Dny evropského dědictví

Verze pro tisk |

Dny evropského dědictví zavedou do grandhotelu i za holokaustem

Život v památkách. Takové je téma tradičního celostátního festivalu Dny evropského dědictví. Jeho letošní ročník se koná od soboty 9. září do následující neděle 17. září. V Libereckém kraji se do programu zapojilo padesát objektů.

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá řadu zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů, a i dalších prostor. V České republice se nezpřístupňují pouze kulturní památky, jakými jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov – ať už radnic, soudů, církevních institucí, škol nebo obytných domů, které nebývají přístupné vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.

Za těch pár dnů se skutečně nedá stihnout všechno zajímavé, co Dny evropského dědictví nabídnou. Doporučuji pečlivě si vybrat, a ty památky, které nestihnete, nechat na příští rok. V tomto případě se určitě nevyplatí spěchat,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kam zavítat v Libereckém kraji? Na návštěvu zvou například liberecký Grandhotel Zlatý Lev a Památník obětem šoa, základní škola Komenského v Jilemnici a další místa. V objektech, které jsou běžně přístupné a vybírá se v nich vstupné, bývá v tyto dny speciální program, například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava a podobně. 

V České republice se Dny evropského dědictví aneb EHD z anglického European Heritage Days konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj.

Bližší informace o zapojených památkách se nalézají na odkazu https://1url.cz/@ehd.


 


 

Jan Mikulička

  1. odborný zaměstnanec pro styk s veřejností

  2. Facebook: Libereckykraj

  3. Twitter: Libereckykraj

  4. Instagram: Libereckykraj

alt
Nahoru