Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Verze pro tisk |

Vážená paní Brožová,
dovoluji si touto cestou se na Vás opětovně obrátit s mým dotazem. Předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

Re: Ze zasedání zastupitelstva města Česká Lípa - ředitel MP ...
22. Prosinec 2014 - 17:58 | Sou
Dobrý den, děkuji za reakci.
Vámi uvedená fakta jsou mi známa. Pokusím se položit mé dotazy jiným způsobem:
1) Paní magistra Procházková byla pověřena řízením MP. Je možné zveřejnit její kvalifikační předpoklady, dosavadní zkušenosti? Tj. kolik pracovníků doposud ve svém profesním životě řídila?
2) Chápu Vaše vyjádření správně, když z něj vyvozuji, že město provedlo organizační změnu v řízení MP, aniž si předem udělalo finanční kalkukaci?

zdroj:
http://www.i-noviny.cz/ceska-lipa/ze-zasedani-zastupitelstva-mesta-ceska-lipa-reditel-mp-odvolan#.VLBB1cm9HRo

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Dobrý den,

pokusím se reagovat na Vaše doplňující dotazy.

1) Paní magistra Procházková pracovala 15 let jako vedoucí ve státní správě, má tedy dlouholetou praxi v řízení týmů a managementu.
2) K personální výměně město přistoupilo z toho důvodu, že nebylo spokojeno s prací dřívějšího vedení městské policie. Město především chce, aby se práce městských strážníků změnila a nová uvolněná radní pověřená řízením MP by těchto změn měla docílit. Tyto změny se budou týkat také určité reogranizace MP ČL, která by měla přinést úsporu. Jakmile budeme mít k dispozici přesná čísla plynoucí z konrétních opatření, veřejnost s nimi seznámíme.

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Vážená paní Brožová,
děkuji za Vaši reakci.

Nicméně bohužel musím konstatovat, že věcné odpovědi jsem se opět nedočkala.

Na dotaz "...zda je možné zveřejnit, kolik pracovníků magistra Procházková doposud ve svém profesním životě řídila?" opětovně neodpovídáte. Jako vedoucí ve státní správě totiž paní magistra mohla teoreticky řídit např. i kolektiv sestávající ze dvou či tří podřízených. Což se nyní - vzhledem k neochotě města při poskytnutí bližších informací - jeví jako velmi pravděpodobné a podkopává tak Vámi zmiňovaný kvalifikační předpoklad o tzv. "dlouholeté praxi v řízení týmů a managementu".

Na dotaz "...zda město provedlo organizační změnu v řízení MP, aniž si předem udělalo finanční kalkukaci?" daný do souvislosti s vyjádřením paní starostky: "Tady nejde o peníze. (...) Peníze vynaložené na post uvolněného radního se zároveň negují tím, že plat ředitele MP bude samozřejmě adekvátně upravený jeho nové pozici," opět neodpovídáte.
Nabízí se tedy závěr, že paní starostka neměla předem k dispozici finanční kalkulaci a že tudíž její vyjádření je v lepším případě pouze jejím přáním, které v diskusi omylem zaměnila za fakta. V případě horším se jedná o záměrně chybné tvrzení.
Obojí je nepřípustné a doufám, že paní starostka vše vysvětlí.

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Nevysvětlí :)
Já si v takových případech vždy vzpomenu na hlášku ze seriálu jistě pane ministře:
Ministr: A jak to vysvětlím veřejnosti?
Tajemník: Nechte to na tiskovém odboru. Vymyslí nějakou nic neříkající smysluprostou odpověď. Ostatně za to jsou placení.

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Tohle není dotaz na mluvčí, ale na politickou reprezentaci resp. na starostku. Mluvčí má za povinnost v rámci vyjádření tlumočit postoje řádně zvolené politické reprezentace , ale kde "nic není" nebo je postoj nekonzistentní, ani smrt nebere, a není to chyba tiskové mluvčí.

@ Sou: Ach, ta forma... ptát se přes veřejné fórum, kdy nemá člověk jistotu, že mu někdo odpoví, natož, že si to dotazovaný přečte a v případě, že mu odpoví pozdě nebo ne dle jeho představ, tak je hned pranýřován... To je, dle mého skromného názoru, tak trochu....

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

Jako zastupitel si můžu dávat podobné otázky, ale byly tu volby, které výrazně změnily složení radnice. Volby daly zelenou kritikům radnice a to včetně MP.
Okolo MP bylo poměrně silné pnutí - ale bývalé vedení se za MP nijak výrazně nepostavilo, ani neřešilo, a tak "probublalo" nyní po volbách.
Zvolená konstrukce řízení MP není zcela jednoduchá, ale osobně to nepovažuji za důvod odchodu z koalice.
Karel Tejnora

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

to Primitif:

děkuji za Vaši poznámku ohledně způsobu položení mého dotazu. Cituji:
Ach, ta forma... ptát se přes veřejné fórum, kdy nemá člověk jistotu, že mu někdo odpoví, natož, že si to dotazovaný přečte a v případě, že mu odpoví pozdě nebo ne dle jeho představ, tak je hned pranýřován... To je, dle mého skromného názoru, tak trochu....

1) Je pravdou, že prvotní dotaz jsem položila formou komentáře ke zdejšímu článku, viz zde:
http://www.i-noviny.cz/ceska-lipa/ze-zasedani-zastupitelstva-mesta-ceska-lipa-reditel-mp-odvolan#.VMAjliy9HRp (ostatně na tuto konverzaci se v mém dotazu na Hydeparku odkazuji. Nápověda pro primitiva: podíval jste se ten odkaz vůbec?)
2) Paní Brožová na můj dotaz tehdy reagovala. Což jsem ocenila. Paní tisková mluvčí tedy akceptovala tuto formu položení dotazu.
3) Nikterak - tedy žádným způsobem (jak mi nelogicky podsouváte) - jsem nikdy a nijak nevnucovala městu - ani paní tiskové mluvčí - tzv. myšlenku, že je jejich povinností můj anonymní dotaz si přečíst anebo že mi musejí odpovědět včas. To je pouze Vaše myšlenková konstrukce.
4) Nikoho nepranýřuji. Ptám se a dosud mi nikdo nebyl schopen věcně odpovědět. Ujasnějete si laskavě pojmy ("pranýřovat"), než je začnete používat.
5) Položila jsem v původním vláknu dva jednoduché dotazy. Paní Brožová na ně reagovala. To byla její volba. Její odpovědi mne ovšem neuspokojily, neboť dle mého názoru nedokázala neodpovědět na položené otázky. Proto jsem své dotazy formulovala jiným způsobem (vědoma si toho, že se mohu vyjadřovat nejasně, nesrozumitelně).
6) Protože jsem se již pak odpovědi nedočkala, dovolila jsem si svůj dotaz opakovat, a to formou příspěvku do Hydeparku na i-novinách. Nevidím na tom nic špatného.
7) Pokud toto dle Vašeho názoru není dotaz na tiskovou mluvčí, ale na politickou reprezentaci, pak by se sakra ta "politická reprezentace" měla konečně vyjádřit.

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

to Karel Tejnora:
Zvolená konstrukce řízení MP není zcela jednoduchá, ale osobně to nepovažuji za důvod odchodu z koalice.
Děkuji za Váš názor.
Osobně to totiž považuji za důvod odchodu z koalice.

Nahoru

Re: Dotaz na paní tiskovou mluvčí města

@Sou 1) Ano 2) Tady mi podsouváte, že tedy očekáváte, že bude reagovat na všechny vaše dotazy takto položené... 3) viz. bod 2 4) :-) Zbytečný bod... takový až "Jeníkovský" chytaní za slova... 5) patři asi k bodu 2) ... To je možné 6) ...každýho názor... 7) IMHO: Koho jste volila vy?

Osobně bych to formuloval např. jako : Otevřený dotaz na paní starostku...

Jinak, nenechte se odradit, , jen tak dál, jen ať je více diskutérů na i-novinách... ale ať to má nějakou kulturu... Howgh.

Nahoru