Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Verze pro tisk |

Záznam jednání zastupitelstva jako obvykle (jen na týden) -
http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/zaznam-z-jednani/

Jednání v několika ohledech výjimečné:
Jen 13 zastupitelů, 6 omluveno, další 2 nepřišli.
Opoziční občané tentokrát taky nepřišli, první řada zeje prázdnotou.
I ostatní Boráci zřejmě využívají možnost sledovat ZM z domova. Jako já.
Na programu jen 22 bodů, 3 přidány dodatečně.
Nepamatuju, že by za 47 minut mohlo být jednání ukončeno.

Po informaci o konání konference věnované příhraniční kriminalitě 3. června v Ajetu starosta Dvořák oznámil, že během 4letého funkčního období bylo na něho podáno 8 trestních oznámení, přičemž všechny tyto kauzy byly ukončeny "uložením", čili zbytečnou ztrátou času příslušných orgánů (od 11. minuty záznamu).

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Pan Tichý citoval vyjádření pana starosty ..policie sdělila že vyšteřování bylo ukončeno uložením,tzn.,že nebylo zjištěno,že Vaší osobou byl spáchán trestný čin nebo protiprávní jednání.
Ta první udavačská lavice tam asi radši nebyla.Když tak volají po šetření,kolik asi stálo daňové poplatníky tato nesmyslná udání?
Udat a honem se chlubit do novin.O co asi šlo?

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

To je právě to: pokud orgány musí pracně zjišťovat, že skutek není trestným činem, nebo se dokonce vůbec nestal - a všichni zúčastnění to věděli předem! - je to jistě ztráta času.
Sám jsem podobným udáním čelil, proto mám pro pana starostu pochopení.

Jen pro ilustraci principu si prohlédněte dost podobnou agendu MěÚ za poslední dobu:
http://www.novy-bor.cz/cz/mestsky-urad/poskytovani-informaci/poskytnute-informace/
Jistě snadno poznáte, které (zbytečné) žádosti podali naši milí opoziční spoluobčané, zvlášť jeden z nich.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Novoborský landsmančaft-to je ta udavačská parta ,o které mluvil starosta?
Přesně cituji...aby odeslal osobní údaje těch co podepsali petici landsmančaftu. ...Já myslel,že podepisovali petici Lidice.Tak to ji sepsal ten novoborský landmančaft?Tak to už víme o koho jde.:o))))

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

No vida, demagog JB jedno z těch zbytečných udání po letech vytahuje, ale bylo to docela jinak:

Moje (jedna jediná) žádost je dostupná na stránkách MěÚ pod č. 9 v archivu roku 2010. Mám taky 4-stránkový Úřední zápis z 31. 12. 2010 (čas 09:22-10:12), z kterého plyne, že mě pan vrchní inspektor PČR právě na Silvestra vyslechl jako svědka (!) ve věci "neoprávněného nakládání s osobními údaji v NB". Nic jiného se nestalo, ani toto udání se neujalo. Jen byl promarněn čas všech zúčastněných na MěÚ, na Policii ČR, i právníků, kteří "zločin" museli vyřizovat. Jen pan udavač a jeho kolegové se tiše tetelili blahem...

(Odkud o tom všem asi JB ví, ačkoli to jako vždy po svém překrucuje?)

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Omlouvám se normálním čtenářům, které umělá "kauza" čtyři roky stará vůbec nezajímá. Pochopitelně. Květnové zastupitelstvo se zabývalo jinými záležitostmi.
Udání mělo nulový výsledek stejně jako shora uvedených 8 trestních oznámení, taky úplně zbytečných.
Ať si tady tragikomický propagandista - anonym JB - plká ty svoje nesmysly po libosti. Stejně ho už nikdo nebere vážně. Ani by to nešlo vzhledem k "závažnosti" jeho přihlouplých argumentů.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Přidám do diskuze k tématu : Pan starosta na zasedání zastupitelstva řekl ( v zápise to ale takto doslova není ) ,že mu policie sdělila jména osob, které na něj trestní oznámení podaly. A to je špatně ! Ze strany policie má být zachována mlčenlivost o identitě osob, které oznámení podávají . To samé platí pro státní správu ( viz případ , kdy úřednice p. Tichému ochotně předala text petice včetně podpisových archů ) a taky samozřejmě samosprávu (zde včetně informace p. starosty na květnovém zastupitelstvu ).
Existuje etický kodex, se kterým je určitě p. starosta obeznámen a tak třebaže ví, kdo na něj oznámení podával, nemá to jmenovitě rozhlašovat na veřejném zasedání .Nic na tom nemění, že ví 100 % , že to byl Danys i kdyby už jen proto, že ten se tím veřejně chlubí. Pan starosta opět zapomíná, že je veřejně činnou osobou a má vyjma několika přesně vyjmenovaných aspektů, týkajících se funkce starosty , jen takové pravomoci jako ostatních 20 zastupitelů. Si představte, jak by si každý z těch ostatních 20 zastupitelů veřejně stěžoval , kdo se na něj křivě podíval ,kdo mu poslal sprostej dopis, kdo ho pomluvil, kdo mu šlápl na nohu a kdo ho křivě nařkl nebo na něj podal oznámení. Pan starosta není občanem č.1 v Novém Boru . To je ale jeho problém , to je to, co si asi za celé 4 roky neuvědomil. Přisvojuje si opakovaně pro sebe práva , která jako starosta podle zákona o obcích ani nemá . Možná bude okresní zastupitelství brzo skutečně řešit oznámení o jeho porušování zákona o obcích.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Komunistické zákony,kdy byli kryti jejich fízlové ,již skutečně neplatí.Jestli tady mluvíte o etickém kodexu /odkaz/?,tak rozhodně není etické,kdyby někdo anonymně a neoprávněně udával,běhal s tím po mediích a obviněný mohl tak akorát držet hubu.To jsme zase v komunistickém policejním
státě.
Starosta-§ 103
(1) Starosta zastupuje obec navenek.

Nikdo jiný v obci,tak si to uvědomte
A jedno doporučení pro příště -z pera JUDr.Marie Nedvědové,tomu snad uvěříte...
Při podávání trestního oznámení je však třeba vyvarovat se některých skutečností, zejména je třeba dát pozor, abychom nikoho křivě neobvinili z trestného činu, neboť nový trestní zákoník tento postih velice zpřísnil. Již nevyžaduje prokazování úmyslu k trestnímu stíhání dotyčné osoby, ale postačí jenom lživé obvinění z trestného činu. V minulosti bylo nutno vždy prokazovat úmysl přivodit dotyčné osobě trestní postih.
Takže pozor! Máme tu návod jak se udavačům bránit.
Aby si neposvítili na tom okresním zastupitelství na Vás.
Jinak si myslím,že pokud něco podepíši,tak se za to snad nemusím stydět.Ať udání nebo petici.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Růženíne, uklidněte se, prosím. Danys snad nepodává oznámení anonymně a může byt skutečně přesvědčen, že oprávněně a že došlo k porušení zákona. Pak má povinnost jako občan to oznámit , kvůli prošetření.Policie je povinna se každým podáním zabývat.
To, že starosta zastupuje obec navenek , je sice pravda,ale téměř všechny úkony je třeba mít schválené zastupitelstvem, jinak jsou absolutně neplatné. Pokud úkon učiní bez schválení, vystavuje se starosta nebezpečí trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti. Tak je to v zákoně a jistě s tím souhlasíte.
Etický kodex úředníka státní správy si určitě umíte vygooglovat sám. Já na něj narazil někdy před rokem .
A nakonec k té petici - tam šlo o něco jiného, asi nejste přesně obeznámen. Ze strany úřadu došlo k porušení zákona na ochranu osobních údajů petentů. Při podání oznámení Policii ČR jde o totéž , policie nemůže jména a obsah podání sdělovat třetím osobám. Není to o nějakém studu, ale o dodržování zákona.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

To já pane Zahradníku mohu být přesvědčen,že jste vyhrožoval úřední osobě,viz.výše.Tak hned poletím na policii a podám na Vás trestní oznámení?A ještě to vezmu přes noviny,abych světu oznámil,jak jste vyhrožoval?Atd.To snad ne.
Pan starosta může dělat vše,co není vyhrazeno Zastupitelstvu,či radě.Ty ale své pravomoci mohou přenášet.Tak je to ve skutečnosti.
Pan Dvořák je moc měkký.Osobně bych na jeho místě podal taky pár oznámení,třeba za křivé obvinění,kde nerozhoduje zda si někdo něco myslel,nebo nemyslel.A byl by už dávno pokoj.
Ještě etický kodex
Článek 9
Mlčenlivost
(1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které
se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit
činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají
podezření na korupční jednání.
(2) Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen zachovat mlčenlivost
o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích
nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této
povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Další ukázka oprávněnosti přezdívky Holého Berana mezi jeho soukmenovci-Ézl Hans.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

To je ten soudruh Švehla, který před revolucí šikanoval disidenty a byl za to i stíhán? Vy máte vzory.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Pane Holý berane vulgo Ézle Hansi.Vaše fantazie je skvělá.Ale dojděte si k svému spolupracovníkovi Cincibusovi,který je dnes předákem těch RSDr.,co to organizovali a kontrolovali pro vysvětlení.
Taky nemám za sebou světlou minulost směnárníka-veksláka.Ti byli nejhorší.Donášeli STB,sháněli jim západní zboží,měli kontakty až na ÚV.Po revoluci toto komunisticko-vekslácké prostředí drželo při sobě a převtělilo se díky ulitým prachům,které učitel neměl,v podnikatele.Jistě jste četl Kmentu.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Jaksi tady zapadla teze, že jména a adresy na petičním archu podle některých výkladů spadají pod ochranu osobních údajů. Sám jsem podepsal několik petic, a jsem rád, když najdu své jméno ve zveřejněném seznamu petentů. Protože jsem podpořil dobrou věc a nestydím se za to. Petice přece nemá mít charakter tajného hlasování nebo tajné volby?
Dokonce před čtyřmi roky padlo absurdní upřesnění: Pepu Nováka třeba v Praze zveřejnit lze (bez úplné adresy), protože jich tam bydlí desítky, zatímco v maloměstě jako NB každej hned ví, kterej Pepa Novák to je!? Ale možná je už odborný výklad ve věci petic a petentů moudřejší?
Úplně směšná byla představa prezidenta Danyse, že snad hodlám s baseballovou pálkou obcházet petenty a nutit je, aby podpis odvolali. Proto na mě preventivně poslal PČR :o)))

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Pane Tichý, je jenom jeden výklad Úřadu na ochranu osobních údajů a to ten, co tu napsal pan Jiří Holý.
Upřesním ještě, že dokonce zveřejněné křestní jméno spolu s příjmením už je porušením zákona o
ochraně osobních údajů, nejen tedy adresa petenta.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Máte pravdu.Někdo se zkrátka stydí za to,co podpisuje.
V našem Kocourkově se lze podívat na adresu ulice a zvonek a už máte chráněný údaj.Na internetovém katastru si najdete vše i s adresou,údaji o smlouvách,závazcích.Když se podíváte na čísla fyzicky podnikajících osoib,získáte i rodná čísla.
Nicméně existují zákony na ochranu petentů.Lidé se ale klidně podepíší i pod petici na tnternetu.
Tak mne napadá,že Danys ,Chittussi a Kuric pěkně porušili zákon,perotože petiční archy nechali válet i s osobními údaji pěkně na veřejnosti,takže se dokonce ztratili a kdo ví, jak se s nimi nyní nakládá.
Neměli bychom na ně,pane Zahradníku oprávněně podat trestní oznámení?
Děkuji za odpověď.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Doplním
zákon č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Organizátor petice je povinen shromažďovat a zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a uchovávat je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Získané údaje nesmí předávat jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena.
Takže vedoucí pošty jednala správně,když archy s chráněnými osobními údaji stáhla.
A ti organizátoři pěkně porušili zákon,když nechali veřejně povalovat chráněné osobní údaje občanů Nového Boru.Hanba!

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Fór roku: holý Beran se nebojí napsat své jméno. To mě teda dostal!

A jestlipak víte, že v ČLD si začal říkat "Jiří Malý"?

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Právě Berane,že hájím ochranu osobních údajů,které se nemají válet na veřejnosti ,kdy si je kdekdo může opsat nebo dokonce odnést /jak potvrdil Danys/,učinil jsem oznámení na příslušná místa.Po vzoru Odpůrců.Uvidíme.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Kdyby součástí (každé?) petice byl taky sloupec "souhlasím se zveřejněním svého jména - příjmení - bydliště", kde by petent dopsal ano/ne, tyhle disputace by byly úplně zbytečné.
Věřím, že většina lidí by se zveřejněním souhlasila.
Za ještě logičtější bych považoval uzákonění pravidla "pokud někdo podepíše petici, souhlasí taky s tím, aby byla jeho totožnost v souvislosti s peticí zveřejněna".

Nestálo by to za novelizaci Petičního zákona 85/1990 Sb.? V něm není o ochraně údajů zmínka. (Taky uznává jen "papírovou" podobu petice?) A naopak: v zákoně o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (víc než 20x novelizovaném!) zas není zmínka o peticích.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

Informace z mnohem obsáhlejšího stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů:
....Je nepochybné, že osoba podepisující petici uvádí své osobní údaje pro účely podpory obsahu petice a svým podpisem n e d á v á souhlas s dalším zpřístupńováním svých osobních údajů (s vyjímkou jejich předání adresátovi petice ). Podle našeho názoru v případě osobních údajů uvedených na podpisových arších není splněn ani žádný ze zákonných důvodů pro jejich zpřístupnění bez souhlasu petenta, a to ani důvod uvedený v §5 odst.2 písm.a) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož lze bez souhlasu subjektů údajů zpracovávat oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním předpisem.
Skutečnost,že podpisový arch je veřejně vystavený pro účely podpisu dalších osob totiž z tohoto dokumentu
n e č i n í zveřejněný dokument a tudíž ani údaje v něm uvedené nelze považovat za oprávněně zveřejněné osobní údaje (předáním podpisových archů spolu s peticí jejímu adresátovi ostatně jakákoli veřejná přístupnost podpisových archů končí).
Tak, myslím, že teď by to mohlo být všem jasné .
Pane Tichý, s přáním novelizace zákona je účinné obrátit se na své zvolené poslance nebo senátory , to jistě víte a ne ke čtenářům i-novin. Moc si od toho ale stejně neslibujte :-)

Nahoru

Re: Zastupitelstvo Nového Boru - 21. května 2014

....Je nepochybné, že osoba podepisující petici uvádí své osobní údaje pro účely podpory obsahu petice a svým podpisem n e d á v á souhlas s dalším zpřístupńováním svých osobních údajů (s vyjímkou jejich předání adresátovi petice ).
Ale vždyť jsem to říkal,nechat petiční archy válet na veřejnosti po obchodech,cukrárnách,poštách a pod.To je od petičního výboru trestuhodné.A ještě se některé ztratily,jak říkal Danys.Kdo ví,kdo teď nakládá s osobními údaji petentů.

Nahoru

Re: Zastupitelstvo NB-podat na petiční výbor trestní oznámení?

Tak jsem popsal ˇUřadu pro ochranu osobních údajů hurá akci Danyse a petičního výboru.Viz výše
Zde je odpověď s tím,že mám pravdu.Odpověď...
Ustanovení § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů stanoví, že správce a zpracovatel
jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a že
tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Tato povinnost správce
a zpracovatele je pak podrobněji stanovena v ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona o ochraně
osobních údajů.
Pokud organizátoři předmětné petice nepřijali opatření stanovená v ustanovení § 13 zákona
o ochraně osobních údajů, mohlo jimi eventuálně dojít k porušení tohoto ustanovení zákona
o ochraně osobních údajů.
Úřadu však zákonem o ochraně osobních údajů nejsou svěřeny policejní vyšetřovací
pravomoci, aby mohl zjistit a prokázat, zda k porušení ustanovení § 13 zákona o ochraně
osobních údajů organizátory této petice skutečně došlo či nikoliv.
V případě, že Vaše tvrzení uvedená v tomto Vašem podání Úřadu můžete doložit, žádáme
Vás, abyste tak učinil.

Nahoru