ERASMUS+ Další vzdělávání pedagogických pracovníků na Klíči

Verze pro tisk |

ERASMUS+ Další vzdělávání pedagogických pracovníků na Klíči

 

Erasmus+ není jen o projektech partnerství škol, ale i o vzdělávání pedagogů.

Naše škola získala akreditaci na další vzdělávání od roku 2021 - 2027. Každý rok může 4 - 6 učitelů vycestovat za vzděláváním.

Každý rok realizujeme zahraniční vzdělávací kurzy a job-shadowing ( stínování učitelů na zahraničních školách, kdy v podobě asistentů získáváme nové zkušenosti a naopak i sdílíme své zkušenosti)

 

Díky projektu Erasmus plus (2022-1-CZ01-KA121-SCH-000065040) jsem měla možnost v polovině srpna navštívit vzdělávací kurz pro pedagogy v NICE. Celý název kurzu byl: "Life Coaching for Happy Teachers: Happy Teachers for Better Students".  Tento kurz nebyl prvním, kterého jsem se zúčastnila a jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost opět měla. Díky takovýmto projektům mám skvělou možnost vzdělávat se v zajímavé oblasti a prohloubit svoje znalosti, které pak můžu předávat kolegům a aplikovat ve škole při práci s dětmi.

 

Kurz v Nice začínal v pondělí 14.8. a končil 20.8. seznamovacími aktivitami. Každý účastník si připravil prezentaci o sobě, své škole, vzdělávacím systému své země a také o místě, kde žije. V mojí skupině byli učitelé a vedení škol z Polska, Rakouska, Lotyšska, Maďarska, Kypru a Česka.

 

Témata, která jsme v kurzu otevírali:

 • Life coaching

 • Emoce a práce s nimi

 • Pojem štěstí obecně a štěstí ve škole

 • Mindfulness v životě učitele

 

A co to mindfulness ve škole je?

Je jasné, že tento směr je ve školách potřeba. Začít musí každý učitel sám u sebe a teprve poté to může učit své žáky. Většinu svého života žijeme s myšlenkami na minulost nebo na budoucnost a utíká nám tak přítomný okamžik. Žít v přítomném okamžiku znamená, vnímat tady a teď všemi smysly. Můžeme to trénovat při každodenních činnostech - procházce, čištění zubů nebo při jídle.

Dechová cvičení a práce s emocemi je další efektivní nástroj pro práci s dětmi. Zaměření pozornosti na dech pomáhá snižovat stres a zvyšuje koncentraci. Každé dítě má právo zažívat ve škole pocity štěstí a úspěchu. Učitel může být v tomto směru žákovi průvodcem. Přeji všem dětem empatické učitele, kteří si přejí mít ve škole šťastné děti.

 

Mindfulness dokáže v několika směrech zlepšit život k lepšímu. Zlepšuje ovládání emocí, zvyšuje sebevědomí, pocit klidu, uvolnění a sebepřijetí, snižuje strachy a úzkosti. Výuka mindfulness se u dětí příliš neliší od dospělých. Aktivity jsou pro žáky vybírány s ohledem na věkovou skupinu. Cvičení jsou vedena zábavnou a citlivou formou, takže je použitelný už od školkového věku.

Posilováním mindfulness se děti učí životní dovednosti, které jim pomohou přivézt pozornost ke svým vnitřním i vnějším prožitkům a vnést reflexi do svého jednání.

 

Dle nejnovějších výzkumů má Mindfulness tyto přínosy:

 • zlepšení sebeovládání

 • zvýšení sebevědomí

 • snížení negativních emocí

 • snížení úzkosti a deprese

 • zvýšení pocitu klidu, uvolnění a sebepřijetí

 • zvýšení kvality spánku

 • lepší zvládání hněvu

 • pokles hyperaktivity a impulzivity

 

Tato oblast pro mne není neznámou a proto jsem ráda, že jsem měla možnost získat další poznatky a příklady dobré praxe, které budeme moci ve škole dále rozvíjet.

 

Ing. Lucie Dolejší

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Klíč s.r.o.

alt
alt
alt
alt
Nahoru