Projev Joachima Gaucka

Verze pro tisk |

Projev spolkového prezidenta Joachima Gaucka na Karlově univerzitě dne 6. května 2014 v Praze u příležitosti státní návštěvy České republiky rozhodně stojí za pozorné přečtení.
Aspoň jeden odstavec na ukázku:

... A ještě něco, dámy a pánové: Karlova univerzita představuje i Prahu samotnou, toto kouzelné, tajemné a na tolika tradicích založené město. Jistě, Paříž je Evropa, Londýn je Evropa, také Řím a Berlín jsou Evropa. Není ale Praha jakýmsi zvláštním způsobem ještě trochu „více“ Evropou? Francouzsko-německá gotika, italská renesance, habsburské baroko, štuky zdobená secese vedle avantgardních staveb kubistických a ve stylu Bauhausu. V Praze nalezneme jako snad nikde jinde onu Evropu, která je nerozdělitelně propojena ve všech svých kulturních prvcích, Evropu, která je latinská i řecká, katolická i husitská, židovská i evangelická, česká, německá a také polská. Evropu, jež v tomto městě stvořila ze všech elementů něco obdivuhodného, jedinečného. To všechno máme dnes znovu před očima jako symbol otevřené a rozmanité Evropy.

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2014/05/140506-Karls-Universitaet-Tschechisch.pdf?__blob=publicationFile

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Projev Joachima Gaucka - záznam

Věřil jsem, že po volném čtvrtku se noviny budou Gauckovi věnovat. Bohužel, zřejmě jsou aktuálnější témata než evropská kultura, vzdělanost a č-n vztahy.

Tady je videozáznam, pokud si chcete atmosféru na UK přiblížit:
http://www.youtube.com/watch?v=80dPqAVpYWc

Délka záznamu víc než hodina, tak pro orientaci: prvních 10 minut jen šum v sále (?) - 16: hymny - 18: zahájení - 24: rektor představuje hosta - 34-54: projev prezidenta Gaucka (sice bez tlumočení, ale lze pohodlně sledovat s českým textem - viz odkaz nahoře) - 56: krátké laudatio prezidenta Zemana se závěrečným bonmotem o sýrech - 59: závěr.

Dodatek: Pondělní Respekt komentuje, viz
http://respekt.ihned.cz/c1-62157050-nas-gauck

Nahoru