Za týden na kraji také o Českolipské nemocnici

Verze pro tisk |

Příští úterý odpoledne se bude konat již druhé letošní zasedání zastupitelstva Libereckého kraje. Které hlavní či zajímavé body jsou na programu? Aktuální navržený program má 44 bodů, přičemž některé mají další podbody. Jde o majetkoprávní operace a také o písemné informace rady, členů rady nebo jednotlivých odborů krajského úřadu.

Pro občany Českolipska bude asi nejzajímavějším, a velmi důležitým bodem, Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - zajištění úvěru Libereckým krajem. Řešení ručením za úvěr vzalo na vědomí, ale bez konečného rozhodnutí a schválení závazku, minulé zastupitelstvo kraje v srpnu 2012. Úvěr ve výši 110 milionů Kč měl být splácen od roku 2015 po dobu 15 let. Rada nyní navrhuje zastupitelstvu kraje odstoupit od varianty, kdy by kraj ručil za tento úvěr, jehož poskytovatele již má vysoutěženého právě NsP, a.s. a navrhuje, aby si úvěr vzal přímo kraj.

V materiálu je rovněž uvedeno, že je zvažováno zrušení celého projektu zateplení "v současné podobě". S argumentací pro tento krok jsme se mohli všichni seznámit v nedávných dnech prostřednictvím mnoha médií.

Dalším bodem, který bude mít rozhodně dopad na celé území kraje jsou Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje a s nimi spojený Statut dotačního fondu kraje. Rozhodně nechci tvrdit, že tento fond je vzkříšením známého "medvěda" - G99 jen v trochu modifikované podobě, ale navrhovaná kritéria hodnocení jednotlivých projektů, žádajících o podporu z tohoto fondu, jsou podle mne více než "gumová". Rovněž tak není zcela jasné, který orgán kraje bude rozhodovat o jednotlivých podporách, resp. o splnění či nesplnění podmínek žadateli. Také není jasné jaké programy a podprogramy koalice připravuje, takže zastupitelé neznají částky, které mají být směrovány do jednotlivých odvětví nebo oborů. V souvislosti s tím hodlá koalice Starostů a Změny zrušit stávající Krizový fond, Fond požární ochrany, Lesnický fond, Fond kulturního dědictví a Grantový fond. Na nový Dotační fond je počítáno s částkou 50,75 milionů Kč pro tento rok.

Tyto body jsou zřejmě tím nejpodstatnějším, co má krajské zastupitelstvo projednávat. Očekává se také rezignace tří zastupitelů, zvolených za ČSSD.

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Za týden na kraji také o Českolipské nemocnici

Takže se nemocnice letos zateplovat nebude, a co další opravy, jak si to kraj představuje?

Nahoru