Ustavující zasedání zastupitelstva

Verze pro tisk |

Ohlédnutí za 1. UZM Česká Lípa a odměny

Byl jsem se podívat na 1. ustavujícím zastupitelstvu města Česká Lípa. Chtěl jsem poznat nové zastupitele, jejich reakce a představení. Vcelku nezáživné představování prosvětlila první místostarostka p. Šafránková (ANO 2011) – chce plnit své úlohy tak, jako paní starostka Mgr. Romana Žatecká (ČSSD). Tedy ANO 2011 převzalo volební program strany ČSSD? Jen taková zajímavost, většina důležitých pravomocí, doposud v gesci I. místostarosty byla u nově zvoleného vedení města přesunuta do gesce II. místostarosty Mgr. Juraje Ranince (ODS). No nic…

Proběhlo zvolení zákonem stanovených komisí a výborů – finanční výbor a kontrolní komise. Zajímavostí bylo, že koalice navrhla předsedou kontrolní komise zástupce KSČM, podle návrhu koalice prý nejsilnější opoziční strany. Petr Skokan (SPOLEHNUTÍ – SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ) upozornil, že nejsilnější opoziční stranou je SLK, byť má stejné zastoupení v zastupitelstvu jako KSČM. Vypadá to, že s SLK, v čele s Mgr. Vlčkem (SLK) se nepočítá. Je vidět, jak dohoda o podpoře koalice s KSČM začíná fungovat od začátku. Petr Skokan navrhl přerušení, aby se mohla opozice dohodnout o protinávrhu. Po přestávce, navrhla Pirátská strana Ing. J. Wavrečku jako protikandidáta. Samozřejmě tento návrh neprošel, aby nebyla porušena konzistence koalice.

Počet výborů a komisí, byl stanoven jako minulé funkční období. Bohužel k tomuto bodu nebyl připraven materiál, ani na stůl, pouze na projektoru. Petr Skokan argumentoval, že se takto jednat nedá. Chybu v přípravě materiálů koalice neuznala a nakonec se hlasovalo. Nejen o počtu lidí ve výborech a komisích, ale i odměnách.
Vystoupil MUDr. Karel Tejnora (ODS), že v minulém období bral cca 4000Kč, ale ve finále mu zbylo 2800,- Kč, což nepovažuje za peníze. Vlastně dělá za 100,- nebo 200,- Kč / hodinu a to je pro něj málo. Dělá to tedy peníze? Prohlásil, že to jsou pro něj těžce vydělané peníze. Navíc platí daně a z jeho daní tu je voda a citron, nějak jsem tuto jeho hlášku nepochopil.

Struktura a počet výborů a komisí
Finanční výbor počet členů 11 předseda ing. Roman Kozák
Kontrolní komise počet členů 11 předseda František Chot
Výbor pro výchovu a vzdělávání počet členů 11
Výbor pro cestovní ruch počet členů 11
Výbor pro životní prostředí počet členů 11
Výbor pro rozvoj města a památky počet členů 11
Výbor pro sociální politiku počet členů 11
Výbor škodní a likvidační počet členů 11
Výbor pro pronájem a prodej nemovitostí počet členů 13
Výbor pro sport počet členů 13

Původní návrh výše odměn, byl v plné možné výši dané zákonnou úpravou. Protinávrh podal Petr Skokan, který navrhl výši odměny zdarma, pouze z lásky našemu městu. Ing. Máška (ČSSD) poznamenal, že i dělníkovi náleží mzda za vykonanou práci, že je to psáno i v bibli. Úsměvné je, že dělníky nikdo nevolí. Petr Skokan poznamenal, že vyplácená částka na odměnách pro radní města a zastupitele, včetně členů výborů a komisí při ZM je cca 8 až 14 milionů korun. Mgr. Ranincovi se tato částka zdá nereálná, že jemu vychází částka cca 1 milion Kč. Ptal se bývalých zastupitelů, zdali někdy pracovali pro město zdarma. Překvapivá odpověď pro něj byla ANO, v minulosti rada ani zastupitelé ani členové výborů a komisí nepobírali odměny.

Pan tajemník Ing. J.Hladoník prohlásil, že částka sdělená Petrem Skokanem je nadsazená a prý „dá za to kalhoty“. Takže máme tajemníka bez kalhot. Další ekonomický specialista p. MUDr. Tejnora prohlásil, že bychom měli mít 70 členů rady a něurekom členů výborů. Ekonomická gramotnost některých zastupitelů je opravdu tristní. Petr Skokan upozornil, že ještě nikdy v minulosti, nebyla ekonomická situace města v tak tragické kondici.
Pravděpodobně tuto debatu neunesla Mgr. et Mgr. Procházková (ANO 2011), která se vyjádřila ve smyslu, každý člověk má být motivován a ona si na odměnách trvá. Pokud je motivována jako členka rady částkou (v tuto chvíli ještě neschválenou) 2.550,- Kč, bude tedy např. někoho motivovat částka vyšší než odměna ke korupčnímu jednání? Vždyť to je přeci také "motivace".

Já osobně si myslím, že motivací v těchto volených orgánech, by mělo být uspokojení z dobře odvedené práce, brát jako poděkování od voličů za svou morální, lidskou a odbornou znalost a zkušenost. Ne nadarmo můj děda (živnostník) říkal, že politika se dělá zdarma pro lidi, lidé, kteří ji dělají, mají být finančně nezávislí a morálně na výši.

Dále se mi nelíbí, že odměna je měsíční, nikoli za jednotlivá setkání. Výbory nebo komise by měli zasedat před zastupitelstvem, pokud bude zastupitelstvo 6x ročně, proč bude odměna vyplácena 12x?
Petr Skokan podal protinávrh, aby výše odměny byla stanovena na 50% navrhované částky. Pan Tomáš Binder (ČSSD) podal návrh, aby byla z maximální výše odečtena částka ve výši 10%, ale pro zastupitele města by zůstala v plné, maximální výši. Tak pravděpodobně je jasné, který návrh prošel. Návrh Petra Skokana to nebyl.

Hlasování
Návrh T. Bindera
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 7
Nehlasoval 1
Návrh P. Skokana
Pro 2
Proti 10
Zdržel se 12
Nehlasoval 1

Tak co mi vlastně vyplynulo z 1. Ustavujícího zasedání města Česká Lípa?
- Koalice bude podporována zastupiteli KSČM (pokud bude třeba)
- Některým zastupitelům jde o peníze
- Pro p. Tejnoru 2.800,- Kč nic neznamená
- P. tajemník bude „bez kalhot“
- Ekonomická gramotnost není na úrovni
- Vyplacená částka odměn je měsíční, nikoliv za jednotlivé setkání na schůzi
- Ač město není v ekonomicky dobré kondici, hlavní je vlastní motivace penězi (dle hlasování jednotlivých zastupitelů zjistíme kterých…)

Tabulka výpočtu odměn (bez nákladů, které bude muset uhradit město za ZP na zastupitele)
V tomto přehledu nejsou zahrnuty komise rady města a ostatní poradní orgány.
Výbory //Členů //Předseda //Částka člen //Částka předseda //Celkem členové //Celkem
Finanční //11 //1 //1809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Kontrolní //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Sportovní //13 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //21 708,00 Kč //23 823,00 Kč
Pronájem a prodej nemovitostí //13 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //21 708,00 Kč //23 823,00 Kč
Výchova a vzdělávání //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Cestovní ruch //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Životní prostředí //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Rozvoj města a památky //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Sociální politika //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Škodní a likvidační komise //11 //1 //1 809,00 Kč //2 115,00 Kč //18 090,00 Kč //20 205,00 Kč
Rada //7 //2 295,00 Kč //16 065,00 Kč
Zastupitelé //25 //870,00 Kč //21 750,00 Kč

Měsíční náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí 247 101,00 Kč
Roční náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí 2 965 212,00 Kč
Náklady na provoz rady, zastupitelů města a schválených výborů a komisí za funkční
období
11 860 848,00 Kč

MiVe 12/11/2014

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Vše si můžete ověřit na stránkách MěÚ Česká Lípa nebo přímo na tomto odkazu
http://mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/samosprava/video-ze-zm/

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Pane Vencovský,
to je vaše domněnka, že pro mne 2800 nic neznamená. To jsem neřekl. Jen jsem se ohradil proti tomu, jakých velkým finančních požitků si užívají radní a členové výborů, což zase rádi a vědomě šíří ti, co už tam nejsou.
Poslouchat debaty pro debaty mimo mísu, ale opravdu nestojí za ty peníze.
Pokud zápisy z výborů se berou jen na vědomí bez dalšího, pak odměny pro takový výbor jsou vyhozené peníze.
No a na konec - hodina mimo ordinaci v ordinační době mne stojí v trvalých nákladech 400 korun.
Tak i při oněch 200 od města stále 200 ztrácím. Pokud to je bez dalšího efektu pro město, je o opravdu škoda času.
Ze zákona jsou dva, museli bychom do historie, kdy se nám takto rozhojnili.
Karel Tejnora

P.S.: já jsem si všiml, že voliči vyměnili 16 z 25 zastupitelů, že vedení města je zcela nové a že stávající koalice drží dohody.

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Dobrý den pane Vencovský

Jen několik poznámek k závěrům a také k výpočtům, které jste dovodil a provedl:

- zastupitelé KSČM budou podporovat, jako ostatně vždy, jakýkoli návrh kohokoliv, pokud ho vyhodnotí jako prospěšný pro obyvatele České Lípy. Tedy i návrhy radniční koalice, byť jsme v opozici. Nebudeme podporovat koalici "pokud bude třeba" - byť tomuto obratu ne zcela rozumím :-).

- a budeme nejen podporovat či nepodporovat, ale také podávat vlastní konkrétní a ucelené návrhy a požadovat jejich projednání. Obvykle tak ale nebudeme dělat přímo na jednáních zastupitelstva, ale budeme je předkládat prostřednictvím jednotlivých uvolněných rezortních radních tak, aby byly postupně předjednány v příslušných výborech a radě města - nehodláme se jen exhibovat v on-line přenosu zastupitelstva. Alespoň prozatím - pokud na druhé straně najdeme odezvu.

- ano, ekonomická gramotnost není na úrovni. Nebo jde o nepochopení. Dopouštíte se zásadního omylu, když zaměňujete částky, schválené jednotlivým neuvolněným zastupitelům, za částky, které budou vyplaceny všem členům výborů zastupitelstva (a komisí rady) - nezastupitelům, občanům.

V komunální sféře (mimo zaměstnanců úřadu) jsou v zásadě tři druhy odměn, upravené zákonem o obcích:
1. odměny uvolněných zastupitelů (v případě České Lípy starostky a místostarostů), které jsou dané nař. vl. č. 37/2003 Sb. v platném znění a jsou spočítatelné "na korunu", resp. na desetikorunu, protože se tak zaokrouhlují a každý rok se přepočítávají podle stavu obyvatel k 1. lednu. Částka je konečná a nelze ji nijak navyšovat.
2. odměny neuvolněných zastupitelů (v případě České Lípy nás zbývajících 22 zastupitelů), u kterých uvedené vládní nařízení stanoví pouze strop, tedy rozpětí od 0 Kč až do nařízením stanovené konkrétní částky - jak jste sám viděl, v České Lípě byla stanovena ve výši 90% možného rozpětí.
3. odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady - nezastupitelů, občanů s tím, že zde není stanoven žádný limit, žádné omezení, tedy od 0 Kč do nekonečna :-). Pokud mě paměť neklame, tak v minulém volebním období byla stanovena částka 500,- Kč/účast na jednání výboru či komise.

Česká Lípa má 25 zastupitelů a žádný z nich nebude členem všech 10 výborů, obvykle jen jednoho či dvou. Například konkrétně moje odměna činí po ustavujícím zastupitelstvu 870,- Kč za členství v zastupitelstvu + 2 115,- Kč za předsednictví Kontrolního výboru, tedy celkem 2 985,- Kč hrubého měsíčně. Vždyť to nejsou žádné tajnosti, stačí jen uvádět správná fakta.

Úplně zjednodušený příklad: vezmu-li 22 zastupitelů a (třeba) průměrně 2 500,- Kč hrubého/měsíc, tak mi příkladmo vychází 660 tis. Kč za rok jako odměny neuvolněným zastupitelům.

Připomínám a zdůrazňuji, že v pondělí se rozhodovalo pouze o odměnách neuvolněných 22 zastupitelů, nikoliv starostky či místostarostů nebo dalších členů výborů. Stačí vydržet nejpozději do konce roku a částky budou zcela jasné, včetně odměn pro nezastupitele/občany - členy výborů.

Hezký den

František Chot

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

.... a pane Chote, zastupiteli městský jaký je rozdíl v práci člena výboru - člena zastupitelstva a člena výboru - nečlena městského zastupitelstva? Můžete to z logiky rovnosti občanu a předvolebních slibů, daňovému poplatníku logicky vysvětlit? A proč členové výboru, členové zastupitelstva, jsou honorováni měsíčně a členové výboru, nečlenové zastupitelstva, pouze ad hod za účast či neúčast na jednání daného výboru. A pane Chote, člene krajského zastupitelstva, proč na kraji mezi členy výboru, členy krajského zastupitelstva a členy výboru, nečleny krajského zastupitelstva není v odměňování rozdíl. A pane Chote, předsedo kontrolního výboru, povězte připadá Vám to spravedlivé, když za členství v městském zastupitelstvu jsou členové výboru již honorováni měsíční odměnou mimo odměnu za členství ve výboru? A jaká tedy podle Vás bude logika v odměňování, když např. členem kontrolního výboru bude vysokoškolsky vzdělaný auditor s letitou praxí vedle Vás předsedy kontrolního výboru bez ekonomické erudice? Možná, že jen na to chtěl pan Vencovský také poukázat...

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Ještě jsem zapomněl pane Chote se Vás zeptat na to, proč nebyl dodržen úzus aby předsedou kontrolního výboru byl člen nejsilnějšího opozičního uskupení, kterým jsou podle výsledků voleb Starostové pro Liberecký kraj. Vaši nominaci jste si tedy vyjednal s opozicí nebo koalicí? S ohledem na výsledek hlasování bych řekl, že spíše s koalicí. Takže mám tomu rozumět tak že způsob opokoalice 2010-2014 ala Dr. Nedvědová byl reinkarnován? Děkuji za Váš názor k této věci.

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Dobrý den.
V mém postřehu jsem chtěl zejména poukázat na problematiku nepochopitelného rozdílu v odměňování zastupitelů a nezastupitelů. Vždyť to je normální výsměch slušným lidem, kteří mají zájem spolupracovat a podílet se na chodu našeho města. Pravda je, že v Liberci jsou odměny stejné, pro zastupitele i nezastupitele. Dále se mi zdá výše odměny přehnaná. Buď to dějeme pro město, jehož kasa je prázdná nebo si tedy každý "ukousne", až nic nezbude... Též se mi nelíbí, že odměna je měsíční, ale zasedání určitě měsíční není (resp. nebylo). To je další věc, kterou nechápu.
Dále se mi nelíbí, že naše problémy, obyvatelů města Česká Lípa, budou řešit lidé, kteří problémy možná znají z doslechu, ale nežijí jimi a tudíž je ani nepálí a za mne jsou tu vlastně cizí.
Další věcí, možná pro někoho nepodstatnou, je přenesení většiny pravomocí z 1. místostarosty na 2. místostarostu. Chápu to tak, že vedení města a koalice nedůvěřuje ve schopnosti 1. místostarostky?
Na srdci toho mám mnohem více, ale raději budu diskutovat postupně...
Hezký den.

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

S hnutím Spolehnutí bude legrace :-)
Dovolte mi pár poznámek vepsaných do Vašich postřehů:

Tak co mi vlastně vyplynulo z 1. Ustavujícího zasedání města Česká Lípa?
Koalice bude podporována zastupiteli KSČM (pokud bude třeba)

tomu říkám pádný argument...
...analogicky: a pokud bude třeba, tak koalice bude podporována zastupiteli z řad Pirátů, Starostů, Zelených či Spolehnutí.

Některým zastupitelům jde o peníze
Nepravda - pokud pod pojmem "jde jim o peníze" myslíte skutečně jen peněžní odměny zastupitelů/radních v řádu 1 až 3 tis Kč/měsíc, jak výše uvádíte. Tyto odměny jsou opravdu symbolické. A směšné vzhledem k rozsahu pravomocí, odpovědnosti a v neposlední řadě aktivit, které poslední dobou předvádí OČTŘ.
Pokud se zastupitelé budou řádně věnovat svým povinnostem (nepodceňujte prosím čas strávený studiem materiálů), pak takové odměny jsou opravdu drobné.

Řekněme si to na rovinu: ano, některým jde o moc. O vliv, o kontakty. O obsazení zajímavých pozic.
Např. zastupitel Vašeho hnutí Spolehnutí, pan Petr Skokan, byl mj. členem statutárního orgánu Severočeské vodárenské společnosti a.s., a to od 06/2001 až do 06/2013. Po tuto dobu pobíral odměny a měl vliv na chod této společnosti. Poptejte se u něj, jak to chodí.

Pro p. Tejnoru 2.800,- Kč nic neznamená
Nepravda, to neřekl.

Ekonomická gramotnost není na úrovni
Vaše sebereflexe je příjemným osvěžením v komunální politice, děkuji :-)

Ač město není v ekonomicky dobré kondici, hlavní je vlastní motivace penězi (dle hlasování jednotlivých zastupitelů zjistíme kterých…
Pravdou je, že město je ostudně zadlužené.
Odměny zastupitelů jsou ovšem v rámci rozpočtu města jen drobné.
Dále není pravdou, že hlavní motivací zastupitelů jsou peněžní odměny. Pro ty přímé finanční smrky by nikdo kompetentní své jméno nedával všanc.

Těším se na další post hnutí Spolehnutí :-)

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Osobně se přiznám, že jsem se až tak nikdy nezaobíral celou hloubkou výborů a komisí. Je fakt, že když se to sečte za 4 roky je to docela slušná částka - proti ni by měl stát taký nějaký dohledatelný efekt. Přiblížení rozhodování občanovi je sice hezký důvod, ale náklady také.

Jednou z funkcí výborů a komisí je funkce páky - co by těžko procházelo zastupitelstvem, tak to se nejprve prosadí v patřičném výboru a pak se tlačí v MZ, že odborníci z daného výboru to podporují.

Významnou funkcí je rozdělování různých grantů - tedy peněz, ale to se děje 1-2x ročně a pak zasedat jen aby byla naplněna nějaká vnitřní směrnice ?

Je toho docela dost na přemýšlení, až by člověk navrhl nějakou komisi, která by to posoudila. To by bylo asi nejednodušší a cestou prošlapanou do ztracena.

Karel Tejnora

Nahoru

Re: Ustavující zasedání zastupitelstva

Více informací je v článku 2. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa

Nahoru