosti rostoucí tendenci či zda zaostává. 

V posledních letech, kdy se testy Scio staly součástí přijímacích zkoušek na řadě vysokých škol, slouží našim žákům též jako užitečná příprava či trénink.

Maturanti letos poprvé pracovali s online testy. Ve škole v nové počítačové učebně zvládli test z českého jazyka, anglického či německého jazyka, z matematiky a obecných studijních předpokladů. Doma si dále mohli vyzkoušet tzv. Scate test, jehož výsledek je zároveň zařadil k jazykové úrovni dle Společného evropského referenčního rámce, ale dle vlastního uvážení také testy z dalších všeobecně vzdělávacích předmětů. Na výběr měli dějepis, zeměpis, základy společenských věd, biologii, fyziku, chemii a informatiku. Zájem o všechny testy byl značný, řada studentů si zvolila 3-4 dobrovolné testy. Výhodou online formy je totiž okamžité zjištění výsledku a též možnost vrátit se ke svým odpovědím a zjistit, kde se testovaný žák dopustil chyby a která odpověď byla správná.

Pro školu jsou tyto testy zajímavou zpětnou vazbou a slouží též k porovnání výsledků s ostatními zúčastněnými školami, zejména samozřejmě s gymnázii.

Nenech sebou zametat!

Ve dnech 18. až 20. října se Markéta Michalová a Mirka Jonášová ze sexty A zúčastnily školení nových lektorů projektu Nenech sebou zametat! Cílem akce je seznámit mládež s Úmluvou o právech dítěte, poučit je o šikaně a  kyberšikaně. V pátek se konala beseda v senátu PČR se stínovým ministrem Marcelem Chládkem, ve volném čase si prohlédly Valdštejnský palác. K večeru už se konal první workshop, na kterém byly obeznámeny s projektem a zároveň se učily, jak workshop vést.

Druhý den se už zúčastnily workshopů o samotné Úmluvě, šikaně a kyberšikaně, připravovaly se na nedělní zkoušku a večer vyrazily do města, zrovna se konal Festival světel, a tak viděly nádherné efekty na kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Do noci se učily na závěrečnou zkoušku.

„V neděli se nám vstávalo opravdu těžce, ale i přes značnou nervozitu jsme všichni prospěli a získali certifikát. Těšíme se, až se znovu setkáme na rozšiřujícím školení, během něhož zavítáme i do centra Linky důvěry,“ prozradila na závěr Markéta.

Nahoru