Městské zastupitelstvo CL 27.8.2014

Verze pro tisk |

Na programu mnoho zajímavých bodů - oprava kogenerační jednotky ve Sportareálu, revitalizace městského parku, vyhodnocení nového systému parkování, a také samozřejmě prodej majetku ..
1.zjištění - vše se rozhoduje pod tlakem, teď, ihned.
2. Oprava kogenerační jednotky. Od ledna, kdy došlo k havárii KJ , se nic nedělo. Nikdo za havárii není odpovědný, zastupitelé musí nyní rozhodnout, zda opravit KJ , nebo pořídit novou. Každý měsíc prodlení- nečinnosti KJ stojí 12 tis. Topná sezona je přede dveřmi... rozhodnutí je odloženo.
3.Revitalizace městského parku. Projekt je zpracován od roku 2000. Je zpracován komplexně, zahrnuje např. zprovoznění obou jezírek, řešení odtokových poměrů v parku,opravu komunikací v parku, výsadbu a údržbu zeleně. Město zcela nepochopitelně do zpracovaného projektu zasáhlo tím, že na vlastní náklady nechalo provést revitalizaci horního jezírka a to hned 2x, naposledy v letošním roce. Současná revitalizace , na kterou město získalo dotaci , přestavuje pouze část projektu - revitalizaci zeleně. Dál bude město hyzdit zarostlé jezírko, komunikace v dezolátním stavu, Kantráč který do koncepce parku vůbec nezapadá a ke kterému se nyní upravuje přístupová cesta.Město získalo dotaci v 9/2013 a až do 6/2014 nezveřejnilo konkrétní podobu revitalizace parku. Bude vykáceno 90 stromů, které nikoho na životě neohrožují a vysazeny vzrostlé stromy a především keře. Kdo má zkušenosti s dotacemi ví, že podmínkou dotace je dodržení projektu a časového horizontu provedení projektu. Úvahy o tom, že v průběhu kácení se může diskutovat o možných úpravách , tak jak je prezentuje místostarosta Vlček jsou zavádějící a ničím nepodložené. Radnice nechala projekt zpracovat bez komunikace s veřejností. Park asi nebude navštěvovat zpracovatel projektu, ale občané. Máme ale osvícenou radnici, která ví, co občané potřebují... Proč radnice nevypsala anketu, tak jak to provedla u loga města, proč neinformovala občany v Městských novinách, nač máme webstránky města? Proč ještě dnes v MN je informace z 2.7., která již dávno neplatí? Jak asi bude vypadat park, když bude jednorázově pokáceno víc jak 10% vzrostlých stromů a jak budou prosperovat nově vysazené stromy sázené v době, kdy je extrémní nedostatek spodní vody? Toť otázka.
Ani dotace není zadarmo, spoluúčast města na projektu 940 tis..
Rozhodnutí MZ v projektu se bude pokračovat.
Věřte, že po tomto jsem zastupitelstvo opustila, bylo mi do breku...
Pokud se budete chtít zapojit do debaty, budu ráda, moje názory nejsou dogma, možná že mě z nich vyvedete ,- ráda se nechám poučit.
Zdravím všechny , komu dění v České Lípě není lhostejné a možná nejsou tak skeptičtí jako já . Lípa si zaslouží, abychom se o ni starali , aby se nám v ní dobře žilo.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Městské zastupitelstvo CL 27.8.2014

Česká Lípa není jediné město, kde dochází k neshodám s obyvatelstvem. V Pardubicích též proběhla diskuse ohledně revitalizace zámeckého parku za 21 miliónů korun. Mělo se vykácet 400 stromů. Obyvatelé dokázali 100 stromů zachránit. V televizním zpravodajství vedení města chybnou komunikaci s obyvatelstvem přiznalo. V České Lípě na revitalizaci parku nestačilo čtrnáct let. O naslouchání hlasu lidu se nedá vůbec hovořit. Kompletní studie revitalizace parku vznikla v letech 2000-2001. V roce 2007 proběhlo setkání s občany, kde se diskutovalo o podobě parku. Občané s masivním kácením nesouhlasili již v této době. Já sama jsem v roce 2003 oslovila tehdejšího starostu Petra Skokana a zastupitele. Později jsem v této záležitosti kontaktovala starostku Hanu Moudrou a napsala několik dopisů vedení města a zastupitelům. Před prodejem bývalého zahradnictví jsem navrhovala, aby se zahradnictví stalo součástí parku. Zde mohly být kvetoucí záhony, kvetoucí stromy, keře a dětské hřiště. Dnes bývalé zahradnictví již není majetkem města. Je to neutěšené místo, na které není hezký pohled. V osmdesátých letech proběhly v přední části parku meliorační práce od altánku směrem na náměstíčko. Byly zde vysazeny dvě vrby, které v současné době zakrývají krásný pohled na celý svah s altánkem. V té době nebyly cesty ani náměstíčko vydlážděné a po deštích byla tato místa podmáčená. Součástí studie společnosti SIAL byl i vodní režim celého území (drenáže, zdroje vody). Z mého pohledu by město mělo použít 900 tisíc na revitalizaci vodního režimu a opravu cest. V dnešní době město nemá dostatek finančních prostředků, proto by mělo každou investici zvažovat. Předražená revitalizace zeleně za 4 milióny přinese jen další problémy a vůbec nevyřeší vzhled parku. Bude tomu přesně naopak. Tyto dohady mi hodně připomínají diskuse a dění kolem Jiráskova divadla. Peníze, které byly vydány za studie stavby a rekonstrukci stávajícího divadla by stačily na revitalizaci celého parku a ještě by zbylo na pruhy pro cyklisty, na které občané města čekají již více než deset let.

Nahoru