Transparentní Česká Lípa

Verze pro tisk |

Transparentní Česká Lípa
Na posledním, zářijovém, zastupitelstvu města Česká Lípa mě zaujalo předložení materiálu o přidělení veřejné zakázky Správy bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města. Zaujalo mě to zejména z toho důvodu, že se tato zakázka projednává v závěru volebního období, doslova několik dnů před volbami na radnici. Předkladatel, místostarosta Bc. Jiří Kočandrle TOP 09, postavil zastupitele města před hotovou věc s tím, že stávající správci dostali výpověď a majetek města by neměl kdo spravovat. Tento materiál jsem si našel na internetových stránkách města a hned na první pohled mi bylo jasné, že materiál je zveřejněn v jiném režimu, než je tomu u ostatních výběrových řízení obvyklé. V jiném režimu z toho důvodu, že firma, které má být zakázka přidělena není jak v materiálu pro zastupitelstvo, tak i ve smlouvě o správě bytových a nebytových jednotek v majetku města Česká Lípa zveřejněna. Vítěznou firmu jsem si jako občan České Lípy musel zjistit u zastupitelů.
Společnost DSS LTM s. r. o., IČ: 02382849, není plátcem DPH, z výpisu v obchodním rejstříku je firmou, která byla založena 2.12.2013 panem Adamem Úlovcem s virtuálním sídlem Jičínská 49, Praha 3-Žižkov. Pan Úlovec již v minulosti založil celkem 29 firem, které časem likvidoval nebo převáděl na jiné osoby. Je tomu tak i v případě firmy DSS LTM s. r. o., kterou přepsal na současného jednatele Stanislava Starého, bytem Skalická 200, Žitenice, s datem zápisu v OR dne 18.12.2013. Pan Stanislav Starý je a nebo byl majitelem několika firem, a to od hostinské činnosti, po vodoinstalatérství, topenářství, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, včetně firmy v likvidaci.
Domnívám se, že současní nájemníci měli celkem dobré a zažité zkušenosti se stávajícími správci daným nemovitostí a dosluhující radní za Starosty, ODS a TOP09, v čele s panem Kočandrlem, je vrhli do období velké nejistoty. Je celkem logické, že se časem jednotlivé smlouvy přehodnocují a hledá se lepší či levnější dodavatel služeb. V tomto případě však není vše tak transparentní, jak toto slovíčko pan Kočandrle neustále používá. Dá se říci, že pan Kočandrle slovo transparentní doslova a do písmene zkompromitoval. Jak může vůbec vyhrát zakázku firma, která v daném oboru nemá žádnou zkušenost a existuje teprve 10 měsíců? Firma, která sídlí pouze v poštovní schránce na pražském Žižkově spolu s 23 dalšími zřejmě virtuálními firmami? Nechat si platit od majitele nemovitostí za správu a být pouhý zprostředkovatel pro firmy bude jediná skutečná činnost vítěze výběrového řízení. Dohazovat „kšefty“ na opravy je neskutečně výhodný byznys, ve kterém se točí obrovské peníze a korupce má neomezené možnosti. To vše schválila koalice zastupitelů ve složení Zelení, ODS, Starostové, KSČM a TOP 09. Opravdu nelze nalézt v našem městě nikoho zkušenějšího a důvěryhodnějšího, komu svěříme obecní majetek v hodnotě mnoha miliónů korun?
Navíc se stala zajímavá věc, ačkoliv v zadávací dokumentaci je výslovně napsáno,
cituji:
4.4. Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ v následujícím rozsahu:
4.4.1. Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech.
Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu delší než 2 roky.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, počet spravovaných jednotek, délka plnění a místo plnění, název a kontakt na zadavatele. Přílohou seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který předloží min. 1 osvědčení, že v posledních 3 letech prováděl správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu daném touto ZD po dobu nejméně 2 let. Zadavatel připouští prokázání tohoto technického Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Česká Lípa“ kvalifikačního předpokladu rovněž předložením dokladu o tom, že uchazeč prokazatelně, provádí správu nemovitostí, které sám vlastní, a to ve výše uvedeném rozsahu.
Dále v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ je výslovně uvedeno:
- seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu delší než 2 roky. Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který předloží min. 1 osvědčení, že v posledních 3 letech prováděl správu 300 bytových či nebytových jednotek v rozsahu definovaném v předmětu zakázky po dobu nejméně 2 let. Zadavatel připouští prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu rovněž předložením dokladu o tom, že uchazeč prokazatelně, provádí správu nemovitostí, které sám vlastní, a to ve výše uvedeném rozsahu - viz čl. 4.4.1. ZD
Konec citace.
není toto vítěznou firmou ani zdaleka dodrženo. Prostě tato zakázka se mi jeví jako vysloveně zfalšovaná a bohužel ji 13 zastupitelů uvedlo v život. Chci tímto říci, že 13 zastupitelům je úplně jedno, co schvalují, v horším případě se mohu domnívat, že je to úmyslné.

Závěrem bych chtěl podotknout, že společnost DSS LTM s. r. o., IČ: 02382849, se sídlem Jičínská 49, Praha 3-Žižkov, 130 00, zastoupená jednatelem společnosti Stanislavem Starým, bytem Skalická 200, Žitenice, nesplnila parametry výběrového řízení, protože vznikla 2.prosince 2013.
Přesně na tuto situaci se hodí slova bývalého předsedy vlády, čistého pana Stanislava Grose: "Vše je tak průzračné, že ani křišťál není průzračnější". Nebo je to trochu jinak? Na to si musí každý udělat názor sám.
Kdo si tento názor sám udělat nedokáže, v příštím pokračování tohoto článku přineseme odborně zpracovaný právní názor, kterým se budeme řídit.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Transparentní Česká Lípa

Jsem zvědav, jak bude pan Kočandrle reagovat.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Hmmm.... opravdu zajímavé
Na vyjádření pana Kočandrleho si také rád počkám.
Nestudoval jsem to, ale jestli je pravda co se v článku píše, hodně to smrdí takovou poslední malou domu před koncem mandátů současného vedení radnice.
Už dlouho říkám, že způsob "transparentnosti" jaký se praktikuje tady je jen takový alibismus, který nemá se skutečnou transparentností nic společného.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Tak pokud máte zájem, mohu zaslat podklady, ze kterých jsem čerpal. Jsou to oficiální podklady Města Česká Lípa, která jsou již konečně i na webu mucl.cz.
Já si spíše počkám na právní rozbor této situace, který jsme zadali. Souhlasím s p. Jeníkem, je to prostě nestandartní.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Spíše než jako malá domů mi to přijde jako vlastní gól v poslední minutě, když už jsme u té fotbalové terminologie. Uvidíme, kolik rozhodčí nastaví.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Tak já, jako rozhodčí amerického fotbalu bych to posoudil jako UNSPORTSMANLIKE CONDUCT (zjednodušeně nesportovní chování), flag, 15y zpět a napodruhé vyloučení. A protože to je již více než 2x, okamžité vyloučení ze hry...

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Je velká škoda, že nejsou zveřejněny dokumenty, na základě kterých vítězná společnost získala tuto zakázku. Díval jsem se na mucl.cz a ačkoliv bylo oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno 26.9.2014, ještě nejsou dokumenty vítězné společnosti k dispozici. Pravděpodobně je ještě dost času, na něco...

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Oficiální TZ města k tématu: http://www.i-noviny.cz/ceska-lipa/o-sve-bytove-a-nebytove-prostory-se-no....

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Nechci se města moc zastávat, ale z té tiskovky vyplývá, že vítězná firma ještě nemusí být firmou, která zakázku skutečně získá, protože u výběrka stačí když firma dá čestné prohlášení, že podmínky splňuje a teprve po něm se ty splněné podmínky kontrolují. Mám teď na mysli především tu dobu praxe v daném oboru.
Je celkem evidentní, že ta vítězná firma tuto podmínku nesplňuje a k podpisu smlouvy na realizaci zakázky nedojde.
Každopádně je dobře, že pan Vencovský na toto upozornil protože to z mého pohledu opravdu vypadá jako takový pokus o malou domů, který díky upozornění na tento faul naštěstí nevyjde.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Možná to bude nakonec jen chybně odpískaný ofsajd :o). Asi to ani není záměr, ale opět situace, kdy jediným kritériem je cena, vítězem musí být vyhlášena firma, která nakonec bude diskvalifikována. Absurdistán.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Drobná střelba do vlastních řad, ale nedá se svítit ... Chtělo by to znát zákon o zadávání veřejných zakázek před zahájením kritiky. A jak jste se již všichni dozvěděli, tak řízení není ukončené, jelikož běží zákonné lhůty.

Děkovné dopisy za tento "Absurdistán", jak to hezky pojmenoval Milan, prosím zašlete na adresu: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Je hrozně velká škoda, že se zde řeší fauly, ofsidy, dokonce nějaký parlament. OK, pokud někdo má tuto potřebu, je to samozřejmě věc názoru. K sepsání tohoto článku mne vedla skutečnost, jak je vůbec možné, že přes nedostatky, které v tomto článku vytýkám, se zastupitelstvo dozvědělo ještě před hlasováním, přesto schválilo vítěznou firmu. Navíc mi nikdo nebude tvrdit, že si úředníci, komise, zastupitelé, rada a vedení města nedokázalo vyhledat vítěznou společnost na internetu. Pokud to někdo přesto tvrdit chce, takový člověk tam nemá co dělat. Nyní si vlastně uvědomuji, že to tak i bude :-).
Souhlasím s p. Jeníkem, vypadá to opravdu na malou domů a narychlo vydané tiskové prohlášení tomu odpovídá. Takže nehledám absudristán, hledám pravdu. Navíc se ukazuje, že kritérium nejnižší ceny je přitažené za vlasy a neodpovídá modernímu řízení jakékoliv organizace. Navíc daná společnost není ani plátcem DPH a pro subdodavatele se stane drahým partnerem. Další věcí je sídlo společnosti, daně nebude odvádět v České Lípě, ale v Praze, tedy do rozpočtu města za tuto společnost stát nic "nevrátí".
Pokud se vytvoří místo pro člověka, který se bude starat o majetek města, nechápu tedy, proč budou pracovníci společnosti, která sídlí v Praze, k dispozici 24 hodin v České Lípě?
Nechci to dále rozvíjet, protože jasným signálem, že je něco v nepořádku, je tiskové prohlášení.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Dovoluji si citovat stanovisko:

"Je nejnižší cena také nejvýhodnější?
Každý zná rčení: Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Vzpomněla jsem si na něj, když jsem se začetla do Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013, zpracované ministerstvem pro místní rozvoj. Píše se v ní, že při stanovování hodnotících kritérií zadavatelé využívají u téměř 80 procent zadávacích řízení pouze nejnižší nabídkovou cenu.
Nastavit další kritéria pro ekonomickou výhodnost jistě není jednoduché. Měly by se zohlednit například provozní náklady nebo také náklady na obnovu a údržbu po skončení investice. Zpráva konstatuje:»Potřebná je zde větší metodická podpora od všech relevantních orgánů centrální státní správy.« Kolikrát jsem na různých seminářích slyšela od ministerských úředníků varování pro zastupitele měst a obcí, že zakázka vybraná podle nejnižší ceny se může nakonec pořádně prodražit. Kromě absence podrobných metodik je tu však další problém, o němž zpráva decentně mlčí. Nejde totiž mnohdy o neschopnost »ekonomicky racionálně nastavit parametry hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost«, ale o obavy z trestních oznámení na vedení obcí či měst, že způsobila škodu.
Dostali jsme se, žel, do situace, že kdo nepodal takové trestní oznámení, jako by nebyl ten správný aktivista či opoziční zastupitel. A tak kromě závažných případů, které si zaslouží stíhání, se policie či státní zastupitelství mnohde potýkají s desítkami účelových podání. Hlavní je totiž publicita, která toho, kdo trestní oznámení podá, zpravidla vynáší do nebes jako bojovníka s nekalými praktikami. V návalu dalších skandálů pak už málokterý sdělovací prostředek zveřejní, když se zjistí, že k porušení zákona nedošlo.
Dalším častým problémem je to, že zadavatelé veřejných zakázek se bojí vyřazovat z tendru firmy s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Ve snaze získat veřejnou zakázku totiž někteří podnikatelé cenu »podstřelí«. I když třeba zastupitelé v hodnotících komisích přinejmenším tuší, že za takovou cenu nelze akci zrealizovat a nakonec stejně zaplatí město či obec větší sumu prostřednictvím »víceprací«, často si netroufnou takovou firmu vyřadit.
Neboť podle zmíněné zprávy, ale i po zkušenostech mnohých komunálních politiků,»mají obavu před napadením tendru ze strany neúspěšného uchazeče«. Ministerstvo alespoň znovu přiznává, že vina není na nějaké pohodlnosti zadavatelů zejména z obcí a měst. Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny »je opět postrádán alespoň rámcový metodický pokyn k tomu, jak ji zjistit a prokázat«. Pokud tedy ministerstvo volá po změně chování zadavatelů v těchto otázkách, bude muset nejprve zpytovat vlastní svědomí a dát jim do rukou podklady, které je zbaví strachu z toho vybírat z uchazečů o veřejnou zakázku jen toho s nejnižší nabídkovou cenou.
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s tímto požadavkem, a i podle vládního prohlášení, slibuje novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Jsme v polovině roku a o žádném návrhu zatím není nic známo. Kolik času ještě budou ministerští úředníci potřebovat, zůstává otázkou.

Milada HALÍKOVÁ, předsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (za KSČM)"

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Zajímalo by mne, zda je pro pana Vencovského tvrzení: "..... jasným signálem, že je něco v nepořádku, je tiskové prohlášení." tautologií či nikoliv...

Pro mne je důležité zda je to de jure, ostatní jsou spekulace. Pokud má pan Vencovský podezření, že byl spáchán kriminální čin, ať podá podnět k šetření na PČR a je to.

Je dobré vědět, že pan Vencovský sleduje zastupitelstvo a budu rád, pokud bude v této činnosti pokračovat i v případě nezvolení či úplného krachu ve volbách a nadále zde a na stránkách ceskolipane.cz bude zveřejňovat svá podezření, neúplné citace, bude projevovat svoji neznalost zákonů, nejen před volbami. Aspoň se z toho všichni poučíme.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Donutilo mě to přečíst si zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zřejmě, ať by se rada, potažmo zastupitelé, chovali jakkoliv, je to případným kritikem zneužitelné. Třeba dokud řízení není u konce, zase až tolik toho zveřejnit nejde. Jen by mě zajímalo, zdali se nedal tento zájemce vyřadit dopředu.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Tak Milane Bárto, ano, přesně to mám i na mysli, zda-li je někdo, kdo dokáže racionálně uvažovat, pokud připravím ZD a přihlásí se tato společnost, je snad jasné, že nesplňuje parametry VŘ? Proč tedy vyhrála? Proč se tím vůbec někdo zabýval?
A souhlasím i se stanoviskem M.Bořkové. Částečně jsem rád, že pan Primitif sleduje naše stránky, sice to nejsou zrovna ty aktuální, ale děkuji. A osobní invektivy jsou mi cizí :-)

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Takže spolek Českolipané - Českolipští Patrioté už neexistuje? Nebo pokračujete jako politická strana? Jak si to mám vyložit? Na úvodní stránce totiž máte, cituji:
"Nejsme politická strana, ani hnutí. Jsme spolek českolipských patriotů.
Spojuje nás láska k rodišti, léta která jsme prožili v České Lípě a chuť zde ještě mnoho let prožít.
Přidej se k nám, aktivitě meze neklademe!
Více zde: http://www.ceskolipane.cz/

Tak teď právě nevím, co mám sledovat... jaký je stav věcí...

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Jsem moc rád, že si alespoň jeden z účastníků (Bárta) skutečně přečetl zákon. Ten je, jaký je. Podle mého názoru neblahé dědictví po ministru VV K. Jankovském.
Po prověření celé záležitosti mohu zodpovědně říci, že úředníci postupovali v souladu se zákonem a jinak postupovat nemohli ani kdyby chtěli. Neopodstatněná kritika jen shazuje každodenní práci úředníků.
Níže uvádím doplňující informace v odpověď na dosud nezodpovězené otázky vzešlé s diskuse pro ty z nás, kteří nemají možnost nebo čas se do zákona o veřejných zakázkách podívat.

Postup ZM při schvalování vítězného uchazeče
Zastupitelé rozhodovali o výsledku zadávacího řízení na základě stanoviska hodnotící komise. Hodnotící komise sestavila pořadí přijatých nabídek podle výše nabídkových cen, jinak ani postupovat nemohla. Zastupitelé, resp. zadavatel, má potom dvě možnosti – buď akceptuje názor a závěr hodnotící komise, pak musí rozhodnout v souladu s návrhem komise, nebo s návrhem komise nesouhlasí. To ale může učinit pouze v případě, když zjistí, že hodnotící komise porušila zákonný postup. Potom může stanovit novou hodnotící komisi, případně provede nové posouzení a hodnocení nabídek sám. Rozhodně ale není možné, aby zadavatel použil pro hodnocení nabídek jiné kritérium než to, které předem stanovil v zadávacích podmínkách.
Pokud by však například zastupitelé měli v úmyslu celé zadávací řízení zrušit, potom by o takovém kroku zadavatele mohli rozhodnout pouze tehdy, kdyby byl naplněn některý ze zákonných důvodů pro zrušení řízení.

Hodnotící kritérium – cena
Otázka výběru hodnotícího kritéria je velmi citlivá a točí se kolem ní tisíce debat. Problémem ale skutečně není to, že by zákon neumožňoval hodnotit nabídky podle jiných než cenových kritérií, ale fakt, že celospolečenská situace vede naprostou většinu zadavatelů (z oficiálních statistik více než 80%) k tomu, aby volili právě jediné kritérium, které je zřejmé a srozumitelné všem – cenu. Hodnocení podle tohoto kritéria je jen těžko zpochybnitelné, výběr nejvhodnější nabídky je srozumitelný široké veřejnosti i uchazečům o zakázku. Že výběr nabídky s nejnižší cenou není vždy tou nejlepší volbou, si uvědomuje nejen veřejnost, ale samozřejmě i zadavatelé. Ale jak se vypořádat s tím, že zvolí-li zadavatel více kritérií, ocitá se na druhou stranu velmi často „na pranýři“ a je obviňován z účelového nastavení kritérií a neprůhledného hodnocení, aniž by to bylo podloženo fakty?

Nešlo nabídku vyloučit už v prvním kole posuzování?
Jsou-li pravidla nastavena tak, že se svojí nabídkou uchazeč uspěje a postoupí do hodnocení, pokud čestně prohlásí, že splňuje všechny požadavky, které na něho zadavatel klade, a mimochodem zároveň prohlásí, že je připraven toto svoje tvrzení podložit příslušnými dokumenty ve chvíli, kdy ho zadavatel vyzve k uzavření smlouvy, potom není dost dobře možné, aby zadavatel, byť má jakékoli pochybnosti o serióznosti uchazeče, vyloučil takového uchazeče jen proto, že si není jist, zda předložené čestné prohlášení je úplně „čestné“. Kam by se potom dostala jedna z hlavních zásad zadávacího řízení – rovné zacházení se všemi uchazeči? Nastavená pravidla musí platit pro všechny stejně a zákon pamatuje i na situace, kdy se uchazeč snaží podvádět. K tomu dává zadavateli právě tehdy, když uchazeč potřebné dokumenty včas nedoloží, možnost ho zcela v souladu s pravidly vyloučit ze zadávacího řízení, případně v některých případech může zadavatel dokonce dát podnět k zápisu takového uchazeče do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Docela pochybuju, že si pan Bárta kvůli tomu četl zákon :)
Ani já ho nečetl a napsal jsem vlastně totéž co on, čehož jste si nevšiml nejspíš proto, že co píší ti co vám věčně nepřitakávají, ani nečtete.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

pan Bárta: "Donutilo mě to přečíst si zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách..."
pan Kočandrle: "Jsem moc rád, že si alespoň jeden z účastníků (Bárta) skutečně přečetl zákon..."
pan Jeník: "Docela pochybuju, že si pan Bárta kvůli tomu četl zákon..."
pan Jeník: "...čehož jste si nevšiml nejspíš proto, že.... nečtete."

Pane Jeníku, blahopřeji k dvěma vlastňákům ve dvou větách.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

pan Bárta: "Donutilo mě to přečíst si zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách..."
pan Kočandrle: "Jsem moc rád, že si alespoň jeden z účastníků (Bárta) skutečně přečetl zákon..."
pan Jeník: "Docela pochybuju, že si pan Bárta kvůli tomu četl zákon :)"
pan Jeník: "...čehož jste si nevšiml nejspíš proto, že ....nečtete."

Pane Jeníku, blahopřeji k dvěma vlastňákům ve dvou větách :-)

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Pane Jeníku, blahopřeji. Co věta, co vlastňák :-)

Pan Bárta: "Donutilo mě to přečíst si zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách..."
Pan Kočandrle: "Jsem moc rád, že si alespoň jeden z účastníků (Bárta) skutečně přečetl zákon..."
Pan Jeník: "Docela pochybuju, že si pan Bárta kvůli tomu četl zákon :)"
Pan Jeník: "...čehož jste si nevšiml nejspíš proto, že ... nečtete."

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Omlouvám se za opakování příspěvku. Má chyba.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Ale já opravdu pořád pochybuju, že si pan Bárta ten zákon přečetl a nic na tom nezmění ani to, že on říká, že ho četl. Ne vždy člověk udělal to, co napsal že udělal. Ale to je celkem jedno. On tvrdí že ho četl. Fajn. Nemá smysl se o tom hádat. Tyhle spory mimo téma jsou o ničem. Co je podstatné je fakt, že jsem napsal vlastně totéž co on a nechápu tedy místostarostovo vyjádření ve kterém napadá všechny ostatní ikdyž evidentně nečetl, co napsali. Kdyby to četl, tak by si všiml, že jsem se ho tentokrát zastal protože v tomto případě toho asi opravdu moc udělat nešlo.
Místostarostovo povýšenost která přišla díky funkci mu trochu vlezla do hlavy a myslí si, že ví vše a každý kdo s ním nesouhlasí je blb. Měl by si myslím přečíst něco o Ikarovi. Podobně jako pan Kočandrle dostal funkci, Ikaros dostal křídla. A pak si myslel, že může vše. A ikdyž mu otec říkal "nelétej tak vysoko nebo se spálíš", tak letěl. A křídla se mu roztavila protože letěl příliš blízko ke slunci. Spadl do moře a zemřel.
Pan Kočandrle dostal křídla v podobě křesla na radnici. Sebevědomí mu narostlo do neskutečných rozměrů a myslí si, že nad něj není. Jeho oblíbená věty "neskákejte mi do řeči......" nebo "vy narozdíl ode mě nevíte.......".
Pane místostarosto - létáte příliš vysoko! Pozor na to. Můžete se spálit.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

"..... myslí si, že ví vše a každý kdo s ním nesouhlasí je blb...." Tak tohle když jste psal, tak to jste se snad díval na sebe do zrcadla. " .....Ne vždy člověk udělal to, co napsal že udělal..." To si zrovna tak ostatní můžou myslet o Vás.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Pamatuji si tu dobu pane místostarosto Kočandrle, kdy jste v pořadu Václava Moravce jak blouznivý derviš neustále mumlal něco o transparentních veřejných zakázkách a odpovědné správě města. Tady vás daňový poplatník, občan města upozornil na to, že je nezodpovědné svěřit správu městského majetku firmě, která vznikla v roce 2013 jako ready made společnost, v lednu 2014 byla přeprodaná za 19.000,- Kč paní, která podle informací z obchodního a živnostenského rejstříku se živila dosud jako šička oděvů, s jednatelem společnosti který má topenářskou a instalatérskou firmu. Možná namísto dlouhých litanií ze zákona o veřejných zakázkách by to chtělo používat jen selský rozum a pamatovat na ust. § 159 občanského zákoníku a pro tak odpovědnou a pečlivou práci jako je správa městského majetku namísto zjednodušeného podlimitního řízení použít běžné otevřené podlimitní řízení s jasně nastavenými nejen základními ale především profesními a technickými kvalifikačními podmínkami. Nemusel by jste se potom vymlouvat na to, že uchazeč splnil zákonné předpoklady tím,že předložil čestné prohlášení, na hony vzdálené požadovaným předpokladům. Myslím si, že pan Vencovský jen nechce vedle štrapáce s rekonstrukcí nové haly, předraženého umělého trávníku, zničené kogenerační jednotky apod. dál ze svých daní přispívat městu na výuku a případné škody někomu, kdo se správou majetku má nulové zkušenosti.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Pro Sašu - jak se dočtete v TZ či následných komentářích, správu jsme dosud nikomu nesvěřili. Selský rozum užívat je určitě nejlepší řešení. V tomto případě má zákon přednost a nám nezbývá nic jiného, než se jím řídit. Zakázky jsou transparentní naprosto. Pokud někdo zpochybňuje tuto, zpochybňuje úplně všechny. A též všechny úředníky, kteří tyto připravují, i politiky napříč politickým spektrem, kteří se účastní v komisích pro otevírání obálek či v komisích hodnotících.
Co se týče haly, štrapáce jsme zdědili, protože po v roce 2010 po volbách byla již rozestavěná. Ostatní věci nemohu komentovat, neb nevím, z jakých informací vycházíte. Kogenerační jednotka je prachobyčejný motor, který se zadřel, a proč na to zatím nikdo nepřišel a trávník nevím proč si myslíte, že byl předražený. Proběhla klasická soutěž, a toto je výsledek ze soutěže. Nedovedu si představit, jak by jste chtěl tato transparentní řízení ovlivňovat, jelikož v tom okamžiku by přestala být jak transparentní, tak rovná a dostal by jste se do křížku se zákonem.
Já tvrdím, že ten zákon je špatný, nicméně to nic nemění na tom, že ho musíme respektovat.
Hezký víkend. JK

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Opravdu si nemyslím že je blb každý kdo se mnou nesouhlasí. Je pravda, že o některých lidech si to skutečně myslím a poznáte to tak, že to řeknu na rovinu. Stejně jako říkám na rovinu vše ostatní.
Je to tak dva roky zpětně, kdy jsem za označení přímo tímto slovem jednoho českolipského městského strážníka dostal od přestupkové komise dokonce pokutu tisíc korun.
A ano - myslet si o mě může opravdu každý cokoli. V tom s vámi souhlasím.

Nahoru

Re: Transparentní Česká Lípa

Velmi nás potěšilo, že na základě tohoto článku, kdy jsme zjistili určité nesrovnalosti v transparentním výběrovém řízení, vznikla debata a MěÚ Česká Lípa dokonce vydal tiskové prohlášení. Proč se tak stalo, když jsme ujišťování, že je vše čisté a transparentní. Nicméně nás velmi těší, že jedním z bodů, na 1. zasedání Zastupitelstva Česká Lípa, je Revokace usnesení o přidělení veřejné zakázky Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Česká Lípa. Abych byl úplně přesný, těší nás, že tento šlendrián neprošel, díky nám. Netěší nás postup bývalého vedení města Česká Lípa, které se rozhodně k tomuto problému nepostavilo čelem.

Nahoru