Kraj opět podpoří sociální služby

Verze pro tisk |

Kraj opět podpoří sociální služby, žádá ministerstvo o téměř 1,4 miliardy korun

Také letos mohou poskytovatelé sociálních služeb v kraji žádat o podporu ze státního rozpočtu na příští rok. Žádost o finanční pomoc ze státní dotace, kterou Liberecký kraj obdrží a poté přerozdělí, bude možné podat od 16. října do 15. listopadu. Formulář je na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Peníze se zapojí do rozpočtu kraje a obdrží je koneční příjemci – sociální služby, které budou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2024 až 2026. „Využijí se na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány podle toho, kde a jak to je v regionu potřeba,“ upřesnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj žádá pro příští rok ministerstvo o částku 1.392.364.264 korun.Požadavek kraje vychází ze skutečných nákladů na sociální služby za rok 2022 a požadavku jejich poskytovatelů na rok 2023, dále se počítá s celkovým nárůstem nákladů na zajištění sociálních služeb v souvislosti s navyšováním odměn pracovníků, zohledňují se i rozvojové záměry pro nadcházející rok,“ dodal Tulpa.

Na letošní rok kraj usiloval o získání 1.301.352.131 korun. „Obdrželi jsme však stejně jako v předchozích letech částku nižší, a to 1.028.066.185 korun. Nabízí se proto otázka, jakým způsobem budou sociální služby financovány v budoucnosti. Kupříkladu takzvané směrné číslo zůstává již řadu let pro Liberecký kraj na hodnotě 4,14 %. Ale ministerská dotace nevychází z potřeb nákladovosti, ale z toho, co v konečném řízení uvolní ministerstvo financí ve prospěch sociálních služeb celé České republiky,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Z prostředků ministerstva kraj letos přerozdělil podporu celkem 232 službám z celkových 252, které byly zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. V žádosti kraje na financování sociálních služeb na příští rok je počítáno i s rozvojovými záměry pro příští rok. Nejvýznamnější v tomto ohledu bude nově otevírané zařízení Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou a také Azylový dům v České Lípě. Liberecký kraj také počítá s navýšením služeb podporujících péči o duševní zdraví v terénu.

„Kromě financování sociálních služeb z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí plánuje kraj v roce 2024 podpořit ze svého rozpočtu sociální služby částkou 50 milionů korun a také vynaloží 6,5 milionu na protidrogovou politiku,“ dodal hejtman Martin Půta.  

V letošním roce Liberecký kraj zajistil navíc sociálním službám částku 100 milionů korun. Jde o 56 milionů z IP, 30 milionů z prostředků základního rozpočtu Libereckého kraje, 8 milionů tvořily peníze z hospodářského výsledku a rezerv krajského odboru sociálních věcí, 6 milionů pak byly peníze na podporu protidrogové politiky, čímž kraj stabilizoval celkovou síť činností sociálních služeb v regionu.


 

Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji od roku převodu financování na kraje, to jest v letech 2015 až 2023:


 

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitola 313 MPSV

(finanční podpora v letech 2015 - 2023)

Podpořený rok

Alokace celkem

pro kraj (v Kč)

Požadavek kraje

(v Kč)

Uspokojení požadavku kraje
(v %)

2015

346.104.000

425.705.399

81,30 %

2016

368.341.000

438.480.000

84,00 %

2017

450.137.853

451.700.000

99,65 %

2018

593.038.925

648.091.000

91,51 %

2019

667.558.925

712.189.900

93,73 %

2020

728.532.845

997.286.217

73,05 %

2021

912.706.135

1.062.352.000

85,91 %

2022

916.916.165

1.287.287.000

71,23 %

2023

1.028.066.185

1.301.352.131

79,00 %


 


 

 


 

Z vrácené dotace přispěje kraj na sociální služby téměř 57 miliony korun

Více než miliardu korun na podporu sociálních služeb pro letošní rok obdržel od ministerstva práce a sociálních věcí Liberecký kraj. Mezi organizace, které tyto služby poskytují, je rozdělil již v únoru. Mezitím se rozeběhl individuální projekt na podporu a rozvoj sociálních služeb. Služby, které v rámci tohoto projektu kraj podpoří, vracejí část ministerské dotace, kterou již obdržely na začátku roku. I ty kraj rozdělí potřebným.

Celková suma vrácených peněz představuje 56.408.832 korun. Je to proto, že u evropského projektu nemůže dojít k souběhu u dotací z evropských peněz a financí z ministerstva. Původně se mělo jednat o částku převyšující 55 milionů. Jeden z poskytovatelů však ukončil činnost jedné své sociální služby a proto vrátil finanční prostředky ve výši 621.341 korun,“ objasnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Peníze kraj přerozdělí dál v rámci mimořádného druhého kola dotačního řízení. V něm podalo žádosti celkem 43 poskytovatelů na 76 sociálních služeb. Jejich celkový požadavek, při přepočteném podílu působnosti v Libereckém kraji, činil 112.913.900 korun. Z počtu 76 služeb bylo podáno 36 žádostí na služby sociální péče s požadavkem 65.936.883 korun , 35 žádostí na služby sociální prevence s požadavkem 43.308.865 korun a pět žádostí na odborné sociální poradenství s požadavkem 3.668.152 korun.

Díky příspěvku tak například Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje získá peníze na odlehčovací služby či osobní asistenci, semilské Dětské centrum na denní stacionáře, středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou na pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či Sdružení Tulipan na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Individuální program na podporu sociálních služeb se zaměřuje na pomoc službám, které jsou aktivní při reformě péče o duševní zdraví v regionu. Projekt se plánuje na tři léta, do roku 2026, a přinese do kraje 252 milionů z Evropského sociálního fondu.


Jan Mikulička

  1. odborný zaměstnanec pro styk s veřejností

  2. Facebook: Libereckykraj

  3. Twitter: Libereckykraj

  4. Instagram: Libereckykraj

Nahoru