Pithart (KDU-ČSL): Morální? Hazard? Když Desatero nestačí

Verze pro tisk |

Pan Pithart napsal velmi zajimavý článek. V úvodu napsal: "Hazard, malý i velký, ten v Novém Boru, v investičním bankobnictví i ten velkých burzách, rozkládá tento svět:: žene nás všechny, všechny zaslepené, hráče i oběti proti sobě."
Co vy na to?

Too big to fail – příliš velká na to, aby padla. Rozumí se zpravidla nějaká banka. V tomto smyslu je to naprosto srozumitelné. Je to sdělení pro leckoho nemístně rezignující, až cynické, ale není na něm nic nepochopitelného.
Slova „morální hazard", která jsme bezmyšlenkovitě převzali z ekonomické terminologie, s tímto sdělením souvisejí, je to však klišé nejen nesrozumitelné, ale i zavádějící.
Anglické sousloví moral hazard se poprvé objevilo už někdy v sedmnáctém století, hojně pak s rozvojem pojišťovnictví ve století devatenáctém. Šlo o definici situace, v níž si jeden pojištěný člověk počíná méně odpovědně, tedy hazardněji, protože ví, že je pojištěn. Takže si klidně postaví dům v záplavové oblasti, protože spoléhá na to, že strhne-li mu ho velká povodeň, zaplatí to pojišťovna.
Co platí pro jednotlivce, platí samozřejmě i pro korporace. V obou případech jde o jedno a totéž: nemorální jednání. V nejlepším případě o hazardováním s morálkou.
Kdo vyjde s odřenou kůží Co by mohl frekventovaný termín „morální hazard" znamenat dnes?
Pokud někdo riskuje na vlastní triko, ať si to nazývá, jak chce. Kdykoli však do rizika vtahuji i druhé, a ti nemají možnost se bránit, vypojit se, je to přece nemorální. V každém případě. Otec od dětí, který právě dostal dva tisíce za oškrabávání chodníků, a dřepí už celý večer v hospodě Na Růžku před hracím automatem, je otcem bez odpovědnosti.
Jeho hazard je nemorální.
Pokud je řeč o podnikání či speciálně o bankovnictví (bankovních operacích), pojem „morální hazard" se dnes protismyslně používá pro ty operace, ve kterých zisk (je-li jaký) patří zpravidla bankéřům, zatímco případné ztráty jdou na účet těch druhých: klientů, nebo státu zahnaného do kouta. Ten se skřípěním zubů díry v bance zalepí, protože konkrétní banka je příliš velká, než aby si stát dovolil nechat ji padnout. Její pád by totiž strhl lavinu.
Lze vůbec vysvětlit, proč se tomuhle dnes říká „hazard"? Když je jisté, že s odřenou kůží (přinejlepším) vyjdou z riskantních spekulací bankéřů ti druzí? A proč je ke všemu ještě označen za „morální"?
Co se děje v našem světě neoliberálního kapitalismu v posledních třech čtyřech letech, dělo se i dříve. Jenom „sázky" těch, kteří nemají co ztratit, nebyly tak drze velké. Je to nemorální zneužívání faktické nezranitelnosti největších finančních institucí, zejména bank a pojišťoven (sem tam nějaká klesne ke dnu, ale jede se dál).
To samé se týká i největších nadnárodních firem. Nakonec se ukáže, že jejich hlídači, nad nimiž už nic z tohoto světa není (ratingové agentury), v tom občas jedou s nimi. Menší a poctivější nemají ve světě faktických monopolů, „dominantních postavení" a kartelů šanci.
Také proto nemají, že my nemáme výstižná slova, jazyk, který by nemorálnosti velkých a mocných popsal, vysvětlil, odhalil. Jazyk, který nás mate, nejprve vnášejí a pak bezmyšlenkovitě reprodukují média - některá z nich jsou přece součástí světa těch velkých hráčů a ostatně zatím rovněž směřují k monopolizaci, kartelizaci.
Nemyslím si, že tuto situaci má na svědomí trh jako takový, ba ani ta jeho „neviditelná" ruka. Vinu nesou ti, kteří odmítají uznat, že trh bez přesných a přísných pravidel, málo platné bez regulace, dává volnost nikoli neviditelné, bohatství vytvářející ruce trhu, ale rukám lupičů.
Regulace má špatný zvuk, zejména u nás, a toho se tu hanebně zneužívá. Na rozdíl od té příkazové, jmenovité, ukazatelové, „hmotné", tedy té, kterou známe, potřebujeme regulaci jako sumu obecně závazných omezení, jež se mají týkat všech a v tomto smyslu budou „slepá". Tak slepá, jak slepá by měla být i spravedlnost.
Pohyblivé písky pragmatismu Tvůrce metafory o „neviditelné ruce trhu" Adam Smith byl nejen ekonomem, ale také profesorem „morální filozofie". Ta se v jeho době pěstovala jako součást „morální teologie". Lidé tehdy nepotřebovali zdaleka tolik pravidel, kolik jich potřebujeme my. Stačilo Desatero, které měli lidé v krvi. Aniž se o tom museli neustále ubezpečovat.
Na skále zažitého Desatera se právní řád staví úplně jinak, než se buduje na pohyblivých píscích hodnotově vyprázdněného pragmatismu. Navíc podniky v přehledném světě byly mnohem menší a rozhodovali v nich konkrétní vlastníci.
Místo „morálního hazardu" bychom dnes měli mluvit o „nemorálním útěku bohatství od odpovědnosti". Nevládnou pravidla, ale ti velcí, protože jsou velcí.
Nezbývá než pracovat na zkrocení nejsilnějších, na zavádění férovějších podmínek podnikání, v nichž všichni budou mít šanci, všichni ponesou svou kůži na trh, ve kterém budou každému patřit po zásluze nejen zisky, ale samozřejmě i ztráty. Demokracie umožňující volit politiky, které řídí zezadu ti, jimž se nikdy nic nemůže stát, tedy nakonec ti nejbohatší, ukazuje se být k ničemu.
Třeba tedy omezit bankovní tajemství, vyloučit možnosti ulívat si špinavé peníze na Kajmanské ostrovy či Bahamy. Zdanit některé spekulativní transakce. U nás pak zrušit anonymní akcie, a hlavně prosadit (jsme už poslední v Evropě!) zákon o státní službě, který by ji učinil službou občanům, a ne posluhováním politikům.
Hazard, malý i velký, ten v Novém Boru, v investičním bankovnictví i ten na velkých burzách, rozkládá tento svět: žene nás všechny, všechny zaslepené, hráče i oběti, proti sobě.
Petr Pithart
místopředseda Senátu PČR
Vyšlo v Hospodářských novinách

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Pithart (KDU-ČSL): Morální? Hazard? Když Desatero nestačí

Ne, že by neměl pravdu, ale je komické, když to napíše někdo, kdo je dvacet let ve vrcholných politických funkcích.

Nahoru

Když si přečtete souvětí v závěru článku

(nikoli v úvodu), zjistíte, že to pan zastupitel neopsal bez chyb.
Článek vyšel v HN už 6. října, ten údaj tady taky chybí, když už něco citujeme.
Kromě toho si NEmyslím, že platí "ne, že by neměl pravdu", ale to je na delší diskuzi. Je to jen osobní názor levicového PP, proto k citaci nepatří jeho politická funkce (docela jistě si nenechal text schválit v Senátu a píše sám za sebe). Autor článku se taky žádnou funkcí neohání, protože tohle všechno samozřejmě ví.

Nahoru

Re: Pithart (KDU-ČSL): Morální? Hazard? Když Desatero nestačí

Chyby dělá Pithart, vltavín i redaktor. Omluvám se za všechny tři. Ty chyby jsou skutečně zásadní. Nevím, zda mu to Senát schválil, ale vzhledem k tomu, že je levicový, tak by to určitě prošlo.
K těm 20 letům ve vrcholných funkcích je nutné ještě přičíst roky v Chartě.

Nahoru

Re: Pithart (KDU-ČSL): Morální? Hazard? Když Desatero nestačí

V Chartě toho asi mnoho neovlivnivňoval ...

Nahoru

Tentokrát skutečně bodujete,

pane Doškáři, to uznávám. Ironie vám jde. Jen ale poznamenám, že usnesení Senátu ČR by vypadalo jinak.

Nahoru

Bodová dieta

Omlouvám pana Pitharta, vltavína, redaktora a Senát. Je to velmi důležité a kvůli tomu byl ten článek napsán!

Nahoru