Tisková zpráva po jednání Rady LK 05. 09. 2023

Verze pro tisk |

 Tisková zpráva

po jednání Rady LK 05. 09. 2023

 Liberec, 06. 09. 2023

Bezmála dva roky jezdí na Českolipsku autobusy společnosti ČSAD Liberec. Podle analýzy je její činnost kladná a efektivní

(statutární náměstek hejtmana Jan Sviták)

Liberecký kraj si nechal zpracovat analýzu hospodárnosti a efektivity zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Českolipska, kde od prosince roku 2021 jezdí autobusy společnosti ČSAD Liberec. Analýza, kterou zpracovala společnost NEXIA AP, mimo jiné dokládá správnost tehdejšího rozhodnutí Libereckého kraje dopravní obslužnost na Českolipsku převzít.

„Autobusy společnosti ČSAD Liberec jezdí na Českolipsku od 12. prosince 2021. Doba trvání smlouvy je deset let, tedy do prosince roku 2031. Na Českolipsku krajský vnitřní dopravce najezdí ročně přes 4 miliony kilometrů. Navíc některé spoje zajíždějí i do Středočeského kraje či hlavního města Prahy,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy. „Analýza, kterou nám zpracovala společnost NEXIA AP, dokazuje, že převzít tehdy dopravu na Českolipsku naším vnitřním dopravcem byl krok správným směrem. Koresponduje to navíc s naší vizí být transparentními, hospodárnými a nasazovat na trasy co nejmodernější vozidla.“

Hospodaření společnosti v loňském roce se v důsledku války na Ukrajině a ekonomické krize odvíjelo poněkud odlišně od původních modelů, ale i přesto je společnost v porovnání s jinými korporacemi obdobné velikosti a komplikovanosti nadprůměrně efektivní.

Významně vyšší byl objem objednaných výkonů (nárůst o 735.655 kilometrů – tj. 21 %) a zvýšily se také náklady zejména na pohonné hmoty, materiál, odpisy a personál. „Vše ale způsobovala také rostoucí míra inflace,“ dodal Sviták.

Vedení ČSAD Liberec, a.s. se podařilo výrazně zvýšit produktivitu práce a zefektivnit provoz. Díky komerčním službám, které společnost kromě závazkové služby provozovala, se podařilo částečně sanovat zvýšené náklady na provozování veřejných služeb. „Letos odhadujeme, že by se mohlo jednat o částku až 13 milionů,“ dodal Sviták.

Proto mohla společnost také zajišťovat komerční služby, které přinesly do kasy dopravce hrubý zisk ve výši cca 2,2 milionu korun.

V roce 2023 bude výkony ČSAD Liberec, a.s. zajišťovat 205 řidičů při vyšším smluvně objednaném výkonu 8.386.600 kilometrů.

V prvních 5 měsících letošního roku také narostly částky za vybrané jízdné, a to přibližně o 27 %. Zájmem každého kraje je mít kvalitní, spolehlivou a nákladově efektivní veřejnou autobusovou dopravu. Roste-li objem vybraného jízdného, a tedy i přepravených cestujících, odráží to s vysokou pravděpodobností to, že ČSAD Liberec, a.s., poskytuje kvalitní a spolehlivé přepravní služby, jejichž nabídka se protíná s existující poptávkou,“ doplnil Jan Sviták.

Výsledek hospodaření roku 2022 společnosti ČSAD Liberec je cca 13,5 milionu korun. „Nyní očekáváme, že bychom každý rok mohli dosahovat zisku ve výši 10 až 20 milionů korun,“ uzavřel Sviták.

Liberecký kraj prostřednictvím společnosti Autobusy LK provedl vklad do společnosti 69 milionů korun. Dodatečný vklad ve výši 13 milionů korun proveden nebyl, přičemž společnost ČSAD Liberec v návaznosti na pozitivní vývoj předpokládá, že nebude potřeba.


 

Kraj vybral firmy, které zrekonstruují další kilometry silnic

(statutární náměstek hejtmana Jan Sviták)

Nový asfalt, ale i krajnice, chodníky, veřejné osvětlení, vyčištěné příkopy a přehledné dopravní značení. To vše a mnoho dalšího přinesou chystané rekonstrukce silnic v regionu. Kraj vybral dodavatele stavebních prací hned u několika dalších, které vedou napříč jeho územím.

Nově zrekonstruované silnice nejenže zvýší bezpečnost při jízdě, ale umožní také rychlejší a komfortnější cestování. Rád bych poděkoval řidičům za trpělivost, kterou je občas potřeba projevit. Vím, že práce na silnici může občas způsobit trochu nepohodlí a zpomalit naše cesty, ale je třeba si uvědomit, že tyto rekonstrukce nejsou jen investicí do naší infrastruktury, ale také do budoucnosti nás a našich dětí,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Liberecký kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1.583,5 kilometru silnic III. třídy. Letos má na rekonstrukce komunikací zhruba 1,2 miliardy korun.

Konkrétní přehled schválených silničních projektů na jednání Rady Libereckého kraje 5. září 2023:

1) Silnice III/27915 Modřišice

Vybraná firma: EUROVIA CS, a.s.

Cena: 17.836.610 korun včetně DPH

2) Silnice III/26851 Skalice u České Lípy – rekonstrukce silnice včetně chodníku

Vybraná firma: SaM silnice a mosty a.s.

Cena: 11.500.330,90 korun včetně DPH

3) Silnice III/28719 Vesecko

Vybraná firma: SaM silnice a mosty a.s.

Cena: 4.208.107,18 korun včetně DPH

4) Silnice II/289 Cimbál–Příkrý

Vybraná firma: Společnost „Silnice II/289 Cimbál–Příkrý“ (sdružení MI Roads a.s. a B E S s.r.o.)

Cena: 18.050.473,97 korun včetně DPH

5) Silnice III/28723 Mukařov

Vybraná firma: EUROVIA CS, a.s.

Cena: 6.715.500 korun včetně DPH

6) Silnice III/2832 Rakousy, zabezpečení silnice

Vybraná firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Cena: 5.358.288,91 korun včetně DPH


 

Kraj podpoří Dětskou univerzitu částkou půl milionu korun

(náměstek hejtmana Jiří Čeřovský)

Již 14. ročník Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci podpoří Liberecký kraj částkou 500.000 korun. Projekt Dětská univerzita je celoroční neformální volnočasové vzdělávání mládeže ze základních a středních škol v technických a přírodovědných oborech.

Dětskou univerzitu podporuje Liberecký kraj dlouhodobě. Každoročně se projektu účastní 100 až 120 žáků převážně ze základních škol, kteří projdou registrací. V loňském roce absolvovalo celý školní rok 80 žáků,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Vzdělávání v kurzech Dětské univerzity je vzhledem k nutnému technickému vybavení a personálnímu zabezpečení kurzů velmi nákladné oproti jiným volnočasovým aktivitám. „Činnost Dětské univerzity proto dříve podporovaly finanční prostředky z operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V posledních letech je ale její fungování možné jen pouze díky každoroční dotaci Libereckého kraje, která mimo jiné dovoluje účast všem vhodným zájemcům bez ohledu na jejich socioekonomický status. Můžeme tak dofinancovat pro rok 2023/2024 další aktivity a také snížit výši příspěvku rodičů na sociálně únosnou částku 3.000 korun za jedno dítě v jednom kurzu. Současně umožníme pořídit materiál pro technické kurzy, obnovit specializované vybavení a pokrýt mzdové náklady odborných lektorů,“ vysvětlil náměstek Čeřovský.

Obdobně jako v předchozích ročnících budou žáci v kurzech využívat přístrojové vybavení a jejich učiteli budou zaměstnanci pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a partnerské Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Liberec.

Ve školním roce 2023/2024 se počítá s otevřením kurzů v přibližně 10 oblastech pokrývajících problematiku robotiky, mikroelektroniky, moderních strojírenských technologií, aplikované matematiky, fyziky a chemie, mikrobiologie, biomedicíny či veřejného zdraví. Nově bude otevřen kurz nanotechnologií. Celková roční hodinová dotace přímé výuky na jednoho účastníka je v rozsahu od 50 do 100 hodin dle varianty celoročních kurzů. Kurzy jsou určeny žákům základních a středních škol ve věku od 9 do 18 let.

Přestože je Dětská univerzita určená i středoškolákům, většinu účastníků kurzů tvoří žáci základních škol, a to z 99 %. Téměř polovina účastníků je z libereckých škol, ostatní dojíždí na výuku z dalších tří okresů kraje. Největší zájem je standardně o kurzy robotiky, elektrotechniky a elektroniky. O oblibě projektu svědčí i fakt, že registrace do aktuálního školního roku začala 4. září 2023 a již druhý den jsme měli 70 registrovaných zájemců,“ uzavřel Čeřovský.


 

Přeshraniční memorandum posílí česko-polsko-německou spolupráci

(člen rady kraje Jiří Ulvr)

Hlubší a intenzivnější spolupráce Čechů, Němců a Poláků v Trojzemí a na rozšířeném česko-polsko-německém území mezi Odrou, Nisou a Labem – takový je cíl plánovaného mezinárodního memoranda. Podepsat by jej měli zástupci obcí, okresů a krajů, které v této oblasti leží, letos v prosinci.

Během spolupráce bude výhodné využít a posílit současné struktury, na jejichž bázi funguje trojstranný Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa,“ řekl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Konalo se již několik pracovních jednání v Görlitz a další se chystají na říjen a prosinec letošního roku. „Jednání se pravidelně účastní zástupci Libereckého kraje a Euroregionu Nisa,“ zmínil Ulvr. Memorandum by měly subjekty podepsat 14. prosince 2023.

Spolupráce by měla koordinovat oblasti rozvoje a územního plánování, zejména z hlediska řízení krizových situací. Pracovat společně by měla také vědecká centra a výzkumná zařízení. Podpory by se měla dočkat rovněž přeshraniční vědecká spolupráce a mělo by dojít k rozšíření vybraných studijních oborů.

Vznikat by měla také centra pro zpracovávání projektů v sociální a kulturní oblasti a v cestovním ruchu. Nezapomíná se ani na přírodní dědictví včetně ochrany biologické rozmanitosti, klimatu a vodních zdrojů a koordinace protipovodňových opatření. Dalšími tématy jsou ochrana kulturního dědictví včetně vytváření regionální identity a zachování a ochrany kulturních hodnot a tradic, projekty v oblasti dopravy či vzdělání.

Počítá se také se spoluprací při vytváření strategie transformace regionu v souvislosti s řešením důsledků povrchové těžby hnědého uhlí, a to s ohledem na platnou dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o spravedlivé transformaci,“ upozornil radní Ulvr.

Kdo memorandum podepíše:
Německo

 

Euroregion Neisse

Euroregion Elbe/ Labe

Landkreis Görlitz

Landkreis Bautzen

Stadt Görlitz

Stadt Zittau

Stadt Bautzen

Stadt Hoyerswerda

 

Polsko

 

Powiat Zgorzelecki

Miasto Zgorzelec

Powiat Żarski

Miasto Żary

Powiat Żagański

Miasto Legnica

Miasto Wałbrzych

Miasto Jelenia Góra

Euroregion Nysa

Województwo Lubuskie

EUWT Novum

Česká republika

 

Liberecký kraj

Ústecký kraj

statutární město Liberec

Euroregion Nisa

(ESÚS Novum)

 


 

 

Kraj vylepší vodohospodářskou infrastrukturu bezmála 4 miliony

(člen rady kraje Václav Židek)

Radní Libereckého kraje na svém včerejším jednání odsouhlasili poskytnutí pěti individuálních dotací z Fondu ochrany vod. Z Programu vodohospodářských akcí kraj podpoří například prodloužení kanalizace nebo obnovu vodovodů.

Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí, podporujeme projekty malých obcí do 4.000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Podpořený projekt musí být zároveň v souladu s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.“

Z Programu vodohospodářských akcí 2023 kraj rozdělil prvním pěti obcím částku 3,849 milionu korun.

Město Dubá získalo na prodloužení kanalizace v Luční ulici dotaci ve výši 608.932 korun, což je 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Vodohospodářské sdružení Turnov získalo další čtyři dotace a sice na přepojení čerpací stanice odpadních vod na Benecku ve výši 894.190 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů), obnovu vodovodu před obecním úřadem ve Vyskři ve výši 187.513,30 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů), obnovu vodovodu nad nádražím na Malé Skále ve výši 359.119,39 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů) a obnovu vodovodu v centrální části obce Loučky ve výši 1.800.000 korun (46,43 % z celkových způsobilých výdajů).

Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

 

 

Krajští radní schválili dotace environmentálnímu vzdělávání. Zvednou se o patnáct procent

(člen rady kraje Václav Židek)

Radní Libereckého kraje na svém včerejším jednání odsouhlasili poskytnutí individuálních dotací strategickým partnerům v rámci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021–2030. Ta se zabývá vzděláváním žáků škol i veřejnosti v oblasti ekologie a životního prostředí. Dotace činí dohromady 10.350.000 korun a budou poskytnuty 6 organizacím během období 2023–2026.

„Strategické partnerství Libereckého kraje s organizacemi, které poskytují ekologickou výchovu, má za cíl sjednotit kvalitu environmentálního vzdělávání napříč celým regionem a zajistit jeho dostupnost na území celého kraje. Tyto organizace potřebují mít jistotu toho, že na svou činnost budou mít dostatek prostředků v oblasti personálního zajištění i do budoucna tak, aby mohly poskytovat vzdělávací programy nepřetržitě a profesionálně. Organizace budou v následných letech tvořit celoroční místně zakotvené vzdělávací programy zacílené na druhý stupeň základních škol a klimatickou změnu,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Podpora strategických partnerů v období 2023–2026:

  1. Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, p. o. – 848.700 korun (roční dotace: 282.900 korun, roční dotace v minulém období: 246.000 korun)

  2. Geopark Ralsko, o. p. s. – 1.742.250 korun (roční dotace: 580.750 korun, roční dotace v minulém období: 505.000 korun)

  3. Lewandulka z. s.1.090.200 korun (roční dotace: 363.400 korun, roční dotace v minulém období: 316.000 korun)

  4. Podralský nadační ZOD (Ekocentrum Brniště)1.131.600 korun (roční dotace: 377.200 korun, roční dotace v minulém období: 328.000 korun)

  5. Společnost pro Jizerské hory, o. p. s.1.897.500 korun (roční dotace: 632.500 korun, roční dotace v minulém období: 550.000 korun)

  6. Středisko ekologické výchovy Český ráj, z. s. – 3.639.750 korun (roční dotace: 1.213.250 korun, roční dotace v minulém období: 1.055.000 korun)

Strategickými partnery jsou organizace s certifikací kvality Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, která podporuje zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Liberecký kraj má na svém území nejvíce certifikovaných poskytovatelů ekologické výchovy v České republice. Kromě výše zmíněných k nim patří i organizace zřizované Libereckým krajem PO Střevlík a SEV Divizna Liberec.


 

 

 


 


 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí Libereckého kraje

Facebook: Libereckraj

Twitter: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj

Nahoru