2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Verze pro tisk |

Tak jsem se byl podívat na 2.ZM, dne 26.11.2014 od 16:00hod. Zvědav, zda-li bude pokračovat ve stejném duchu, jako ustavující zastupitelstvo, ke kterému jsem, nejen já, měl několik výhrad. Vedení nezklamalo a nutno říci, že hodnotit řízení zastupitelstva a vyjadřovací schopnosti, budu až po oněch 100 dnech „hájení“. Tolik úvodem, který mne osobně nepotěšil. Pominu, že Dr. Hudec (Zelení) chtěl prosadit Lavičku Václava Havla, jako bod 0. Nic proti lavičce, ale předpokládané náklady cca 300.000,- Kč, jak bylo řečeno, se mi zdá, vzhledem k zápornému rozpočtu města, jako velmi přehnané. Nutno podotknout, že Lavička Václava Havla musí splňovat určité parametry a podléhá parametrům umělce Bořka Šípka. Já osobně bych se přimlouval za Lavičku 17.listopadu, která bude určitě připomínat Sametovou revoluci (někomu i rok 1939) a každý si ji spojí i s osobou Václava Havla. Rozpočet přepokládám cca 20.000,00 Kč.V případě, že bude kladný rozpočet a budeme mít zbytečnou částku na pořízení Lavičky Václava Havla, velmi rád ji v našem městě uvítám. V současné době mi to připadá jako mrhání veřejnými finančními prostředky a takto se vzorný hospodář určitě nechová. Navíc stejně nebyl předložen materiál k Lavičce, tak se o ní nejednalo (tedy po delší debatě).

V rámci projednávání bodů programu, vyzval Petr Skokan (SPOLEHNUTÍ) vedení města, aby vysvětlilo, proč nemá jako jediný zastupitel přístup k městské síti a je mu znemožněno pracovat s materiály pro zastupitelstvo. Shodou okolností, se nemohl připojit ani k webu www.mucl.cz, protože v danou chvíli webové stránky prostě nefungovaly. Je to již několikátý případ výpadku městských stránek. Ředitel ČLIS sdělil, že servery, které využívá město Česká Lípa pro svůj provoz nefungují. Poznamenal, že podpis smlouvy se společností, která zajišťuje tyto služby, měl provést tehdejší starosta města Petr Skokan. V roce 2002. Neskutečné, v době, kdy v informatice jsou 2 roky celá věčnost, díky Petrovi Skokanovi fungují služby již 12 let. To opravdu nebyl nikdo, za 3 funkční období, aby zrevidoval smlouvy, provedl licenční a softwarový audit? Vyplývá mi z toho jediné, špatná funkce kontrolních a odpovědných řídících orgánů. Slabý a nepřesvědčivý argument je i nemožnost připojit do systému města soukromé zařízení. To snad ani nemůže středně počítačově gramotný a znalý člověk myslet vážně. Navíc argument o zvýšení zabezpečení dat a přístupu do městské sítě negoval pan zastupitel Ježák (ANO 2011), který „objevil“ přístupové heslo do sítě. Heslo, které mělo zůstat skryto a mělo zabezpečit ochranu dat před zneužitím. Takže někde se stala chyba, kterou nikdo nechce přiznat. SPOLEHNUTÍ bude prostřednictvím zastupitele Petra Skokana žádat o revizi smluv, licenční a softwarový audit. To by mělo být nakonec v zájmu všech zúčastněných i představitelů a vedení města.

Další argument pana Skokana, proč chce připojit ze svého soukromého zařízení je ten, že nepotřebuje využívat za drahé peníze nakoupenou městskou techniku. Je to zbytečné vyhazování našich společných finančních prostředků, raději navrhl, v rámci interpelací, notebook věnovat Mateřské školce v Arbesově ulici, kde toto zařízení chybí pro interaktivní výuku našich nejmenších občánků. Jak se vedení města zachová nevíme, snad se to dozvíme na dalším zasedání. Další návrh Petra Skokana byl, aby se občané, kteří se zúčastní zasedání zastupitelstva, mohli bezplatně připojit na wi-fi města. Argument, že vzrostou náklady na provoz, považujeme za nadsazený. Technické zařízení, router, který by tuto službu bez problémů zvládl, vychází na cca 800,00 Kč, včetně DPH. Další služba pro občany našeho města, která nebyla přijata, je to prostě práce navíc… K dovršení všeho, se objevili technické problémy i na hlasovacím zařízení. Otázkou tedy není, je technické zařízení na patřičné úrovni, ale spíše, jsou odborné znalosti odpovědných osob na technické výši používaných zařízení?

Na dotaz Petra Skokana, zda-li budou z rady, v rámci předvolebních slibů stran koalice, zveřejňovány informace, dostalo se nám všem vyhýbavé odpovědi. Takže nevíme, zda-li se sliby budou plnit nebo se naplní špatné přísloví „slibem neurazíš“.

Důležitý byl bod 4 –„ Odměňování nezastupitelů ve výborech“. Do výborů a komisí, jsou jmenovaní odborníci z řad zastupitelů a z řad veřejnosti. Jak se tedy může stát, že odborník, zastupitel, který mimo jiné již za funkci zastupitele pobírá odměnu, má schválenou odměnu ve výši 1.809,00 Kč za měsíc, kdežto odborník z řad veřejnosti, za tu samou práci má odhlasovanou odměnu výši 400,00 Kč jednorázově, splatnou jedenkrát ročně? Stává se z veřejnosti plebs, nehodný kvalit nadřazeného zastupitele? Již na minulém zasedání zastupitelstva, navrhl představitel SPOLEHNUTÍ pracovat v komisích a výborech. Návrh neprošel. Navrhl tedy odměnu ve výši 50%. Ani to neprošlo. Hned na prvním zasedání si zastupitelé, mimo program, v návrhu na stůl, schválili své odměny. Na dnešním zasedání chtějí šetřit, protože v pracovním návrhu rozpočtu je schodek 70.000.000,00 Kč. Divné že? Resp. nehorázná drzost.

Nám, představitelům SPOLEHNUTÍ, se zdá výše odměn zastupitelů ve výborech a komisích výsměchem občanům. Navrhli jsme, prostřednictvím našeho zastupitele, aby byla odměna pro všechny stejná, tedy za stejnou práci, stejný „plat“. To se koalice vzepřela, že to rozpočtem prostě nemůže projít. V rámci interpelací Petr Skokan navrhl odměny snížit na 50%, ale pro všechny stejně. Navýšení odměn za celé funkční období (2014-2018) je pouze 20% oproti uplynulému období (2010-2014). Hlavně je spravedlivé.

Myslel jsem si, že nejvíce diskutovaná témata máme již za sebou. Jak jsem se zmýlil. Při volbě členů a předsedů výborů a komisí při zastupitelstvu města Česká Lípa se stala pozoruhodná věc. Praxe je taková, že každá strana může delegovat člena do výboru či komise. Koalice, resp. vedení města návrhy dostala, zapracovala do návrhu a hlasovalo se. Hned u prvního výboru, finančního, připomínkovala Mgr. Procházková (ANO 2011), že chce hlasovat o nevrženém členovi Petru Jeníkovi (delegován Pirátskou stranou). Na dotaz zastupitele ing. T. Martínka (Piráti), jaké má vlastně výhrady vůči p. Jeníkovi odmítla Mgr. Procházková odpovědět. O Petru Jeníkovi ing. Martínek uvedl, že je to člověk se zkušeností vedení většího týmu lidí, má ekonomické vzdělání a zkušenosti a sleduje dění ve městě. Soudný člověk by řekl, pokud mám k někomu výhrady, že ho nechci v určité pozici, tak je prostě uvedu. Nikoliv však v tomto případě. Připadlo mi to směšné - proč nechcete? Proto. Vadí tedy Mgr. Procházkové odborníci? Kdo ví. Díky tomuto případu se členové finančního výboru nezvolili. To byl vlastně jediný, ale velmi zásadní zádrhel při volbě komisí a výborů. Ostatní volby proběhly řádně, dle dohody koalice:

Finanční výbor, neschváleno, předseda ing. Roman Kozák (Pořádek)
Kontrolní výbor, schváleno, předseda František Chot (KSČM)
Výbor pro výchovu a vzdělávání, schváleno, předseda Mgr. Zdeněk Ježák (Ano 2011)
Výbor pro kulturu a cestovní ruch, schváleno, předseda Bc. Petr Novák (ODS)
Výbor pro životní prostředí, schváleno, předseda Mgr. Pavla Procházková (ANO 2011)
Výbor pro rozvoj města a památky, schváleno, předseda Jan Rubický
Výbor pro sociální politiku, schváleno, předseda ing. Petr Máška (ČSSD)
Škodní a likvidační výbor, schváleno, předseda Mgr. Tomáš Vlček (SLK)
Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí, schváleno, předseda ing. Jitka Volfová (Ano 2011)
Výbor pro sport, schváleno, předseda Tomáš Binder (ČSSD).

Dalším bodem bylo projednání pracovní schůzky zastupitelů nad rozpočtem města. Koaliční zastupitelé nesouhlasí s návrhem Petra Skokana, aby u této pracovní schůzka mohla být přítomna veřejnost. Koalice vyloučila veřejnost z pracovní schůzky nad rozpočtem. Je něco v rozpočtu špatně? Bude se něco zakrývat nebo prát špinavé prádlo? To se my, jako veřejnost, nedozvíme. Tedy oficiálně nedozvíme. Je to škoda, skrývat se před veřejností.

Posledním bodem jednání, byla revokace usnesení o přidělení zakázky na Správu bytového fondu města výherci. Musím říci, že tuto kauzu jsme rozpoutali my, SPOLEHNUTÍ, kdy jsme poukázali na nestandardní postupy při veřejné zakázce – viz článek TRANSPARENTNÍ ČESKÁ LÍPA. Stále tvrdím, že nás netěší tato situace, ale jsme rádi, že i naším přispěním jsme dokázali eliminovat budoucí ztráty. Nakonec, to je jedním z našich cílů, být správným hospodářem při správě našeho majetku, nás, obyvatel České Lípy.

Jaký jsem si dnes odnesl závěr?
- Smutek z kastování, pachuť z polopravd a demagogických argumentů
- Nejsme si rovni, koalice si je rovnější, nakonec dělá to za naše peníze
- „Plebs“ delegovaný do výborů z řad veřejnosti, má právo odborně pracovat, nikoliv pobírat odměny
- Je nutná revize smluv a softwarový a licenční audit
- Veřejnost je vnímána jako rušivý prvek a nemusí všechno vědět
- Zajistit kvalitní ekonomické vedení města, starat se o svěřené finanční prostředky, nastavit podmínky pro spolupráci se skutečnými odborníky
- Je nutná veřejná kontrola. Žádat po koalici předložení koaliční smlouvy, žádat plnění předvolebních slibů koaličních stran
- Tabulky s výpočty odměn najdete na našich stránkách SPOLEHNUTÍ.

Pozn. Rád budu reagovat na příspěvky, po dohodě se i sejdu na společné setkání. Bohužel nebudu reagovat na neadresné a anonymní nicky. Kdo se neumí podepsat, nestojí mi ani za ... Děkuji za pochopení

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Dobré čtvrteční ráno všem čtenářům i-novin.

I já budu reagovat, s odvoláním na poznámku - výzvu pana Vencovského v závěru jeho článku.
Chápu, že hnutí Spolehnutí bude trvale kritizovat všechno, co se na radnici a ve městě děje a aniž bych si troufal nazvat svůj příspěvek "objektivizací" tak doufám, že můj názor poskytne čtenářům širší, doplňující pohled na informace pana Vencovského. Připomínám, že KSČM je také v opozici.

Vezmu to postupně tak, jak jsou jednotlivosti uvedeny v článku:
- ano, paní Mgr. Žatecká se bude muset naučit (a já věřím, že v nedlouhém čase naučí) lépe a s větším důrazem na jednací řád zastupitelstva, jeho jednání řídit. Jen doufám, že pak zde nebudeme číst stížnosti na "tvrdost, zneužívání JŘ a potlačování názorů jiných";
- lavička: jen stručně - nikoho asi nepřekvapí, že toto prázdné gesto pravdoláskařů nebude mít velkou podporu v klubu zastupitelů KSČM ... Ať by stála přibližně jako "obyčejná" lavička 20 tis. Kč, nebo se musel odevzdat poplatek panu Šípkovi a měla stát 300 tis. Kč;
- zmiňovaná "nepřístupnost k městské síti": kolega Skokan k ní neměl přístup, protože si (podle mého soudu cíleně) nepřevzal přidělené/zapůjčené PC. Druhá věc je, že i já jsem vyslovil na zastupitelstvu nesouhlas se systémem, který byl zaveden, s tím, že považuji za velmi nepochopitelnou skutečnost, že veřejnost v dnešní době nemá mít možnost se na síť v jednací místnosti zastupitelstva připojit. Zejména pokud to v minulých čtyřech letech bylo možné bez jakýchkoliv problémů;
- revize smluv, licenční a softwarový audit: no, auditů není nikdy dost :-). Spíše bych ocenil, kdyby se někdo na úřadě zamyslel, perspektivně a koncepčně, nad možností využití "non-Microsoft SW" městem a pomohl tak ušetřit možná až miliony ... Na závěr jen podotknu, že pokud přijde zaměstnanec/dělník do práce, tak na straně jedné předpokládá, že dostane k dispozici potřebné pracovní nástroje a pomůcky (a zhusta se tak dokonce i v dnešní době děje :-)), na straně druhé ale zaměstnavatel (vcelku oprávněně) očekává, že je bude zaměstnanec/dělník řádně využívat. K práci. Nikoliv, že mu bude navrhovat, aby (třeba) lopatu věnoval na dobročinné účely. Tak to chodí ve všech běžných firmách a nepředpokládám, že třeba Vy, pane Vencovský to máte v zaměstnání jinak a používáte svoje PC, svoje auto, nosíte si propisky z domova ... Ale ano - i já vidím, že okolo IT oblasti na městě se "něco" děje. Ostatně proto jsem minulý týden upozornil paní starostku, že při rozdělování rezortů mezi uvolněné radní nebyla oblast IT nikomu konkrétně, jmenovitě přiřazena. Zřejmě tedy automaticky spadá pod paní starostku;
- k zápisům a pod. z rady: již dříve jsem navrhl, aby byl převzat (po úpravách) systém z KÚ - zápisy veřejné, kompletní usnesení veřejná, přístup k materiálům rady pro zastupitele ...;
- odměny: to už jsem se také vyjadřoval. Podle mne jde jen o populistické kolečko, hrající na strunu závisti a neúplné informovanosti veřejnosti;
- volba členů výborů: ani mně se, pane Vencovský, nelíbí k čemu došlo u Finančního výboru. Sice třeba i já bych mohl mít nějaké výhrady k panu Jeníkovi, ale doposud platila (podle mne správná) zásada, že si strany v zastupitelstvu nominanty navzájem "nekádrovaly". Uvidíme.
- pracovní schůzka k rozpočtu: také jsem na jednání zastupitelstva vystoupil a jasně jsem uvedl, že návrh na veřejnost této pracovní schůzky považuji za populismus a nerozum. Nejde o jednání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné a kde se může každý občan vyjádřit. Nevím, jestli je v návrhu rozpočtu, zpracovaném předchozím vedením města "něco špatně", ale mohu Vás ujistit, že o sestavování nového návrhu, úpravách ... bude klub zastupitelů KSČM informovat veřejnost nejméně na stránkách I-novin, nebo na webu OV KSČM. Přijde mi to racionálnější, než vyvolávání temných stínů.
- "kauza" Správy bytového fondu: již k tomu bylo napsáno dost, včetně vysvětlení zákonných (byť i mnoha z nás nelíbících se) postupů. Závěr je jasný - soutěž byla zrušena. Za podstatné nyní považuji, aby vedení města zajistilo bezproblémovou správu i od 1. ledna 2015.

Tolik jen několik poznámek k Vašemu článku a přeji hezký den.

František Chot (KSČM)

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Sice tendeční PR, ale hezky podrobné .Ostatní strany by se měly zamyslet, zda by neměly také začít psát takovéto reportáže... určitě by to pomohlo občanovi lépe se orientovat v jejich motivaci, názorech a směřování...

Co slíbil, zatím pan Vencovský plní... Takže za mne palec nahoru, jen tak dál.

PS: Nejsem žádnej psavec nebo "grammar nazi" ale ... "... webové stránky prostě nefungovali..." to mne vyloženě udeřilo do očí...

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

V Lípě to začíná vypadat pomalu jako v divokých devadesátých letech někde na Balkáně.
Mám se začít bát o zdraví své a zdraví své rodiny když jsem teď ten nežádoucí? Podpálí mi někdo auto nebo barák? Poštvou na mě úředníky? Otráví mi psa? Pošlou mi v obálce kulku nebo v noci položí koňskou halvu na polštář?

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Dobrý den pane Chote, byl jsem několik dnů mimo republiku a tak se nějak nemůžu zorientovat. Vy ( KSČM) jste v opozici, koalici nebo opokoalici? Můžete to prosím voličům vysvětlit. Taky jste mi prosím nijak nereagoval na můj dotaz i článku pana Vencovského o ustavujícím zasedání městského zastupitelstva ohledně výše odměn i pro členy výborů, nečlenů městského zastupitelstva. Můžete mi prosím sdělit Váš názor. Děkuji.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Omlouvám se za gramatiku a děkuji za upozornění :-).

Pro pana Chota, přiznám se, že nechceme trvale kritizovat. Raději bych hodnotil kladně a chválil. Nakonec se mi tento postup osvědčil u tréninku dětí. Je lepší chválit než kritizovat. Zatím není co chválit. Doufám, že bude, doufám v to jako občan našeho města. I já předpokládám, že vedení města, v čele s Mgr. Romanou Žateckou zvládne počáteční chybičky, proto jsem nehodnotil řízení a vyjadřovací schopnosti. Zde je potřeba se zapracovat a uvidíme dále. Věřím, že zrovna toto se bude nadále jen zlepšovat.

Chápu, že iritace Lavičkou Václava Havla bude pro více lidí a uskupení, nejen pro vás. Proto si myslím, že je vhodnější Lavička 17. listopadu, jednak ohledně financí, jednak Sametová revoluce proběhla a chtíc nechtíc, byl tento den klíčem ke svobodě, to se prostě oddiskutovat nedá.

Cílené či necílené nepřevzetí notebooku. Co k tomu říci. Potřebujete vy, jako zastupitel takový stroj, kdy si na něm prohlédnete materiály ve formátu *.pdf, obrázky, dokumenty, připojíte se k internetu a využijete poštovního klienta? Já myslím, že zde se opravdu mrhalo veřejnými financemi. Podle mého na tuto činnost stačí stroj v cenové relaci cca 6.000,00 Kč (bez OS). Co se týče operačního systému a kancelářského balíku. Existují řešení společnosti Microsoft, zaměřená přímo na státní správu. Z mého laického pohledu, není možný odklon od řešení Microsoft, vzhledem k návaznosti na další systémy státní správy a města. Poznámka, v naší společnosti provozujeme 3 různé operační systémy, zejména kvůli řešení třetích stran. Pro IT oddělení je tato situace značně komplikovaná, přikláním se v případě města k jednotnému systému a to pravděpodobně, bohužel, Microsoft řešení. Takže využívat svěřené zařízení určitě ano, ale musí to být zařízení, které bude splňovat nároky na činnost, která na něm bude vykonávána. A zde chceme ukázat na nehospodárnost a zbytečnost těchto zařízení.

Odměny, chápejte nejde v tomto případě o finanční ohodnocení. Celou dobu upozorňujeme na nemorálnost výše odměn pro zastupitele a nezastupitele. Jak je možné, že např. v Liberci v tomto případě nemorální nejsou? Víte, tato situace degraduje odborníky z řad veřejnosti. Jak tvrdí Mgr. Procházková, chce býti motivována finančně, ing. Máška chce pobírat mzdu za odvedenou práci, proč ne? Ale spravedlivě. A v odměnách spravedlivost a soudnost chybí. Zmínil jste, jak je to u nás ve firmě. Pokud bychom se měli blížit ztrátě, určitě omezíme výdaje na odměny pro management a snížíme náklady na provoz vozového parku a IT. Tak bych se choval jako správný manažer. Co dělá město, když je záporný rozpočet? Vidíte sám, koaliční zastupitelé a vedení města si odměny ponechá a veřejnosti je sníží. Co sníží, to je plivnutí do tváře odborníkům. Spolehnutí vydá prohlášení k těmto odměnách v příštím týdnu - jen poznámka.

Víte, co se týče rozpočtu, dle mého názoru pomocí rozpočtu řídíte město. Nakládáte s veřejnými financemi. A můžeme slovíčkařit, pracovní schůzka, seminář apod. Nicméně je třeba mít na paměti, že to jsou peníze nás všech a nikoliv Franty nebo Pepy (nechci urazit ani Frantu ani Pepu). Veřejnost stejně nemá možnost zasáhnout do tvorby rozpočtu, ale má být informována. Sám tvrdíte, že informovat budete, což je dobře. Nevidím důvod, jak jinak veřejnosti dokázat transparentnost jednání, než zpřístupnit všechna jednání zastupitelstva, včetně pracovních schůzek a seminářů. Ještě jsem nedostal spolehlivé vysvětlení, proč je veřejnost vyloučena. Zde se transparentně nechováte a to je škoda.

Jinak, po přečtení vašeho příspěvku děkuji za součinnost s mým, jakkoliv píšeme jiným jazykem, výsledek mi vychází skoro stejný.

Přeji hezký a úspěšný den :-)

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Nu pane Petře Jeníku, je čas začít bilancovat :-). Omlouvám se Vám, ale prostě jsem to musel napsat :-). Škoda, že jste se včera nebyl podívat...
Hezký den

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Kdybych tam přišel, asi bych byl stejně brzy vyveden :)
O tom že jsem nežádoucí a finanční výbor neprojde jsem věděl samozřejmě dopředu a přesto jsem stál o to, aby mé jméno na kandidátce bylo. Tajně jsem doufal, že se já i veřejnost dozví důvod, proč jsem nežádoucí. Leč realita je taková, že jsme se to nedozvěděli nikdo.
Omlouvat se za zveřejnění nemusíte. I já sám jsem to už zveřejnil.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

dobrý den,
prosím, nemá někdo z vás informaci, proč od včerejšího odpoledne, kdy zasedalo zastupitelstvo, nefungují stránky města?
díky Jiří

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

... Ať by stála přibližně jako "obyčejná" lavička 20 tis. Kč, nebo se musel odevzdat poplatek panu Šípkovi a měla stát 300 tis. Kč...
Vy jste to pane Chote napsal tak, jako že to vypadá, že licenční poplatek panu Šípkovi dělá 280 tis.Kč. Ale on bere za to dílo jen 40 tisíc.
Ale proč tady tu lavičku nemít. Může být hrazena ze sbírky občanů. Určitě se nějací najdou, může to iniciovat pan Hudec a s počátečním vkladem jít příkladem. Je to jeho nápad a neměl by k tomu sloužit veřejný rozpočet, když toho v pokladně moc není.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

S tou sbírkou to nakonec není špatný nápad, díky za podnět, uvidíme podle vývoje situace. Dokonce by to bylo přímo symbolické, kdyby u lavičky byla cedulka "Vybudováno za přispění občanů". Jinak ovšem ty lavičky byly budovány z veřejného rozpočtu všude, kde dosud byly zřízeny (Praha, Hradec Králové, Plzeň, Budějovice, nejnověji Nový Bor). Názory na to, co je a co není možno platit z veřejného rozpočtu, se různí a různit budou. Já třeba pokládám za zbytečně vyhozené peníze na ten umělý trávník na hřišti (10 miliónů). Ale co nadělám, když to zákon nezakazuje a když pro to hlasovala potřebná většina v zastupitelstvu? Myslím, že s lavičkou to bude taky tak. Pokud ji zastupitelé schválí, bude, pokud neschválí, bude její zřízení složitější, ale věřím, že nakonec taky bude. I v České Lípě žije hodně těch, si ještě pamatují dobu před rokem 1989 a neradi by se do té do by vraceli. Určitě by přispěl mnohý z těch, kdo přišli 19.listopadu na vzpomínkové setkání na Náměstí TGM.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Ano mám z tohoto článku pachuť z polopravd a demagogických argumentů. Ad přístup do sítě: Jestli tomu dobře rozumím, pan Skokan v roce 2002 podepsal pro město nevýhodnou smlouvu, kterou nyní kritizuje prostřednictvím svého nohsleda a ještě za to dává vinu svým následovníkům z jeho asi první politické skupiny? Byl už v tolika, že se to těžko pamatuje. Proč nám také pane Vencovský nevysvětlíte, proč tedy Skokan podepsal takovou nevýhodnou smlouvu a měl za to něco? Řekl bych že ano. Vy jako podnikatel by jste si uvnitř sví firemní sítě zřídil hotspot pro širokou veřejnost se zařízením za 800,-?? Pokud ano, jste fakt kaskadér, nebo tomu opravdu nerozumíte. Říká vám něco zabezpečení?? Vy by jste si opravdu pustil do sítě nekontrolovatelné zařízení, třeba zavirované, rozesílající spamy či na pozadí provádějící DDoS útoky? Zeptejte se pana Gůgla co by následovalo. Asi by jste byl první co by druhý den kritizoval nedostatečnou funkci úřadu z důvodu nucených elektronických omezení. A to heslo jistě nebude jediné zabezpečení.
Dále pokud se podíváte na provozovatele služeb a systému městských stránek, není tam ČLIS, ale Advice - je to v zápatí, k tomu stačí pár kliknutí a víte, že systém neběží ani na serverech ČLIS ani na serverech města.
A pokud za ušetřené peníze za nevyzvednutý ntb jak píše pan Chot, nebo za tu drahou techniku (kolik že to stálo?) chcete provést SW audit, směle do toho. Náklady na uhasení žáhy páně Skokana ušetřený obnos mnohonásobně přerostou. Audit není zadarmo. A čeho se dosáhne? Snad maximálně toho, že je vše ok nebo město má nějaký SW ilegálně a bude platit flastr. No projev lásky svému městu a jeho rozpočtu se dá vyjádřit jakkoli, proti gustu....
Také budu požadovat jako občan města připojení k internetu zdarma, když ho může město platit Skokanovi, proč ne mě. A klidně jen na nějakou tu hodinku měsíčně. Doufám, že se přidají další. Přeci nebudeme rozlišovat mezi občany a nechci být diskriminován, ani pro svou pleť.
Také zcela chápu neveřejné pracovní jednání. Ve chvíli, kdy se má kdokoli potřebu předvádět a upozorňovat na sebe se opravdu nic pořádně neudělá. Stejně jako na prvním zasedání, které lze shlédnout na webu a zajímavé bude asi i druhé video. Snad se pan Skokan smíří s prohrou a pochopí, že občané již zjistili, že na něj opravdu je spolehnutí jen jako na divadelníka.
Závěrem k revokaci: dle materiálů zveřejněných na webu města k prvnímu zasedání (a neprojednanému) bylo výběrové řízení zrušeno nikoli kvůli Spolehnutí, ale protože vítězný uchazeč nedodal potřebné dokumenty a druhý byl příliš drahý. Takže není toto tak trochu pachuť z polopravd a demagogických argumentů???
Děkuji pane Vencovský za brilantní exhibici.
KJ

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

No, pane/paní Sašo, zcela soukromě se "obávám", že jste ani tak nebyl/-a v cizině, ale to je jedno ...

Jsme (zastupitelé KSČM) v opozici. Korektní, konstruktivní a pracující opozici (doufám!!!) - již jsme předložili vedení města některé naše návrhy, týkající se např. možnosti řešení koupaliště v CL, nyní připravujeme další projekt a pochopitelně se hodláme výrazně podílet na sestavování toho základního - rozpočtu 2015, opět alespoň argumentovanými návrhy.

A k odměnám: včera, či kdy, jsem v jiné diskusi tady na i-novinách psal, že to celé považuji za populistický spektákl, ale názor Vám sdělím. Zvažte, například, že výbory jsou poradní nikoliv rozhodující orgány, vysloví "jen" svůj názor, doporučení, případně přijdou s návrhem - iniciativou. Tíha rozhodnutí a zodpovědnosti za něj, pak leží na zastupitelích. V této souvislosti pak Vaší pozornosti doporučuji ust. § 159 NOZ (ve vazbě na další související) a konsekvence, které to pro jednotlivce - zastupitele, nikoliv člena výboru - nezastupitele, může mít.

Hezký zbytek pátku a celý víkend přeje

F. Chot (KSČM)

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Pane Chote, ne spektákl ale chucpe, kdy za stejnou práci ve voleném orgánu města pobírá městský zastupitel násobek odměny toho kdo zastupitel není. Nesnažte se prosím mlžit Vaší pofiderní znalostí občanského zákoníku a přečtěte si pozorně onen § 159, kterým dovozuje svůj nárok na odměnu a nenárok na stejnou odměnu pro člena výboru, nezastupitele. v § 159 odst. 1 NOZ je jasně řečeno, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Takže jestliže členy výboru volí zastupitelstvo obce ( § 84 odst. 2 pís m) zákona o obcích ) vztahuje se na výkon člena výboru zastupitelstva stejná míra odpovědnosti a předpokladů jako pro výkon funkce výboru jako na zastupitele, Takže prosím nemaťte čtenáře řečmi o poradních orgánech zastupitelstva apod. Prostě vám taková amorálnost připadá normální. Vaší partaji a koneckonců ani ODS takový postoj vůbec nevyčítám neboť máte podobný hodnotový žebříček. Jen se stále divím, že ČSSD a nová hnutí ( ANO +Uklízeči ) mají zapotřebí se takto nechutně chovat.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Ale no tak!
Věřím, že jak Vám tak ale především jiným čtenářům je jasné, že je rozdíl mezi odpovědností (trestně i občanskoprávní) zastupitele, který rozhoduje, na rozdíl od člena výboru, který "jen" radí, vyslovuje své názory. To, že jsou výbory poradní orgány zastupitelstva nejsou moje "výkřiky", ale citace zákona o obcích.
Jednobarevné nálepkování názorů jiných si, prosím, nechte na další volební kampaň.
Možná proto je Váš příspěvek tak agresivní a obohacený o všeobecné protikomunistické výkřiky, doplněné o srovnávání s ODS.

S pozdravem
F. Chot (KSČM)

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Tak já nevím, jestli to dobře vysvětluji. Přijde mi nemorální a naprosto scestné, dělat rozdíly mezi odborníky z řad veřejnosti a zastupiteli. Výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva. Tak nevím, proč člen výboru, odborník z řad veřejnosti radí za mizivou odměnu, než jiný člen výboru? To prostě nechápu. Vždyť zastupitel za to, že je zastupitel, již odměnu pobírá!!!
Škoda, že veřejnost nemá možnost vědět fakta, jak se tvoří rozpočet města od začátku. Co se za tím rozhodnutím schovává? Zatím jsem neslyšel žádný, rozuměj žádný rozumný, komentář, proč koalice a kupodivu i část "opozice" nechce nechat občany nahlédnout pod pokličku tvorby rozpočtu města. Proč se zavádí nový městský odbor, za jakým účelem? Kde se na tento odbor vezmou peníze? Nové finance jen tak do městské pokladny nepřitečou a z čeho se na tento odbor ušetří? Z mínusu? To snad ne... To všechno se bude asi projednávat na pracovním zastupitelstvu ohledně tvorby rozpočtu na rok 2015.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Jen k tomu druhému odstavci:

Pracovní schůzka zastupitelů k rozpočtu je prostě pracovní schůzka. Koná se právě proto, aby se v neformální diskusi vytříbily, probraly, vydebatovaly ... rozdílné názory jednotlivých zastupitelů a případně jejich klubů. Neumím Vám dát "rozumnější" objasnění, vysvětlení, komentář ... A nebudu Vás odkazovat na to, aby jste si porovnal tento postup s postupy například ve firmách, nebo ve spolcích (zájmových organizacích) a podobně. Asi by to bylo zbytečné. Objem práce a rozpornost názorů jsou prostě takové, že není reálné nejen za jedno, ale ani za několik zastupitelstev (řádných!) takovou práci (!) stihnout.

Jako podpůrný argument ještě uvedu, že součástí pracovní schůzky je představení odborů a útvarů MěÚ, obchodních a příspěvkových organizací (významnějších) města, a to proto, že 16 z 25 zastupitelů je zcela a úplně nových (jak to pro odlehčení situace nazývám já: přišli z ulice) a obávám se, že jejich (naše :-)) znalosti a uvědomění si náročnosti a obtížnosti situace jsou možná i podobné Vašim ...

Přeci jen se bude jednat, zaokrouhleně, o půl miliardy korun.

Proč se zavádí nový odbor - rovněž Vám neumím zcela odpovědět (jde o pravomoc rady a já jakožto opoziční zastupitel ...). Jen poznamenávám, že podle mého názoru je struktura MěÚ doslova strašlivá - tříšť odborů, oddělení, úseků a útvarů (až "patvarů"). Peníze na nový odbor - doposavad jsem to chápal tak, že úseky, oddělení ... které mají typově obdobnou náplň, budou sjednoceny právě do jednoho odboru/oddělení. Takže příp. vznikne jen jedno nové místo - vedoucího.

Mínus v pracovním návrhu rozpočtu: to momentálně hodnotím, před zítřejší schůzkou, jako přípravu na další spotřebovávání investičního fondu města bývalým vedením.

Hezký den

František Chot (KSČM)

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Vážený pane Chote,
mohl byste se prosím vyjádřit i k odstavci prvnímu ?

Je pravdou, že za stejnou činnost (práci ve výboru) pobírají členové výboru jinou výši odměny, a to pouze na základě kritéria, zda jsou či nejsou zároveň členy zastupitelstva ?

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Stále tu je zastupitelská demokracie, tedy občané se sdružují do stran a ve volbách se snaží prosadit své zájmy. Ve stranách se většinou platí nějaké příspěvky a většina straníků se nikdy žádného postu nedočká. Stojí ho to čas a také nějaké peníze.
Pokud se nestane zastupitel, má ještě možnost být ve výboru, komisi, kde může "radit".
Zájem o členství ve stranách skomírá, je to vidět i na kandidátkách. Je jednoduší postavit ad hoc kandidátku ze svých známých a vzít to zkratkou. Podobně obsazení výboru.
Rozdíl v odměnách je odrazem "zásluhovosti" ač to nezní zrovna nejlépe.
P.S.: rozsáhlá debata o věcech méně důležitých, je jedna z taktik, jak prosadit, bez většího zájmu, věci důležitější.

Nahoru

storno

Pěkné svátky přeji všem KT

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

V tomto se bohužel rozcházíme.

Také jsem příznivcem zastupitelské demokracie a souboji myšlenek, který je realizován prostřednictvím soutěže politických stran s předem deklarovaným programem a stanovenými cíly. A tudíž nějakou veřejnou kontrolou. Ad hoc či polyformní hnutí jako ANO, Starostové, Uděláme pořádek či Spolehnutí mne neoslovují.

Možná jsem naivní, ale většina straníků snad netouží po nějaké placené funkci za 500 Kč měsíčně, ne ? Jejich zájmem je snad prosadit svůj pohled na věc, své myšlenky. Proto se sdružují do politických stran.

Navíc nerozumím Vašemu argumentu. Pokud se člen strany nedostane do zastupitelstva, ale je pouze členem výboru/komise, pak i tak pobírá stejnou odměnu jako nezávislý (dejme tomu) odborník, kterého do výboru nominovalo nějaké místní úspěšné hnutí. Rozdíl v odměnách je jen mezi zastupiteli/členy výborů a ostatními občany/členy výborů. A v tomto opravdu nelze ani náznakem spatřit tu Vámi zmiňovanou zásluhovost (neboť straník neuspěl, není v zastupitelstvu, je pouze členem poradního výboru či komise). A o tom se celou dobu bavíme.

PS: jsem si tohoto vědoma. A jsem ochotna Vás podpořit, pokud se podělíte o informace.
Nicméně stanovení odměny za výkon funkce ve výboru v členění na to, zda člen výboru je či není zastupitel, je opravdu zásadní úlet.
Připadá mi, že celé je to jen o tom, že jako zastupitelé nemáte odvahu si říci o adekvátní odměnu. Která je - upřímně řečeno - v současné době naprostým výsměchem.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Naprosto souhlasím s definicí adekvátní odměny - tedy výsměchem občanům. Dále souhlasím s tím, že kastování členů výborů nebo komisí na zastupitele a jmenované, to je opravdu úlet. Stále se snažím, zatím bez adekvátní odpovědi, dozvědět, proč se v České Lípě vyplácí různé odměny pro členy výboru (zastupitele/nezastupitele). Vždyť to není pravidlem, navíc vyhláška stanovuje maximální odměnu pro zastupitele, člena výboru (která byla schválena - ponížena o 10%), ale minimální částku odměny a to zdarma, tedy 0,- Kč. Tak dejte všem stejně, tedy podle členů výborů nezastupitelů i zastupitelům, členům výborů a hrubým odhadem ušetříme do rozpočtu cca 2-3 miliony Kč. A ještě budete hrdinové od začátku volebního období, zatím nic moc. Spíše nic než moc...

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Ohledně výše odměny za práci zastupitele se míjíme. Ta odměna není z mého pohledu výsměchem občanům města. Naopak. Její výše je směšně nízká vzhledem k nárokům na čas, všeobecný přehled a znalosti zastupitele a zejména vzhledem k právní odpovědnosti zastupitele.

Děkuji Vám, že jste otevřel otázku odměňování ve výborech dle kritéria: zastupitel/ostatní. Současný stav je neúnosný a neobhajitelný. Praktikovat takovýto přístup v podnikatelské sféře, tak první kontrola Inspektorátu práce naloží zaměstnavateli nemalou pokutu. Odměna za členství ve výboru má být pro všechny členy stejná.

Pokud by tento podnět některý ze zastupitelů vyslyšel, ocenila bych to.
A když už se bavíme o výborech (které mají poradní funkci a členové výborů nenesou žádnou odpovědnost), pak navrhuji se i zamyslet nad počtem výborů a zvýšeným počtem jejich členů ve srovnání s efektivitou tohoto systému, ochotou zastupitelstva naslouchat závěrům jednotlivých výborů.
Tím nevolám po zrušení výborů či komisí, ale přijde mi racionální toto promítnout do výše odměny členů výborů.

Nahoru

Re: 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Myslím si, že se nemíjíme, jen jsem se pravděpodobně chybně vyjádřil. Nejde mi o odměnu zastupitele za zastupitele :-), ale o rozdíl v odměnách pro zastupitele, člena výboru a nezastupitele, člena výboru. Zde máme, myslím, naprosto shodný názor.
Děkuji

Nahoru